Gode råd til den personaleansvarlige

Fokus på højkonflikt - pseudo-konflikt skilsmisse området.

Velkommen og tak fordi du kikker forbi videnscenteret.

Når en forælder er på vej ind i sit livs mareridt, eller når krisen allerede er brudt løs, er tilgængelig hjælp 24 timer i døgnet værdifuldt. Det handler om at sikre sit barn, der ofte svigtes af de voksne som omgiver dem. Det handler også om at sikre sig som forældre, som ofte svigtes af myndighederne.

Jeg har som udvikler & ide til Kids Rescue, selv oplevet at være forældre i en højkonflikt / pseudokonflikt. Jeg havde dengang utallige spørgsmål om de svære ting. Spørgsmålene gik lige fra de bløde lavpraktiske emner til de meget overvældende. I min søgen efter svar, ringede jeg dag efter dag rundt til den ene myndighed eller organisation efter den anden, men uden held. Der var simpelthen ikke nogen derude, som konkret kunne forholde sig til vores familiesituation og hjælpe eller henvise til rette sted. 

Du kan hurtigt og nemt få adgang til Kids Rescue videnscenter med fokus på højkonflikt - pseudo-konflikt skilsmisse området.

Her finder du masser af  information og guidning til "hjælp-til-selvhjælp" og fri adgang til online undervisning:

  • Sådan forbereder du dig til dit møde med myndigheder og instanser.
  • Hvornår kontakter du en advokat, hvordan vælger du den bedste til din sag og hvordan klæder du denne på til din sag?
  • Sådan forberedes dit barn til børnesamtalen.

Du bestemmer selv prisen pr. måned for dit medlemskab.

Alle skal kunne modtage hjælp og støtte - også de forældre, der for en tid er presset også økonomisk. Derfor er videncenteret særligt for denne gruppe vigtig. Andre vil have stor gavn af videncenteret som supplement til øvrige tiltag. 

For at Kids Rescue kan fortsætte indsatsen på børneområdet, er der stort behov for dit bidrag. 

Vælg dit abonnement & få adgang med det samme.

Det kan være svært at være personaleansvarlig, der skal håndtere medarbejderen der skal skilles, eller er skilt og har uro på hjemmefronten.

Når ens medarbejder befinder sig i skilsmisse-livskrise, kan det for den personaleansvarlige blive en ledelsesopgave med en række vigtige ledelsesudfordringer.

Jo før du som personaleansvarlig sætter ind, kan den hjælp blive forebyggende, og medarbejderen undgår langtidssygemelding og i værste fald afskedigelse.

Tidlig indsats i virksomheden kan få afgørende betydning.

Derfor når du som leder bliver bekendt med, at din medarbejder skal skilles eller er skilt, er kommunikationen mellem dig og din medarbejder vigtig.

Husk på, enhver skilsmisse er unik og opleves forskelligt. Skilsmisser kan forløbe roligt og uden de helt store umiddelbare udfordringer. Andre gange kan konflikter på hjemmefronten tage overhånd.

Det handler om, at du i samtalen møder din medarbejder lige netop dér, hvor din medarbejder mentalt befinder sig.

I de virksomheder, der ikke har en tydelig personale politik i forhold til skilsmisse, oplever vi i Kids Rescue, at medarbejderen bliver utryg og angst for, om virksomheden opdager hvor slemt deres medarbejder har det.

Det er vigtigt, at du som leder møder din medarbejder i kommunikationen, med anerkendelse af den svære situation og bevidst om, at det er et skrøbeligt emne, der for mange kan opleves som privatsfære og derved grænseoverskridende at tale med sin leder om.

Den størst mulige åbenhed giver de optimale muligheder for at bakke medarbejderen op. Men husk på, at det ikke er sikkert medarbejderen tør eller kan, ved første samtale.

Det er vigtigt, at medarbejderen føler, at det at gå på arbejde opleves som et frirum, således der skabes tryghed og et så stabilt et arbejdsliv, som overhovedet muligt.

Som leder og virksomhed, skal man være bevidste om, at medarbejderens præstationer, i perioder kan blive udfordret og medarbejderen skal vide, det er helt i orden.

Det kan være svært at være personaleansvarlig, der skal håndtere medarbejderen der skal skilles, eller er skilt og har uro på hjemmefronten.

