TELEFON 31 57 23 33 | Benyt gerne vores gratis chat nederst på vores hjemmeside|kontakt@kidsrescue.dk
Helhedsorienteret skilsmisserådgivning | Procesforløb2018-03-18T12:52:19+00:00

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning & procesforløb

Vi er eksperter...

Med rådgivning og sparring fra Kids Rescue, undgår du at lave de fatale fejl, der ofte medvirker til en yderligere konfliktoptrapning, eller at statsforvaltningen og øvrige myndigheder misforstår dine hensigter.

Kids Rescue er altid på barnets side, hvilket betyder, at vi altid ser sagen ud fra barnets synsvinkel og perspektiv.

Vores arbejdsmetode afspejles i vores måde at rådgive og partsrepræsentere din sag på, hvor vi agerer som detektiver, der er nysgerrige på dit barns trivsel, og alt der vedrører barnet i øvrigt. Dette så vi bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Vores rådgivere og jurister er alle specialister indenfor dette område, og er naturligvis altid ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven.

Vi har en bred vifte af kompetencer...

I situationer hvor vi som rådgivere har behov for sparring på vores klienter, har vi paletten af kompetencer til at rådføre os med.

I forbindelse med særlige juridiske spørgsmål, kan vi yderligere trække på advokater og socialrådgivere, alt efter hvilken myndighed der er i spil.

Når det gælder børn der er i sorg og krise, kan vi som rådgivere benytte vores psykologer og familieterapeuter som sparring. Paletten er bred og disse er blot eksempler. Der er situationer hvor vores kompetencepartnere indgår som en direkte ressource på vores klienter (forælderen og barnet).

Vi forstår dig...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Alle kompetencer vi i Kids Rescue anbefaler, og som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper på en sag, er nøje udvalgt. Der er ikke mange af dem i Danmark, men vi udvider landsdækkende som vi finder disse ildsjæle.

360-omsorg-logo-hvid-20x20

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparingspartner.

Rådgivning

Modtag hjælp til at forberede dit møde i Statsforvaltningen eller kommunen, således du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.


Efter første rådgivningssamtale er udfordringer ofte blevet belyst i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål at guide dig i forbindelse med dine efterfølgende forberedelser.

Løbende kommunikation

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar kan her give dig tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Hjælp til skrivelser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Vi sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Partsrepræsentant

Der kan være situationer, hvor det er rigtigt godt at have en partsrepræsentant med til mødet i kommunen eller Statsforvaltningen.


Kids Rescue kan partsrepræsentere dig, men giver det bedre mening i din sag, henviser vi enten til privat socialrådgiver eller advokat. Vær opmærksom på, at det kan i visse situationer være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med Kids Rescue med til mødet sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, at “vi altid er på barnets side”. Eller sagt på en anden måde, så går vi ikke efter at vinde sager for vores klienter, men efter at finde den for alle parter og først og fremmest for børnene bedste løsning.

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Vi forbereder din advokat

Ender din sag i retten, skal du have en advokat til at føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til din advokat.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige kompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (pyskolog, socialrådgiver etc), kan Kids Rescue koordinere væsentlige detaljer, der ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Kurser og foredrag

Vi arbejder pt med en palette af kurser og foredrag. Vi glæder os til at fortælle mere konkret om vores fremtidige tilbud.

Vi har endvidere en palette af fagpersoner, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt.Vi vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendighed.

KR koordinering af team

Tidlig indsats betaler sig!

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning | Procesforløb

360° OMSORG til at håndtere 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE

Vi er eksperter...

Med rådgivning og sparring fra Kids Rescue, undgår du at lave de fatale fejl, der ofte medvirker til en yderligere konfliktoptrapning, eller at statsforvaltningen og øvrige myndigheder misforstår dine hensigter.

Kids Rescue er altid på barnets side, hvilket betyder, at vi altid ser sagen ud fra barnets synsvinkel og perspektiv.

Vores arbejdsmetode afspejles i vores måde at rådgive og partsrepræsentere din sag på, hvor vi agerer som detektiver, der er nysgerrige på dit barns trivsel, og alt der vedrører barnet i øvrigt. Dette så vi bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Vores rådgivere og jurister er alle specialister indenfor dette område, og er naturligvis altid ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven.

Vi har en bred vifte af kompetencer...

I situationer hvor vi som rådgivere har behov for sparring på vores klienter, har vi paletten af kompetencer til at rådføre os med.

I forbindelse med særlige juridiske spørgsmål, kan vi yderligere trække på advokater og socialrådgivere, alt efter hvilken myndighed der er i spil.

Når det gælder børn der er i sorg og krise, kan vi som rådgivere benytte vores psykologer og familieterapeuter som sparring. Paletten er bred og disse er blot eksempler. Der er situationer hvor vores kompetencepartnere indgår som en direkte ressource på vores klienter (forælderen og barnet).

Vi forstår dig...

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Mange forældre fortæller undervejs i et forløb med Kids Rescue, at dialogen og snakken med os virker beroligende, fordi de oplever at vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes.  Dette føler de, giver dem indsigt i deres egen situation og de processer man som menneske gennemgår.

Det oplever vi hænger sammen med, at en del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe og stadigvæk befinder sig i.

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Læs artikel om hvorfor Kids Rescue blev stiftet, klik her…

Tillid og kemi er vigtigt...

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt, af den eller dem du søger hjælp og støtte hos. Der handler om at der er kemi!

