Kontakt Kids Rescue på telefon: 31572333|kontakt@kidsrescue.dk
Gode råd til pårørende (familie og venner) i skilsmisse 2017-12-03T22:15:47+00:00

Gode råd til pårørende (familie og venner) i skilsmisse

Det er svært at være pårørende. Familie og venner påvirkes også af jeres skilsmisse/ophævelse af samliv

Årsagen til en skilsmisse og ophør af samlivet kan være mange. Det kan spænde lige fra følelsen af at være vokset fra hinanden, til utroskab og/eller anklager om misbrug, fysisk/psykisk vold og/eller incest.

Skilsmisseprocessen kan derfor spænde fra en respektfuld opsplitning af familien til højkonflikt. Og i dette spænd befinder I som pårørende jer med alle jeres følelser.

Tanker & følelser pårørende kan føle som et dilemma.

 • At det som pårørende kan være svært at påtage sig rollen som rådgiver.
 • At det som pårørende kan være svært, at være den alle følelserne deles med.
 • Hvordan jeg som pårørende bedst kan udvise støtte og omsorg.
 • Hvordan jeg som pårørende eventuelt kan komme med råd, der ikke forværrer konflikten.
 • Hvordan jeg som pårørende kan være et frirum for børnene i skilsmissen.
 • Hvordan jeg som pårørende kan sikre, at fokus holdes fast på “hvad der er bedst for børnene”.
 • Om jeg som pårørende kan være neutral i forhold til selve konflikten. Dermed være en hjælp for børnene i skilsmissen ved at rette fokus på dem.
 • Hvordan jeg som pårørende forholder mig til, at den ene part ønsker mig som bisidder hos givne myndigheder – og er det en god ide?
 • Om jeg som pårørende kan sige fra, fordi jeg måske føler mig slidt op, og/eller fordi jeg er bange for, at relationen til børnene og parterne i skilsmissen ellers lider skade?

Som pårørende, tag barnets parti!

Når børn oplever, at mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der for børnene opleves som en livskrise.

Børn har egne ønsker, behov og følelser. Det sker desværre, at nogle børn i deres loyalitet til begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Derfor anbefaler Kids Rescue, at bedsteforældre, familie og venner generelt skal holde sig neutrale af hensyn til børnene. Som pårørende kan du derfor hjælpe barnet ved IKKE at tage andet parti, end barnets!

Overvejelser det som forældre er hensigtsmæssigt at gøre sig.

Som forældre i skilsmisse er det dermed vigtigt at være bevidst om, at det også er svært for de pårørende. Du bør som forælder derfor overveje hvordan og hvor meget du involverer familie og venner fordi:

 • Familie og venner kan have svært ved at sætte sig ind i, hvad problematikkerne reelt handler om.
 • Du kan komme til at presse dem til at skulle tage parti.
 • Vær bevidst om, at familie/venner måske helst ikke ”vil holde med nogen”, men har fokus på børnene.
 • Pas på med at forvente, at familie/venner kan påtage sig rollen som rådgiver, og at der er en risiko for, at det kan forværrer jeres skilsmissekonflikt.
 • Inddrager du familie/venner, kan det derfor i nogle situationer gå ud over deres forhold til børnene.
 • Overvej om du kan motivere de pårørende til at blive et frirum for børnene i skilsmissen.
 • I nogle familier vil det føles som mistillid, såfremt de ikke inddrages i alle detaljerne i konflikten. I Kids Rescue opfordrer vi derfor til, at du overvejer, hvilken type familiestruktur du har, og hvilke ressourcer de enkelte familiemedlemmer har til rådighed, således du bedst kan vurdere, hvilke informationer om konflikten der kan synes hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige at dele.

Kontakt Kids Rescue for råd og sparring

I Kids Rescue har vi erfaring med disse svære problemstillinger.

Såfremt du skulle ønske en objektiv sparring, støtte og hjælp i processen, er vi I Kids Rescue her for dig. Vi vil kunne hjælpe dig med at finde overblik over din situation. Du er meget velkommen til at kontakte os.