Når ens medarbejder befinder sig i skilsmisse-livskrise, kan det for den personaleansvarlige blive en ledelsesopgave med en række vigtige ledelsesudfordringer.

Jo før du som personaleansvarlig sætter ind, kan den hjælp blive forebyggende, og medarbejderen undgår langtidssygemelding og i værste fald afskedigelse.

Tidlig indsats i virksomheden kan få afgørende betydning.

Derfor når du som leder bliver bekendt med, at din medarbejder skal skilles eller er skilt, er kommunikationen mellem dig og din medarbejder vigtig.

Husk på, enhver skilsmisse er unik og opleves forskelligt. Skilsmisser kan forløbe roligt og uden de helt store umiddelbare udfordringer. Andre gange kan konflikter på hjemmefronten tage overhånd.

Det handler om, at du i samtalen møder din medarbejder lige netop dér, hvor din medarbejder mentalt befinder sig.

I de virksomheder, der ikke har en tydelig personale politik i forhold til skilsmisse, oplever vi i Kids Rescue, at medarbejderen bliver utryg og angst for, om virksomheden opdager hvor slemt deres medarbejder har det.

Det er vigtigt, at du som leder møder din medarbejder i kommunikationen, med anerkendelse af den svære situation og bevidst om, at det er et skrøbeligt emne, der for mange kan opleves som privatsfære og derved grænseoverskridende at tale med sin leder om.

Den størst mulige åbenhed giver de optimale muligheder for at bakke medarbejderen op. Men husk på, at det ikke er sikkert medarbejderen tør eller kan, ved første samtale.

Det er vigtigt, at medarbejderen føler, at det at gå på arbejde opleves som et frirum, således der skabes tryghed og et så stabilt et arbejdsliv, som overhovedet muligt.

Som leder og virksomhed, skal man være bevidste om, at medarbejderens præstationer, i perioder kan blive udfordret og medarbejderen skal vide, det er helt i orden.

Nr 1

Skab dig et overblik over din medarbejders situation.

Nogen medarbejdere ønsker at glemme de svære ting i skilsmissen og har behov for at arbejde endnu mere end de plejer. Det kan slide dem unødigt op, så være opmærksom på, at du som leder, i situationer bør bremse dem lidt.

Andre medarbejdere er i 360° livskrise. Hvordan de agerer i hverdagen på jobbet med deres opgaver og i samspillet med kollegaerne, er meget forskelligt. Nogen bliver stille, andre kort lunte, nogen kan ikke overskue selv de mindst krævende opgaver og føler sig hurtigt overbebyrdet. De føler sig nemt stresset. Nogen får sammenbrud.

Det er vigtigt at samtale om, hvordan arbejdsbyrder tilpasses, således der ikke ligger for mange deadlines og ansvar på skuldrene. Vær opmærksom på, at din medarbejder hurtigt kan få følelsen af, at de ikke slår til og får ofte følelsen af dårlig samvittighed, både i forhold til virksomheden, sit ansvar og opgaver og sine kollegaer. Vær ligeledes opmærksom på, at kollegaer ikke kender til situationen og snakken i krogene kan forekomme. Især hvis der er teamopgaver og det mentale fravær bliver synligt for netop kollegaerne. For at undgå snakken i krogene, som den kriseramte medarbejder hurtigt fornemmer, og kan blive endnu en belastning og tanke der fylder, er det vigtigt for dig som leder, at du giver det nærmeste team en orientering.

Husk at anerkende og bakke din medarbejder op i, at intet er vigtigere end børnene og det at være en omsorgsfuld forælder, der kæmper for bedste løsninger for dem.

Nr 1

Skab dig et overblik over din medarbejders situation.

Nogen medarbejdere ønsker at glemme de svære ting i skilsmissen og har behov for at arbejde endnu mere end de plejer. Det kan slide dem unødigt op, så være opmærksom på, at du som leder, i situationer bør bremse dem lidt.

Andre medarbejdere er i 360° livskrise. Hvordan de agerer i hverdagen på jobbet med deres opgaver og i samspillet med kollegaerne, er meget forskelligt. Nogen bliver stille, andre kort lunte, nogen kan ikke overskue selv de mindst krævende opgaver og føler sig hurtigt overbebyrdet. De føler sig nemt stresset. Nogen får sammenbrud.

