KIDS RESCUE TÆNKETANK

Repræsenteres af profiler, der samlet besidder en bred palette af kompetencer, erfaringer og viden omkring børns vilkår i Danmark, herunder hvilke problemstillinger der kan være årsagen til, at børn svigtes. Vores mantra og fulde attention er på 360° OMSORG.

Fælles for os er, at vi ønsker at skabe de bedste betingelser for Danmarks børn, hvorfor vi udover den praktiske hjælp og støtte, der udøves til forældre og børn gennem Kids Rescue, også har en politisk dagorden.

Politisk ønsker vi at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i lovene, og måden disse administreres på af systemet i forhold til børn. Dette med udgangspunkt i, at børn kun har relativt få, eller næsten ingen rettigheder. Det vil Kids Rescue Tænketanken gerne gøre noget ved via målrettede indsatser.

Indsatsområder

Det er temmelig omfattende, hvilke ringe omstændigheder Danmark reelt byder børn i dag, hvor det politiske beslutningsgrundlag tager udgangspunkt i politikernes følelser, og ikke i de saglige forskningsmæssige resultater og den viden der reelt er om børn.

Debatten og formidlingen af denne politiske virkelighed, der i dag eksperimentalt udøves overfor Danmarks børn, således at de i dag svigtes mere end nogensinde før af systemet, skal derfor prioriteres i et helt andet omfang end hidtil.

Derfor sætter vi kræfter ind der har til opgave at:

Iværksætte, analysere og bearbejde data og informationer om børns reelle vilkår.

Udvikle nye løsningsmodeller der omhandler

 • Rette hjælp og støtte til barnet.
 • Støtte og hjælpeforanstaltninger så forældre kan udnytte deres forældrepotentiale.
 • Samspil mellem fagpersonerne der omgiver forældrene og barnet.
 • Det juridiske område, hvor lovgivningen i dag tolkes forskelligt, og ligeledes er mangelfuld, i forhold til hvad børns reelle rettigheder bør være. Loven svigter derfor børn, og tilgodeser ikke barnets ret til beskyttelse eller rettigheder generelt.

Kommunikation

 • Formidling af resultater af bearbejdede analyser.
 • Stille spørgsmål til det som sker i Danmark.
 • Politisk dialog.

KIDS RESCUE TÆNKETANK

Repræsenteres af profiler, der samlet besidder en bred palette af kompetencer, erfaringer og viden omkring børns vilkår i Danmark, herunder hvilke problemstillinger der kan være årsagen til, at børn svigtes. Vores mantra og fulde attention er på 360° OMSORG.

Fælles for os er, at vi ønsker at skabe de bedste betingelser for Danmarks børn, hvorfor vi udover den praktiske hjælp og støtte, der udøves til forældre og børn gennem Kids Rescue, også har en politisk dagorden.

Politisk ønsker vi at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i lovene, og måden disse administreres på af systemet i forhold til børn. Dette med udgangspunkt i, at børn kun har relativt få, eller næsten ingen rettigheder. Det vil Kids Rescue Tænketanken gerne gøre noget ved via målrettede indsatser.

Indsatsområder

Det er temmelig omfattende, hvilke ringe omstændigheder Danmark reelt byder børn i dag, hvor det politiske beslutningsgrundlag tager udgangspunkt i politikernes følelser, og ikke i de saglige forskningsmæssige resultater og den viden der reelt er om børn.

Debatten og formidlingen af denne politiske virkelighed, der i dag eksperimentalt udøves overfor Danmarks børn, således at de i dag svigtes mere end nogensinde før af systemet, skal derfor prioriteres i et helt andet omfang end hidtil.

Derfor sætter vi kræfter ind der har til opgave at:

Iværksætte, analysere og bearbejde data og informationer om børns reelle vilkår.

Udvikle nye løsningsmodeller der omhandler

 • Rette hjælp og støtte til barnet.
 • Støtte og hjælpeforanstaltninger så forældre kan udnytte deres forældrepotentiale.
 • Samspil mellem fagpersonerne der omgiver forældrene og barnet.
 • Det juridiske område, hvor lovgivningen i dag tolkes forskelligt, og ligeledes er mangelfuld, i forhold til hvad børns reelle rettigheder bør være. Loven svigter derfor børn, og tilgodeser ikke barnets ret til beskyttelse eller rettigheder generelt.

Kommunikation

 • Formidling af resultater af bearbejdede analyser.
 • Stille spørgsmål til det som sker i Danmark.
 • Politisk dialog.

[layerslider id=”3″]