Kontakt Kids Rescue på telefon: 31572333|kontakt@kidsrescue.dk
2017-12-15T09:36:41+00:00

Vision & mission

Vision

Kids Rescue’s vision er at blive Danmarks største Videns- & Kompetence Center indenfor segmentet børn med udfordringer i det danske system.

Konkret og målbar viden skal videreformidles på en afbalanceret måde til både børn, forældre, pårørende og fagpersonerne, der omgiver barnet.

Vi tager udelukkende udgangspunkt i barnet trivsel, og barnets optimale muligheder for et liv med forudsigelighed, balance og positiv udvikling, således at barnet i videst muligt omfang undgår potentielle indgribende følgevirkninger når familien brydes op.

Politisk opråb via Kids Rescue Tænketanken.

Mission

Step 1.

Rådgivning og støtte til forældre i skilsmisse og konflikt.

Step 2.

Foredrag og kursusvirksomhed

Step 3.

Kids Rescue Tænketank

Step 4.

Kids Rescue portalen (Videns- & Kompetence Center)

Vision & mission

Vision

Kids Rescue’s vision er at blive Danmarks største Videns- & Kompetence Center indenfor segmentet børn med udfordringer i det danske system.

Konkret og målbar viden skal videreformidles på en afbalanceret måde til både børn, forældre, pårørende og fagpersonerne, der omgiver barnet.

Vi tager udelukkende udgangspunkt i barnet trivsel, og barnets optimale muligheder for et liv med forudsigelighed, balance og positiv udvikling, således at barnet i videst muligt omfang undgår potentielle indgribende følgevirkninger når familien brydes op.

Politisk opråb via Kids Rescue Tænketanken.

Mission

Step 1.

Rådgivning og støtte til forældre i skilsmisse og konflikt.

Step 2.

Foredrag og kursusvirksomhed

Step 3.

Kids Rescue Tænketank

Step 4.

Kids Rescue portalen (Videns- & Kompetence Center)

[layerslider id=”3″]