Det er vigtigt at samtale om, hvordan arbejdsbyrder tilpasses, således der ikke ligger for mange deadlines og ansvar på skuldrene. Vær opmærksom på, at din medarbejder hurtigt kan få følelsen af, at de ikke slår til og får ofte følelsen af dårlig samvittighed, både i forhold til virksomheden, sit ansvar og opgaver og sine kollegaer. Vær ligeledes opmærksom på, at kollegaer ikke kender til situationen og snakken i krogene kan forekomme. Især hvis der er teamopgaver og det mentale fravær bliver synligt for netop kollegaerne. For at undgå snakken i krogene, som den kriseramte medarbejder hurtigt fornemmer, og kan blive endnu en belastning og tanke der fylder, er det vigtigt for dig som leder, at du giver det nærmeste team en orientering.

Husk at anerkende og bakke din medarbejder op i, at intet er vigtigere end børnene og det at være en omsorgsfuld forælder, der kæmper for bedste løsninger for dem.

Nr 2

Tilrettelæg og tilpas arbejdstider, således der er fleksibilitet.

For din medarbejder i 360° skilsmissekrise, vil uforudsigelighed altid være det eneste forudsigelige i forhold til det som sker og kommer til at ske. Det betyder, at meget kan ændre sig, både i positiv retning og i negativ retning. 2 skridt frem og 3 tilbage er helt normalt eller omvendt, er hvad mange oplever mens skilsmissen-krisen står på.

Tænk kortsigtet, samtidigt med at have det langsigtede med i samtalen.

På kort sigt:

Din medarbejder vil ofte have behov for at kunne samtale om sin skilsmissesag i arbejdstiden. Det kan være lige fra opringninger eller møder med daginstitutionen, skolen, familieafdelingen i kommunen, statsforvaltningen, advokat eller andre aktører der er forbundet med skilsmissen.

Vær forberedt på, at er din medarbejder i en skilsmisse hvor konflikten tager overhånd, eller er endt i højkonflikt, kommer 360° skilsmissekrisen i bølger/perioder. Det er helt normalt hvor der er stridigheder om bopæl eller forældremyndighed. Måske skal kommunen eller statsforvaltningen lave børnefaglige undersøgelser, måske skal din medarbejder i byretten, der nemt kan ende i landsretten.

På den lange bane – fremtiden:

Det at have en medarbejder der er skilt, behøver ikke at være en byrde for virksomheden. Fleksibilitet og dynamiske arbejdsdage vil din medarbejder sikkert trives bedst med, således arbejdstiden er tilpasset medarbejderens private virkelighed. Din medarbejder vil som oftest have barnefrie dage, alt efter hvilken samværsordning der indgåes mellem parterne i skilsmissen. Det kan være lige fra 7/7 deleordninger til 9/5, 8/6, 10/4 og nogen bliver det 12/2.

Det positive er, at de skiftende lange og korte arbejdsdage kan give dig som arbejdsgiver fordele. Se din medarbejders barnløse dage som en ressource, og kan give din medarbejder muligheder ifbm. længere arbejdsdage, fleksibilitet ifht ad hoc hasteopgaver, eller rejseaktiviteter.

I mens din medarbejder befinder sig 360° skilsmisse-livskrise, skal der naturligvis aftales, hvor længe der skal udvises et særligt hensyn. Lederen kan komme til at give en fleksibilitet, der senere bliver svært at begrænse igen, hvilket er lederens ømtålelige vurdering. Hvor meget “snor” en leder og en virksomhed kan give sin medarbejder, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter virksomhedens situation.

Ændrede arbejdsvilkår både på kort og langt sigt kræver, at både leder og medarbejderen kan samtale ærligt og realistisk. Det er skrøbelige emner at samtale om og både leder og medarbejderen er nødt til at tilsidesætte blufærdigheden.

Det er ikke alt i medarbejderens privatsfære der behøver at samtales om. Det har blot en afgørende betydning for samarbejdet mellem leder og medarbejder, at der skabes et rum, hvor der kan tales frit om, hvad arbejdspladsen kan hjælpe og støtte med, og ikke mindst hvad medarbejderen selv kan gøre. Det handler om at finde de rette rammer og vilkår.

Nr 2

Tilrettelæg og tilpas arbejdstider, således der er fleksibilitet.

For din medarbejder i 360° skilsmissekrise, vil uforudsigelighed altid være det eneste forudsigelige i forhold til det som sker og kommer til at ske. Det betyder, at meget kan ændre sig, både i positiv retning og i negativ retning. 2 skridt frem og 3 tilbage er helt normalt eller omvendt, er hvad mange oplever mens skilsmissen-krisen står på.

