Seneste indlæg

Pseudo-konflikt (højkonflikt)

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene. Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

Fortsæt med at læse

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse.

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse. Kids Rescue finder det væsentligt, at forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Fortsæt med at læse

Det kollapsede myndighedssystem

Kids Rescue erfarer, at nødvendige initiativer ikke iværksættes af myndighederne. Vi erfarer, at vigtige tiltag ikke sker, fordi både kommunen, Familieretshuset, Familieretten, politiet m.v. afventer hinandens initiativer. De har ganske simpelt ikke styr på opgavefordelingen. Altså, hvilken myndighed har ansvaret for hvad.

Fortsæt med at læse

Flere tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner.

Mette Frederiksen, Børnenes Statsminister, det er en titel du kan gøre dig fortjent til, og som du kan få tildelt, den dag du viser rette handlinger på hele børneområdet i Danmark. Du har åbnet op for Pandoras æske, sådan opfatter mange det, og det vil vælte ud nu.

Fortsæt med at læse

Det danske familieretslige system er kollapset.

Det danske familieretslige system er kollapset - Danske børn bliver udsat for offentligt omsorgssvigt. Læs historien om to børn der ofres.

Fortsæt med at læse