Seneste indlæg

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse.

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse. Kids Rescue finder det væsentligt, at forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Fortsæt med at læse

Det kollapsede myndighedssystem

Kids Rescue erfarer, at nødvendige initiativer ikke iværksættes af myndighederne. Vi erfarer, at vigtige tiltag ikke sker, fordi både kommunen, Familieretshuset, Familieretten, politiet m.v. afventer hinandens initiativer. De har ganske simpelt ikke styr på opgavefordelingen. Altså, hvilken myndighed har ansvaret for hvad.

Fortsæt med at læse

Flere tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner.

Mette Frederiksen, Børnenes Statsminister, det er en titel du kan gøre dig fortjent til, og som du kan få tildelt, den dag du viser rette handlinger på hele børneområdet i Danmark. Du har åbnet op for Pandoras æske, sådan opfatter mange det, og det vil vælte ud nu.

Fortsæt med at læse

Det danske familieretslige system er kollapset.

Det danske familieretslige system er kollapset - Danske børn bliver udsat for offentligt omsorgssvigt. Læs historien om to børn der ofres.

Fortsæt med at læse

Seminar til mor og far i skilsmisse | fokus på barnet |

Meld dig til seminaret fordi: Du står midt i skilsmisse eller er skilt og gerne vil undgå store konflikter mellem jer forældre, så jeres barn stadig trives og udvikler sig, trods jeres kærlighed til hinanden ikke hold hele livet.

Fortsæt med at læse