Valg af rådgiver, partsrepræsentant, advokat, socialrådgiver, psykolog og familieterapeut ect. er svært. Desværre er det ikke bare at slå en titel eller faggruppe op i telefonbogen.

Det er vigtigt, at dem du vælger til at repræsentere din sag, har den faglige indsigt i såvel lovgivningen, som dynamikkerne der er i spil i en højkonfliktsag og samtidig forstår og ved hvordan systemet agerer på forskellige scenarier. En manglende forståelse på en af disse tre parametre, kan få alvorlige konsekvenser for din sag.

Alle kompetencer vi i Kids Rescue anbefaler, og som i situationer indgår som en del af en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper på en sag, er nøje udvalgt. Der er ikke mange af dem i Danmark, men vi udvider landsdækkende som vi finder disse ildsjæle.

360-omsorg-logo-hvid-20x20

Processer der kan indgå i din sag med Kids Rescue som din sparringspartner.

Rådgivning

Modtag hjælp til at forberede dit møde i Statsforvaltningen eller kommunen, således du får fremlagt din sag og dine børns behov objektivt og sobert.


Efter første rådgivningssamtale er udfordringer ofte blevet belyst i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål at guide dig i forbindelse med dine efterfølgende forberedelser.

Løbende kommunikation

Det er svært at kommunikere med sin eks-partner, eller en myndighedsperson.

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår.

Et hurtigt svar kan her give dig tryghed og ro i maven, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.


Du kan rette de pludseligt opståede her & nu spørgsmål via SMS, Skype, email, og kortere opkald.

Kurser og foredrag

Vi arbejder pt med en palette af kurser og foredrag. Vi glæder os til at fortælle mere konkret om vores fremtidige tilbud.

Partsrepræsentant

Der kan være situationer, hvor det er rigtigt godt at have en partsrepræsentant med til mødet i kommunen eller Statsforvaltningen.


Kids Rescue kan partsrepræsentere dig, men giver det bedre mening i din sag, henviser vi enten til privat socialrådgiver eller advokat. Vær opmærksom på, at det kan i visse situationer være konfliktoptrappende at troppe op med sin advokat, hvorfor du med Kids Rescue med til mødet sender helt andre signaler. En advokat er efter vores mening ikke altid bedste valg, da jura i børnesager ofte befinder sig i en “gråzone”. Vi har en helt anden tilgang og holdning til hvordan sådanne et møde foregår. Når vi rådgiver i en skilsmissekonflikt, er vi “altid på barnets side”  … eller sagt på en anden måde, så agerer vi altid ud fra barnets synsvinkel og perspektiv…

Vi er helt bevidste om, at hvilken faggruppe der er bedst i en sag, kan variere alt efter situationen og fra sag til sag, alt efter sagens karakter.

Hjælp til skrivelser

Der skal ikke meget til, før dine skrivelser til Statsforvaltningen og andre eventuelle instanser modtages som en forældre der blot støjer.

Undgå at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig konkret, sagligt, med fokus på dit barns behov og trivsel.

Det er helt normalt, at det kan være svært som den involverede part, at kunne fornemme hvilke signaler man udsender til den(m)/ der kommunikeres med.


Vi sagsbehandler for dig som din partsrepræsentant, således vi skriver dine breve og kan indhente eventuel nødvendig dokumentation. På den måde undgår du de vitale fejl, der som ofte sker i kommunikationen.

Vi forbereder din advokat

Ender din sag i retten, skal du have en advokat til at føre din sag.

I den forbindelse, jo mere konkret og fakta-orienteret du er i dit møde med din advokat, jo bedre kan din advokat hjælpe dig. Jo hurtigere kan advokaten blive klædt på til, at forstå din sag. Det kan gavne kvaliteten af din advokats arbejde, og omkostninger til din advokats forberedelse bliver mindre.


Har Kids Rescue været på din sag fra begyndelsen, kan vi levere alle relevante bilag og en tidslinie over hændelsesforløb. Vi journaliserer alle relevante korrespondancer fra involverede myndigheder og instanser, hvilket giver din advokat et forspring og hurtigere overblik, i forhold til forberedelserne til retten.


Kids Rescue som sparring / supplement til din advokat.

Som en del af vores helhedsorienterede rådgivning og indsatser, kan du ligeledes benytte os i sparringen til at din advokat. Mange situationer kan opstå, op flere kompetencer kan være inddraget som “hjælpere” i din sag. Vi kan koordinere kommunikationen derimellem, således værdifuld viden ikke går tabt.

Vidner bruges ikke i familieret- og skilsmissesager. Men I forbindelse med eventuelle bekymringer/underretninger fra vidner, kan deres udsagn/dokumentation være væsentlig for din advokat. Vi påtager os rollen, som den kompetencer, der kan tage samtaler med 3 part, og guide vejlede i forhold til hvordan vidnet skal forholder sig, uden at overtræde loven eller ende som støj. En advokat må nemlig ikke være aktiv opsøgende i forhold til vidner og øvrige kompetencer, der kan besidde værdifuld viden, der kan gavne din sag.

Den løbende dialog og indsatser fra øvrige kompetencer der er involverede i din sag (pyskolog, socialrådgiver etc), kan Kids Rescue koordinere væsentlige detaljer, der ligeledes er brugbart og værdifuldt for din advokats fremføring af din sag.

På den måde kan Kids Rescue hjælpe dig og dit barns sag med 360° OMSORG.

Vi har endvidere en palette af fagpersoner, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt.Vi vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendighed.

KR koordinering af team

Tidlig indsats betaler sig!