Forebyggende indsatser i skilsmissen

Fokus på højkonflikt - pseudo-konflikt skilsmisse området.

Velkommen og tak fordi du kikker forbi videnscenteret.

Når en forælder er på vej ind i sit livs mareridt, eller når krisen allerede er brudt løs, er tilgængelig hjælp 24 timer i døgnet værdifuldt. Det handler om at sikre sit barn, der ofte svigtes af de voksne som omgiver dem. Det handler også om at sikre sig som forældre, som ofte svigtes af myndighederne.

Jeg har som udvikler & ide til Kids Rescue, selv oplevet at være forældre i en højkonflikt / pseudokonflikt. Jeg havde dengang utallige spørgsmål om de svære ting. Spørgsmålene gik lige fra de bløde lavpraktiske emner til de meget overvældende. I min søgen efter svar, ringede jeg dag efter dag rundt til den ene myndighed eller organisation efter den anden, men uden held. Der var simpelthen ikke nogen derude, som konkret kunne forholde sig til vores familiesituation og hjælpe eller henvise til rette sted. 

Du kan hurtigt og nemt få adgang til Kids Rescue videnscenter med fokus på højkonflikt - pseudo-konflikt skilsmisse området.

Her finder du masser af  information og guidning til "hjælp-til-selvhjælp" og fri adgang til online undervisning:

  • Sådan forbereder du dig til dit møde med myndigheder og instanser.
  • Hvornår kontakter du en advokat, hvordan vælger du den bedste til din sag og hvordan klæder du denne på til din sag?
  • Sådan forberedes dit barn til børnesamtalen.

Du bestemmer selv prisen pr. måned for dit medlemskab.

Alle skal kunne modtage hjælp og støtte - også de forældre, der for en tid er presset også økonomisk. Derfor er videncenteret særligt for denne gruppe vigtig. Andre vil have stor gavn af videncenteret som supplement til øvrige tiltag. 

For at Kids Rescue kan fortsætte indsatsen på børneområdet, er der stort behov for dit bidrag. 

Vælg dit abonnement & få adgang med det samme.

Forebyggende indsatser i skilsmissen

Forebyggende indsatser i skilsmissen

Hvis I som familie skal til at ophæve samlivet, eller hvis I allerede har ophævet samlivet, vil I befinde jer i en helt ny situation, og I vil opleve, at der udover den praktiske ophævelse af de fælles ejendele, vil komme mange nye følelsesmæssige emner I skal forholde jer til og håndtere. Disse emner vil typisk være:

  • Hvordan I bevarer en fornuftig kommunikation til ekspartneren.
  • Hvordan I kommunikerer med de myndigheder og instanser, der bliver involveret i skilsmissen.
  • Hvordan I sikrer, at jeres fælles børn få den omsorg og støtte de behøver, da de også bliver ramt af sorg og krise, når mor og far skilles.

Det følelsesmæssige i en skilsmisse kan kræve mange ressourcer, hvorfor det er vigtigt, at du som forælder prioritere at passe på dig selv både fysisk og psykisk.

Hvilke følelser vil du typisk opleve i en skilsmisse

Når der er børn involveret, og hvis du oplever stor uenighed mellem dig og din ekspartner omkring børnene, vil følelsen af angst og afmagt ofte dominere. Dine tanker vil typisk køre non stop, hvor du forestiller dig forskellige scenarier, og følelserne vil være i oprør.

Hvis uenighederne fortsætter, vil kroppen typisk reagere med stress og udbrændthed, hvilket kan lede til angst og depression samt spændinger og smerter i kroppen.

Såfremt skilsmissen ender i en højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det oveni ovennævnte medføre PTSD symptomer.

Ro ville normalt være løsningen.

Men i en højkonflikt skilsmisser findes der ikke ro.Kids Rescue anbefaler derfor, at du som forælder opsøger fagpersoner der tilbyder redskaber som kan hjælpe og støtte dig til bedre at håndtere de mange svære følelser, således at stress, udbrændthed, angst, depression og PTSD minimeres mest muligt.

Vent ikke til det handler om akut krisehjælp!

Hvorfor er det vigtigt at forebygge?

Fordi du som forælder skal prioriterer indsatser og løsninger, der er bedst for dine børn.

Men for at du kan det, er det essentielt, at du kan tænke klart og ikke handler overilet. Det betyder bl.a. at angsten ikke må styre dine beslutninger og måder at kommunikere på. Kids Rescue kan støtte dig i de processer, og i hvilke valg du kan eller bør træffe.

I Kids Rescue har vi fokus på, hvorledes vi optimalt kan støtte og rådgive dig, således at du får kræfter til en konstruktiv fokusering på, hvorledes skilsmissen eller ophævelse af samlivet, kan blive en så optimal proces som mulig for børnene.