Tænk kortsigtet, samtidigt med at have det langsigtede med i samtalen.

På kort sigt:

Din medarbejder vil ofte have behov for at kunne samtale om sin skilsmissesag i arbejdstiden. Det kan være lige fra opringninger eller møder med daginstitutionen, skolen, familieafdelingen i kommunen, statsforvaltningen, advokat eller andre aktører der er forbundet med skilsmissen.

Vær forberedt på, at er din medarbejder i en skilsmisse hvor konflikten tager overhånd, eller er endt i højkonflikt, kommer 360° skilsmissekrisen i bølger/perioder. Det er helt normalt hvor der er stridigheder om bopæl eller forældremyndighed. Måske skal kommunen eller statsforvaltningen lave børnefaglige undersøgelser, måske skal din medarbejder i byretten, der nemt kan ende i landsretten.

På den lange bane – fremtiden:

Det at have en medarbejder der er skilt, behøver ikke at være en byrde for virksomheden. Fleksibilitet og dynamiske arbejdsdage vil din medarbejder sikkert trives bedst med, således arbejdstiden er tilpasset medarbejderens private virkelighed. Din medarbejder vil som oftest have barnefrie dage, alt efter hvilken samværsordning der indgåes mellem parterne i skilsmissen. Det kan være lige fra 7/7 deleordninger til 9/5, 8/6, 10/4 og nogen bliver det 12/2.

Det positive er, at de skiftende lange og korte arbejdsdage kan give dig som arbejdsgiver fordele. Se din medarbejders barnløse dage som en ressource, og kan give din medarbejder muligheder ifbm. længere arbejdsdage, fleksibilitet ifht ad hoc hasteopgaver, eller rejseaktiviteter.

I mens din medarbejder befinder sig 360° skilsmisse-livskrise, skal der naturligvis aftales, hvor længe der skal udvises et særligt hensyn. Lederen kan komme til at give en fleksibilitet, der senere bliver svært at begrænse igen, hvilket er lederens ømtålelige vurdering. Hvor meget “snor” en leder og en virksomhed kan give sin medarbejder, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter virksomhedens situation.

Ændrede arbejdsvilkår både på kort og langt sigt kræver, at både leder og medarbejderen kan samtale ærligt og realistisk. Det er skrøbelige emner at samtale om og både leder og medarbejderen er nødt til at tilsidesætte blufærdigheden.

Det er ikke alt i medarbejderens privatsfære der behøver at samtales om. Det har blot en afgørende betydning for samarbejdet mellem leder og medarbejder, at der skabes et rum, hvor der kan tales frit om, hvad arbejdspladsen kan hjælpe og støtte med, og ikke mindst hvad medarbejderen selv kan gøre. Det handler om at finde de rette rammer og vilkår.

Nr 3

Sikre professionel hjælp til din medarbejder der befinder sig i 360° skilsmisse-livskrise.

De fleste virksomheder har i dag en sundshedsordning til deres ansatte, der giver deres personale adgang til privathospital, psykolog, kiropraktor ect.

For din medarbejder i 360° skilsmisse-livskrise, har det afgørende betydning for dem og deres skilsmissesag, at der hurtigt bliver sammensat de kompetencer, der har dette særlige område som speciale.

Nr 3

Sikre professionel hjælp til din medarbejder der befinder sig i 360° skilsmisse-livskrise.

De fleste virksomheder har i dag en sundshedsordning til deres ansatte, der giver deres personale adgang til privathospital, psykolog, kiropraktor ect.

For din medarbejder i 360° skilsmisse-livskrise, har det afgørende betydning for dem og deres skilsmissesag, at der hurtigt bliver sammensat de kompetencer, der har dette særlige område som speciale.

Kontakt Kids Rescue for helhedsorienteret skilsmisserådgivning

360° OMSORG til at håndtere 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE

360-omsorg-logo-20x20

Kontakt Kids Rescue for helhedsorienteret skilsmisserådgivning

360° OMSORG til at håndtere 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE

360-omsorg-logo-20x20

Vi er eksperter...

Vi har en bred vifte af kompetencer...

Vi forstår din medarbejder...

Vi er eksperter...

Vi har en bred vifte af kompetencer...

Vi forstår din medarbejder...

>