MENU

Vi har udvalgt nogle sider, der kunne have relevans for pårørende at læse.

Forældre kan opleve et massivt pres. Her kan du læse lidt om hvad det er de kan risikere at skulle gennemleve.

Der er i skilsmissen og ophævelsen af samlivet, ofte megen snak om de voksne. Vil du gerne tage barnets parti, kan du her læse om hvad børnene gennemlever i deres livskrise, skilsmissen er for dem.

Gode råd til pårørende (familie og venner) i skilsmisse

Det er svært at være pårørende. Familie og venner påvirkes også af jeres skilsmisse/ophævelse af samliv.

Årsagen til en skilsmisse og ophør af samlivet kan være mange. Det kan spænde lige fra følelsen af at være vokset fra hinanden, til utroskab og/eller anklager om misbrug, fysisk/psykisk vold og/eller incest.

Skilsmisseprocessen kan derfor spænde fra en respektfuld opsplitning af familien til højkonflikt. Og i dette spænd befinder I som pårørende jer med alle jeres følelser.

Tanker & følelser pårørende kan føle som et dilemma.

 • At det som pårørende kan være svært at påtage sig rollen som rådgiver.
 • At det som pårørende kan være svært, at være den alle følelserne deles med.
 • Hvordan jeg som pårørende bedst kan udvise støtte og omsorg.
 • Hvordan jeg som pårørende eventuelt kan komme med råd, der ikke forværrer konflikten.
 • Hvordan jeg som pårørende kan være et frirum for børnene i skilsmissen.
 • Hvordan jeg som pårørende kan sikre, at fokus holdes fast på “hvad der er bedst for børnene”.
 • Om jeg som pårørende kan være neutral i forhold til selve konflikten. Dermed være en hjælp for børnene i skilsmissen ved at rette fokus på dem.
 • Hvordan jeg som pårørende forholder mig til, at den ene part ønsker mig som bisidder hos givne myndigheder – og er det en god ide?
 • Om jeg som pårørende kan sige fra, fordi jeg måske føler mig slidt op, og/eller fordi jeg er bange for, at relationen til børnene og parterne i skilsmissen ellers lider skade?

Som pårørende, tag barnets parti!

Når børn oplever, at mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der for børnene opleves som en livskrise.

Børn har egne ønsker, behov og følelser. Det sker desværre, at nogle børn i deres loyalitet til begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Derfor anbefaler Kids Rescue, at bedsteforældre, familie og venner generelt skal holde sig neutrale af hensyn til børnene. Som pårørende kan du derfor hjælpe barnet ved IKKE at tage andet parti, end barnets!

Overvejelser det som forældre er hensigtsmæssigt at gøre sig.

Som forældre i skilsmisse er det dermed vigtigt at være bevidst om, at det også er svært for de pårørende. Du bør som forælder derfor overveje hvordan og hvor meget du involverer familie og venner fordi:
 • Familie og venner kan have svært ved at sætte sig ind i, hvad problematikkerne reelt handler om.
 • Du kan komme til at presse dem til at skulle tage parti.
 • Vær bevidst om, at familie/venner måske helst ikke ”vil holde med nogen”, men har fokus på børnene.
 • Pas på med at forvente, at familie/venner kan påtage sig rollen som rådgiver, og at der er en risiko for, at det kan forværrer jeres skilsmissekonflikt.
 • Inddrager du familie/venner, kan det derfor i nogle situationer gå ud over deres forhold til børnene.
 • Overvej om du kan motivere de pårørende til at blive et frirum for børnene i skilsmissen.
 • I nogle familier vil det føles som mistillid, såfremt de ikke inddrages i alle detaljerne i konflikten. I Kids Rescue opfordrer vi derfor til, at du overvejer, hvilken type familiestruktur du har, og hvilke ressourcer de enkelte familiemedlemmer har til rådighed, således du bedst kan vurdere, hvilke informationer om konflikten der kan synes hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige at dele.