Alt for mange forældre i skilsmisse ender i den negative spiral.

Kids Rescue kan hjælpe dig med at tænke forebyggende, således at risikoen mindskes for, at du ender i spiralen.
Den negative spiral

Myndigheder, instanser og fagpersoner der kan blive involveret i din skilsmisse.

Når vi taler om myndigheder, tænker vi Statsforvaltningen, fogedretten, by- og landsretten og kommunen.

Når vi taler om fagpersoner, handler det om de fagpersoner der omgiver børnene i en skilsmisse. Det er typisk sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen (AKT pædagoger & lærere) og/eller PPR som ofte består af socialrådvere.

I Kids Rescue kan vi hjælpe og rådgive dig i, hvorledes hjælp og støtte fra disse instanser bedst kan fås. Vi tilbyder ligeledes at skrive eventuelle breve og ansøgninger, såfremt der er behov herfor.

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Kontakt Kids Rescue

Forebyggende indsatser i skilsmissen

Forebyggende indsatser i skilsmissen

Hvis I som familie skal til at ophæve samlivet, eller hvis I allerede har ophævet samlivet, vil I befinde jer i en helt ny situation, og I vil opleve, at der udover den praktiske ophævelse af de fælles ejendele, vil komme mange nye følelsesmæssige emner I skal forholde jer til og håndtere. Disse emner vil typisk være:

  • Hvordan I bevarer en fornuftig kommunikation til ekspartneren.
  • Hvordan I kommunikerer med de myndigheder og instanser, der bliver involveret i skilsmissen.
  • Hvordan I sikrer, at jeres fælles børn få den omsorg og støtte de behøver, da de også bliver ramt af sorg og krise, når mor og far skilles.

Det følelsesmæssige i en skilsmisse kan kræve mange ressourcer, hvorfor det er vigtigt, at du som forælder prioritere at passe på dig selv både fysisk og psykisk.

Hvilke følelser vil du typisk opleve i en skilsmisse

Når der er børn involveret, og hvis du oplever stor uenighed mellem dig og din ekspartner omkring børnene, vil følelsen af angst og afmagt ofte dominere. Dine tanker vil typisk køre non stop, hvor du forestiller dig forskellige scenarier, og følelserne vil være i oprør.

Hvis uenighederne fortsætter, vil kroppen typisk reagere med stress og udbrændthed, hvilket kan lede til angst og depression samt spændinger og smerter i kroppen.

Såfremt skilsmissen ender i en højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det oveni ovennævnte medføre PTSD symptomer.

Ro ville normalt være løsningen.

Men i en højkonflikt skilsmisser findes der ikke ro.Kids Rescue anbefaler derfor, at du som forælder opsøger fagpersoner der tilbyder redskaber som kan hjælpe og støtte dig til bedre at håndtere de mange svære følelser, således at stress, udbrændthed, angst, depression og PTSD minimeres mest muligt.

Vent ikke til det handler om akut krisehjælp!

Hvorfor er det vigtigt at forebygge?

Fordi du som forælder skal prioriterer indsatser og løsninger, der er bedst for dine børn.

Men for at du kan det, er det essentielt, at du kan tænke klart og ikke handler overilet. Det betyder bl.a. at angsten ikke må styre dine beslutninger og måder at kommunikere på. Kids Rescue kan støtte dig i de processer, og i hvilke valg du kan eller bør træffe.

I Kids Rescue har vi fokus på, hvorledes vi optimalt kan støtte og rådgive dig, således at du får kræfter til en konstruktiv fokusering på, hvorledes skilsmissen eller ophævelse af samlivet, kan blive en så optimal proces som mulig for børnene.

Alt for mange forældre i skilsmisse ender i den negative spiral.

Kids Rescue kan hjælpe dig med at tænke forebyggende, således at risikoen mindskes for, at du ender i spiralen.
Den negative spiral

Myndigheder, instanser og fagpersoner der kan blive involveret i din skilsmisse.

Når vi taler om myndigheder, tænker vi Statsforvaltningen, fogedretten, by- og landsretten og kommunen.

Når vi taler om fagpersoner, handler det om de fagpersoner der omgiver børnene i en skilsmisse. Det er typisk sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen (AKT pædagoger & lærere) og/eller PPR som ofte består af socialrådvere.

I Kids Rescue kan vi hjælpe og rådgive dig i, hvorledes hjælp og støtte fra disse instanser bedst kan fås. Vi tilbyder ligeledes at skrive eventuelle breve og ansøgninger, såfremt der er behov herfor.

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Kontakt Kids Rescue

>