Børn af en psykisk syg forælder

Snak om det … med alle børn

Landsforeningen ``SNAK OM DET``

Har sat sig for at inspirere voksne til mere god snak med børn om den virkelighed, de er en del af. F.eks. om det, at psykisk lidelse eller misbrug kan være et vilkår i familien.

Foreningen samarbejder med socialrådgiver, familieterapeut og forfatter Karen Glistrup, som har skrevet et par fantastiske bøger til børn og forældre: ”Hvad børn ikke ved… har de ondt af” og ”Snak om det… med alle børn”.

Karen Glistrup gjorde i slutningen af 90’erne sine første forsøg med at tilbyde familiesamtaler i psykiatrien. Siden har hun fået værdifuld erfaring med hvordan der kan skabes meget mere åbenhed mellem forældre og børn i familier, hvor psykisk lidelse eller andre svære livsomstændigheder er et vilkår.

Kids Rescue kan varmt anbefale forældrer, pædagoger, skolelærer og øvrige fagpersoner som sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykoterapeuter eller psykologer, at kaste blikket ind på www.snak-om-det.dk

Ca. 600.000 danskere lider af angst eller depression.

Karen Glistrup fortæller i TV LORRY om vigtigheden i “snak om det … med alle børn“.

Bogens vigtige ærinde er at skabe åbenhed og formidle viden i børnehøjde...

  1. Den fortæller om sindet og psyken, angst, depression, stress, traumer og PTSD.
  2. Bogen beskriver det at være barn, der oplever psykisk lidelse i familien.
  3. Den voksne får i bogen inspiration og vejledning til hvordan, der kan snakkes med børnene om de svære ting.

Det kan være rigtigt svært for et barn, at være pårørende / barn af en forælder med en sindslidelse. Det er helt normalt for børn med dette svære livsvilkår, at det kan give forskellige symptomer og reaktioner:

  • Katastrofetanker og tankemylder
  • Tilsidesættelse af egne behov og ønsker
  • Behov for at beskytte sin syge forælder og kontrollere at forælderen har det godt.

Alt for mange børn ved ikke, hvorfor deres forælder er anderledes og har en adfærd barnet ofte ikke forstår.

Bogen “snak om det… med alle børn” er ligeledes skrevet med tanke om at forebygge fordomme hos børnene. Alle børn får viden, og det er vigtigt, at den viden tilkommer på en sund og god måde, ellers skabes fordommene. De børn der har en syg forælder, skal ofte have hjælp til at forstå, at intet er deres skyld. De børn der har brug for hjælp, får måske således mod til at sige det højt til en voksen, der kan hjælpe.

Læs uddrag af bogen eller køb den...

Hvis familien bryder helt sammen...

Vilkårene for pårørende til en sindslidende eller forælder med et misbrug, kan blive overvældende og det kan blive nødvendigt at trække i nødbremsen.

Vær særligt opmærksom på barnet...

Børn der har en sindslidende eller misbrugsforælder, gennemlever et dysfunktionelt familiemønster.

Er barnet belastet yderligere af ophævelse af samlivet og befinder sig klemt i konflikten mellem mor og far, bør du som forælder være særlig forsigtig og opmærksom.

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.