Jura er bekymrende dominerende i det Familieretslige system.

Advokater repræsenterer deres klient (mor som far) og skal forsvare deres klients sag.

Kids Rescue oplever, at det som hovedregel ikke er med udgang i barnets bedste, men oftest baseret på deres klients (mor og fars) ønsker og behov.

I Kids Rescue partsrepræsenterer vi udelukkende med henblik på bedste løsninger for et barn. Det vil sige, at vi i praksis siger fra overfor klienter der vil løsninger vi ikke kan stå inde for, og ind i mellem afviser forældre, der i samtalen udviser bekymrende træk.

Vi finder denne udvikling alvorlig og etisk og moralsk forkert af flere problematiske årsager, vi forneden vil uddybe.

Når advokaten bliver til en forstærker for den pseudo-konflikt skabende forælder.

Når mor og far ikke kan tåle at samtale med hinanden, finder vi det som vores opgave som den professionelle aktør og partsrepræsentant for vores klient, at der kan indledes fornuftig og konstruktiv dialog med modpartens advokat.

Vores erfaring er, at det i disse pseudo-konflikter, næsten er umuligt at få en konstruktiv og positiv dialog med fokus på barnet med modpartens advokat. På den måde oplever vi alt for ofte, at advokaten udelukkende bliver en forstærker og psuedo-konflikten forværres.

Der skal kæmpes hårdt for, at modparten vil indgå samarbejde om, at lade fællesbarnet modtage professionel hjælp fra en dygtig psykolog eller familieterapeut. Vi har mange børnesager, hvor barnets symptomer og reaktioner er så voldsomme, at øjeblikkelig psykologisk/terapeutisk hjælp er nødvendigt. Det vil aldrig skade et barn, men det vil skade et barn som ikke får rette hjælp i tide.

Når advokaten fastholder, at deres klient ikke vil samarbejde om, at fællesbarnet kan modtage psykologisk eller familieterapeutisk hjælp, og argumenterer med, at deres klient ikke ser mistrivsel, og ofte oveni med argumenterne, at vores klient sygeliggør og finder forslaget konfliktoptrappende, opstår forstærker-effekten. Derfor stiller vi spørgsmålstegn ved etikken og det moralske ved et Familieretsligt system, hvor advokaterne generelt enten ikke har forudsætninger, eller vælger ikke at se på det lille menneskeliv, de reelt er medvirkende til at ødelægge – de gør det endda med loven i hånden, altså de må gerne – og de gør det. En ting er begrebet ”god advokatskik”, der alt for ofte ikke praktiseres. Men vi ser en kæmpe udfordring i, at advokater udelukkende er sat i verden for at finde gode løsninger for deres klient. Kan vi bebrejde advokaterne for det sidste, nej det er en del af deres jobprofil. Det gavner blot ikke de tusinder af udsatte børn, der bliver udsat for den ene belastning efter den anden, de ikke længere kan mestre.

Barnets reaktioner
Børns traumer bliver overset i skilsmisser
LÆS MERE | klik her...
Børnesamtalens
vægtning og hvordan børn oplever disse samtaler.
LÆS MERE | klik her...

De menneskelige og økonomiske ressourcer.

Kids Rescue erfarer, at vores tværfaglige team og vores klienter, skal bruge mange ressourcer på, at få myndighederne til at skifte fokus fra selve konflikten, og blive nysgerrig og undersøgende på hvad barnet har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

I måden Kids Rescue arbejder på med fokus på barnet, er advokaten den sidste fagkompetence vi inddrager på teamet. Når først en pseudo-konflikt skabende forældre ruller ud, kræver det helt andre og afgørende former for tværfaglige indsatser, for at kunne afhjælpe. Advokaten har i Kids Rescue kun en funktion, og det er i Familieretten. Skal advokaten kunne præstere optimalt, kræver det socialefaglige vinkler advokaten ikke er uddannet til at kunne fremlægge i retten uden guidning. Når advokaten krydre det socialfaglige med jura, er der grobund for den optimale fremlæggelse i Familieretten.

Kids Rescue har respekt for advokaterne, men erfarer samtidigt, at for mange advokater har ikke forstået alvoren for børnene i denne type sager. Mange advokater burde henvise til advokater, der har ekspertisen og erfaringerne, fordi de selv ikke har kompetencerne og forståelsen for de dynamikker der er spil.

Derudover er fri proces kun et tilbud til enkelte forælder, og langt fra nok i forhold til det arbejde (tid, ressourcer, økonomi) advokaterne har behov for at lægge i en pseudo-konflikt børnesag. Det betyder, at alt for mange børnesager ikke bliver fremstilles korrekt eller godt nok i Familieretten.

Vi oplever i Kids Rescue fòr mange børnesager, der er endt galt på grund af manglende engagement eller forståelse.

Barnet bliver den helt store taber.

En forælders pengepung - økonomi er styrende for hvorvidt barnets hjælpes.

Der er rigtig mange forældre, der løber tør for midler under vejs i pseudo-konflikten. Det vil sige, at den beskyttende forælders muligheder for at forsvare deres barns helt fundamentale rettigheder, ikke længere er muligt.

Kids Rescue undre os over, og finder det dybt bekymrende, at det er jura som er styrende og den med den største pengepung, som reelt har råd til at hjælpe deres barn. Det Familieretslige system der pr. 1 april 2019 tog over Statsforvaltningen, oplever vi som kollapset. Vi finder det dybt alvorligt, når fokus er mere på det omkostningstunge juridiske system, frem for en billigere og bedre løsninger, med fokus på barnet.

Vores anbefaling er tydelig for forældre i pseudo-konflikter. Pas på hvilken professionel aktør du vælger derude… alle siger de kan, men ikke mange aktører har de samlede faglige kompetencer til at manøvrere, guide og støtte og partrepræsentere på en måde, der gavner dit barn og din sag.

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.