Højkonflikt

Højkonflikt_20x20-300res

Årsager til højkonflikt

En højkonfliktsag opstår som oftest på baggrund af et af følgende tre scenarier:
Nr 1

Første mulige scenarie:

Den ene eller begge forældre konfliktoptrapper bevidst, hvilket kan være fra bevidst nægtelse af samarbejde, til chikane, falske anmeldelser etc.
Nr 2

Andet mulige scenarie:

En skilsmisse med alle muligheder for at blive så optimal som mulig afspores, konflikten får lov at tage overhånd og udvikle sig til en højkonflikt, og typisk på baggrund af misforståelser og heraf manglende kommunikation.
Nr 3

Tredige mulige scenarie:

Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter,  grænseoverskridende adfærd eller overgreb grundet en personlighedsforstyrrelse, psykopatiske, narcissistiske træk, sindslidelse, alkohol-, stof-, eller pillemisbrug.

Når en konflikt bliver til højkonflikt

Er højkonflikten opstået grundet scenarie 1 eller 2, er der et potentiale for, at højkonflikten kan afhjælpes, således at børnenes oplevelse vil blive så optimal som overhovedet muligt. Ingen skilsmisser er børnevenlige, men vi kalder det for den børnevenlige/optimale skilsmisse. For børnenes skyld er en optimal skilsmisse hensigtsmæssig, og som forældre gør I det bedst mulige for jeres børn, såfremt I gør forsøget ift. scenarie 1 eller 2.

Højkonflikt

Er højkonflikten derimod opstået grundet scenarie 3, er det en alvorlig sag. Og i Kids Rescue kan vi guide dig, i forhold til hvilke instanser og fagpersoner det vil være relevant for netop dit scenarie, at opsøge eller få hjælp fra.

Ligeledes kan vi forberede dig på dine møder i Familieretshuset, og andre eventuelle instanser, og hjælpe dig med at skrive breve og indhente eventuel nødvendig dokumentation.

Instanser og fagpersoner der kan blive en del af en højkonfliktsag i forhold til scenarie 3, kan være Statsforvaltningen, kommunen, barnets institution, lægen, hospitalet, politiet, private psykologer, krisecenter, advokater, private socialrådgivere, fogedretten samt Byretten/Landsretten.

Tidlig indsats

En højkonfliktsag i henhold til scenarie 3 vil typisk medføre, at du er i en tilstand af stress og angst, og at du derudover muligvis udviser PTSD, depressions eller andre psykosomatiske symptomer, grundet angsten for dit barns og din egen sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp på rette sted. I Kids Rescue kan vi hjælpe, og guide dig videre til de instanser og fagpersoner, du yderligere kan få brug for.

Ligeledes kan vi forberede dig på dine møder i Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser, og hjælpe dig med at skrive breve og indhente eventuel nødvendig dokumentation.

Instanser og fagpersoner der kan blive en del af en højkonfliktsag i forhold til scenarie 3, kan være Statsforvaltningen, kommunen, barnets institution, lægen, hospitalet, politiet, private psykologer, krisecenter, advokater, private socialrådgivere, fogedretten samt Byretten/Landsretten.

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.