Vilkårene for pårørende til en sindslidende eller forælder med et misbrug.

Hvis familien bryder helt sammen...

Nogle gange er det ikke bare svært at være pårørende, det kan reelt ende med at blive indvaliderende for hele familien… også for børnene!

Mange bliver så påvirket og berørt af den sindslidende mor eller far, at behovet for at træffe svære beslutninger, bliver større og større for hver dag der går.

På skalaen 0 – 10, hvor niveauet 10 er grænsen for hvad man som menneske kan holde til, oplever mange, at det familien reelt gennemlever, at niveauet reelt overskrider max grænsen 10 og ofte over en alt for lang årrække.

Det er en menneskeret og helt i orden, hvis det opleves, at grænsen er nået og behovet for at trække sig er afgørende nødvendigt.

Det er en menneskeret at passe på sig selv og sine børn!

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Det er et kendt problem at den sindslidende eller misbrugeren ikke erkender sine egne udfordringer og livsvilkår og derved vælger ikke at sige det højt.

Oftes anerkender den sindslidende / misbrugeren  ikke, at det er svært for de pårørende (børn og voksne) og hvad de gennemlever, oplever, tænker og føler.

Dette er ofte årsagen til, at konflikter der tager overhånd opstår, og ender i en højkonflikt skilsmisse.

Vi oplever ofte, at den sindslidende / misbrugeren får vendt egne udfordringer over på de pårørende (børn og voksne), hvilket kan opleves som særdeles overvældende og svært at mestre, og nogle gange kan det ikke mestres. Ofte bliver situationen uoverskuelig, og mange pårørende (børn og voksne) kan have svært ved at sætte ord på, hvad som reelt sker med dem og hvorfor. Sker dette, kan det være svært for de pårørende at få ro, forudsigelighed og balance i hverdagen. Det er for mange pårørende (børn og voksne) særdeles traumatiserende. Det ender for mange i stress, udbrændthed, depression og nogen ender med PTSD. De “raske” kan blive “syge” af den sindslidendes / misbrugerens adfærd og handlemønstre.

Det bliver hurtigt meget kompleks og uoverskueligt...

Mange pårørende lever i årevis med håbet om, at snart bliver det bedre. De oplever derved at deres fokus har været på de få gode dage, hvilket ofte medfører alvorlige symptomer og reaktioner hos familiemedlemmerne. Det sker alt for sjældent, at familier modtager rette hjælp og støtte, hvorfor det ofte ender med skilsmisse / ophævelse af samlivet.

I forbindelse med ophævelse af samlivet og der skal opnås enighed om bopæl, samvær og måske endda forældremyndighed, er det vær at vide:

  • At der i mange af de skilsmissesager/ophør af samlivet sager hvor konflikten tager overhånd, ofte er en afgørende sammenhæng mellem konflikten og at den ene forælder har en sindslidelse eller misbrug (alkohol, stoffer eller piller).
  • At der er utallige nuancer og problematikker i disse sager, der for forældrene i konflikten er virkelighed for dem, både når det er reel virkelighed og ikke.
  • At myndigheder og instanser som statsforvaltning, kommune, byret/landsretten, samt øvrige fagpersoner der omgiver barnet i daginstitutionen og skolen, ikke formår at spotte hvad børn reelt gennemlever, oplever, tænker og føler. Men også at de ikke ønsker at undersøge det.
  • At der er en uhensigtsmæssig kontrast mellem de vigtige og værdifulde budskaber og redskaber, som foreningen “snak om det” tilbyder børn og pårørende til en sindslidende forælder, og den mangelfulde belysning af barnets perspektiv i systemet i forbindelse med samvær, bopæls- og forældremyndighedssager.

Vær særligt opmærksom på barnet...

Børn der har en sindslidende eller misbrugsforælder, gennemlever et dysfunktionelt familiemønster.

Er barnet belastet yderligere af ophævelse af samlivet og befinder sig klemt i konflikten mellem mor og far, bør du som forælder være særlig forsigtig og opmærksom.

Søg professionel hjælp i tide!

Når man som pårørende trækker i nødbremsen og vælger at træffe de svære beslutninger, kan systemet (kommune, statsforvaltningen, retten og fagpersonerne der omgiver barnet) nemt misforstå, hvad i som familie og jeres børn gennemlever, oplever, tænker og føler.

Trods det, at man som pårørende er tyndslidt, og tanker og følelser er i oprør og stress og udbrændthed er den reelle situation, er det vigtigt for os at gentage, at mor og far kan ende i en højkonflikt. Fortsætter og eskalerer højkonflikten, kan det udover stress og udbrændthed føre til depression, som igen kan lede til PTSD symptomer.

Det man som pårørende tror systemet (kommune og det Familieretslige system) vil kunne forstå, kan være svært for systemet at gennemskue. Husk på, der kan være utallige falske anklager og underretninger, derfor kan man nemt ende som “støj” – med andre ord: Systemet lytter oftest ikke og ser ikke de problematikker der er familiens virkelighed…

Kids Rescue er specialister i bedste løsninger for børn der er pårørende til en sindslidende mor eller far og yderligere er massivt klemt i skilsmissekonflikten mellem mor og far.

Vi anbefaler tidlig indsats og vi kan hjælpe!

Kontakt os for en gratis helhedsorienteret rådgivende samtale om netop jeres unikke problematikker.
null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.