TELEFON 31 57 23 33 | Benyt gerne vores gratis chat nederst på vores hjemmeside|kontakt@kidsrescue.dk
/Blog/

december 2017

Godt nytår 2018

2018-02-20T15:43:33+00:00

Med udgangspunkt i Kids Rescue’s målsætninger om, at vi altid er på barnet side og ønsker at opnå resultater via 360° helhedsorienteret skilsmisserådgivning, kan vi se tilbage på 2017 med stor tilfredshed og stolthed og konstatere, at vi har indfriet disse mål. Vi har i 2017 haft forskellige typer af udfordrende højkonfliktskilsmissesager, hvor vi har arbejdet sammen med vores klienter for at finde den, først og fremmest for børnene bedste løsning, og kan i resultaterne se, at 360° helhedsorienteret rådgivning er nøglen til at kunne se tilbage på et 2017 [...]

Godt nytår 20182018-02-20T15:43:33+00:00

oktober 2017

Seminar til mor og far i skilsmisse | fokus på barnet |

2018-02-20T15:43:34+00:00

Meld dig til seminaret fordi: Du står midt i skilsmisse eller er skilt og gerne vil undgå store konflikter mellem jer forældre, så jeres barn stadig trives og udvikler sig, trods jeres kærlighed til hinanden ikke hold hele livet.

Seminar til mor og far i skilsmisse | fokus på barnet |2018-02-20T15:43:34+00:00

“Snak om det” – børn af en psykisk syg forælder…

2018-03-02T19:29:41+00:00

med alle børn ! Har sat sig for at inspirere voksne til mere god snak med børn om den virkelighed, de er en del af. F.eks. om det, at psykisk lidelse eller misbrug kan være et vilkår i familien. Foreningen samarbejder med socialrådgiver, familieterapeut og forfatter Karen Glistrup, som har skrevet et par fantastiske bøger til børn og forældre: ”Hvad børn ikke ved… har de ondt af” og ”Snak om det… med alle børn". Karen Glistrup gjorde i slutningen af 90'erne sine første forsøg med at tilbyde familiesamtaler i psykiatrien. Siden har hun fået værdifuld erfaring med hvordan [...]

“Snak om det” – børn af en psykisk syg forælder…2018-03-02T19:29:41+00:00

november 2016

Alle for en mod mobning

2018-02-20T15:43:36+00:00

Alliancen mod mobning er bestemt et længe ventet og positivt tiltag, og udgangspunktet er dele af hvad forskningen siger. Det bliver så udgangspunktet i historiefortællingen om mobning. Kids Rescue oplever, at debatten om emnet mobning i skolen, at det som siges højt og skrives, risikerer mange at tro på ureflekteret, hvilket i praksis betyder, at vi tager andre menneskers holdninger til indtægt som rigtige eller forkerte, og handler derudfra. Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår indgik i forsommeren Alliancen mod mobning for at styrke indsatsen mod mobning. De tre organisationer ønsker med alliancen at gøre [...]

Alle for en mod mobning2018-02-20T15:43:36+00:00

september 2016

Forældreansvarsloven er børnenes mareridt.

2018-02-20T15:43:37+00:00

- fordi barnets stemme ikke bliver hørt… I ord udtrykker loven, at hver sag skal behandles individuelt, fordi hvert barn er unikt. I ord udtrykker loven, at det Statsforvaltningen skal afdække, er hvad der netop er det bedste for det enkelte barn. I praksis er det ligestilling mellem forældrene som er i fokus. I praksis afgøres sagerne derfor ikke på baggrund af det enkelte barns unikhed. Tværtimod træffes der i praksis afgørelser med sammenlignelige vilkår for både barn X, Y of Z med hver sine forældre. Og disse vilkår fastsætter, at X,Y og Z skal tilgodese [...]

Forældreansvarsloven er børnenes mareridt.2018-02-20T15:43:37+00:00

Børns traumer bliver overset i skilsmisser.

2018-02-21T15:49:03+00:00

Men hvad er et traume og hvad kan b.la. udløse traumer hos børn. Børn i skilsmisse er en af de grupper der er særligt udsatte og deres traumesymptomer bliver ofte overset. Læs mere om symptomer og hvordan du som forældre kan hjælpe og støtte dit barn til at finde ro og derved bearbejde deres traumer og stoppe deres symptomer.

Børns traumer bliver overset i skilsmisser.2018-02-21T15:49:03+00:00

juni 2016

DEL 6 – Barnets stemme bliver ikke hørt

2018-06-24T21:02:22+00:00

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles? Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen, som Danmark aldrig har inkorporeret. Det mener vi er en af årsagerne til, at barnets stemme ikke bliver hørt af myndigheder og instanser? En anden årsag til at barnets stemme ikke bliver hørt, er når myndigheder og instanser opfatter den beskyttende forældre som støj. Vi beskriver problematikker og stiller spørgsmål...

DEL 6 – Barnets stemme bliver ikke hørt2018-06-24T21:02:22+00:00

DEL 5. Barnets stemme bliver ikke hørt

2018-06-01T10:52:43+00:00

Børn er udsatte, sårbare og sarte skæbner i højkonflikt skilsmisser. Fagpersonerne der omgiver børnene i en skilsmisse har ofte ikke uddannelsen til at spotte disse udsatte børn, hvorved de svigter dem. Forældre der møder systemet første gang tror, at de blot skal i dialog med rette instans og forklare... De tror desværre fejlagtigt, at børn der har behov for hjælp, får hjælp... Det sker i de fleste tilfælde ikke... Kids Rescue belyser problematikkerne.

DEL 5. Barnets stemme bliver ikke hørt2018-06-01T10:52:43+00:00

DEL 4 – Barnets stemme bliver ikke hørt

2018-06-01T11:04:55+00:00

I højkonfliktsagerne florerer der både reelle og falske anmeldelser. Måden myndigheder og instanser (Kommune, Statsforvaltning, børnehus & politi m.v.) håndterer de reelle anmeldelser på, er under al kritik. Kids Rescue belyser problematikkerne.

DEL 4 – Barnets stemme bliver ikke hørt2018-06-01T11:04:55+00:00

DEL 3. Barnets stemme bliver ikke hørt

2018-06-01T11:09:25+00:00

Nogle mødre og fædre bekriger hinanden – men hvem er de? Det er typisk forældre, der i årevis har skullet gennemlevet eller fortsat gennemlever en højkonflikt sag, fordi systemet svigter dem og deres børn. Det er typisk sager, hvor der er psykisk/fysisk vold og/eller seksuelle overgreb involveret, begået typisk af en forældre der lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller er misbruger. Børnene ender ofte med traumereaktioner som systemet ikke ønsker at se eller anerkende. Hvor er bagstopperen når forældresamarbejdet om barnets bedste er ikke eksisterende?

DEL 3. Barnets stemme bliver ikke hørt2018-06-01T11:09:25+00:00