Kontakt Kids Rescue på telefon: 31572333|kontakt@kidsrescue.dk

Blog

/Blog/

oktober 2017

november 2016

Alle for en mod mobning

2017-09-02T11:31:51+00:00 Alle for en mod mobning|

Alliancen mod mobning er bestemt et længe ventet og positivt tiltag, og udgangspunktet er dele af hvad forskningen siger. Det bliver så udgangspunktet i historiefortællingen om mobning. Kids Rescue oplever, at debatten om emnet mobning i skolen, at det som siges højt og skrives, risikerer mange at tro på ureflekteret, hvilket i [...]

september 2016

Forældreansvarsloven er børnenes mareridt.

2016-09-25T22:15:09+00:00 Uncategorized|

- fordi barnets stemme ikke bliver hørt… I ord udtrykker loven, at hver sag skal behandles individuelt, fordi hvert barn er unikt. I ord udtrykker loven, at det Statsforvaltningen skal afdække, er hvad der netop er det bedste for det enkelte barn. I praksis er det ligestilling mellem forældrene som er [...]

juni 2016

DEL 6 – Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-10-25T09:20:44+00:00 Uncategorized|

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles? Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen, som Danmark aldrig har inkorporeret. Det mener vi er en af årsagerne til, at barnets stemme ikke bliver hørt af myndigheder og instanser? En anden årsag til at barnets stemme ikke bliver hørt, er når myndigheder og instanser opfatter den beskyttende forældre som støj. Vi beskriver problematikker og stiller spørgsmål...

DEL 5. Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-07-10T10:35:05+00:00 Uncategorized|

Børn er udsatte, sårbare og sarte skæbner i højkonflikt skilsmisser. Fagpersonerne der omgiver børnene i en skilsmisse har ofte ikke uddannelsen til at spotte disse udsatte børn, hvorved de svigter dem. Forældre der møder systemet første gang tror, at de blot skal i dialog med rette instans og forklare... De tror desværre fejlagtigt, at børn der har behov for hjælp, får hjælp... Det sker i de fleste tilfælde ikke... Kids Rescue belyser problematikkerne.

DEL 3. Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-07-09T13:00:19+00:00 Uncategorized|

Nogle mødre og fædre bekriger hinanden – men hvem er de? Det er typisk forældre, der i årevis har skullet gennemlevet eller fortsat gennemlever en højkonflikt sag, fordi systemet svigter dem og deres børn. Det er typisk sager, hvor der er psykisk/fysisk vold og/eller seksuelle overgreb involveret, begået typisk af en forældre der lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller er misbruger. Børnene ender ofte med traumereaktioner som systemet ikke ønsker at se eller anerkende. Hvor er bagstopperen når forældresamarbejdet om barnets bedste er ikke eksisterende?

DEL 2. Barnets stemme bliver ikke hørt.

2016-07-09T12:32:21+00:00 Uncategorized|

Den politiske inkompetence er årsagen til at børn befinder sig i frit-fald-kaos. Imens der debatteres og kæmpes om ligestilling og forældrerettigheder, er der tusindevis af børn der befinder sig i en stor klemme mellem mor, far og systemet. Dette ser vi endnu engang bekræftet i det seneste interview med formanden for socialudvalget og socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Ingen politikere kan tillade sig at sige, at de har fokus på, at kommende lovgivninger bliver set med barnet perspektiv, såfremt de vedbliver med at tale ligestilling og forældrerettigheder!

DEL 1. Barnets stemme bliver ikke hørt.

2016-07-09T12:00:54+00:00 Uncategorized|

Når folketingets partier drøfter og lægger an til ændring af forældreansvarsloven og hvordan den skal praktiseres, bliver vi i Kids Rescue særdeles bekymrede. Vi har udvalgt to citater, en fra henholdsvis rød og blå blok, men begge citater repræsenterer Folketingets fælles meninger og holdninger til børneområdet i Danmark. Hvorfor stemte alle partier i 2015 ja til ny skilsmisse-pakke. Vi belyser konsekvenserne. Læs mere klik på overskriften...