Fagpersonerne der omgiver børn i skilsmisse

Fagpersonerne der omgiver børn i skilsmisse

er typisk sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen (AKT pædagoger & lærere) og/eller PPR.

De er ofte en vigtig del i mange børns liv, men for børn der er i en sårbar og udsat situation, kan deres handlinger eller mangel på handlinger få store konsekvenser.

Skilsmissebørn er sårbare og udsatte børn

Hvor sårbare og udsatte disse børn er, eller bliver, afhænger dels af børnenes egen personlighed, men hovedsageligt af hvordan forældrenes skilsmisse forløber. Om den forløber respektfuldt, eller om der er fysisk og/eller psykisk vold involveret, og/eller en af forældrene lider af en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller anden sindslidelse.

Disse børn vil have behov for, at alle voksne der omgiver dem, er ekstra opmærksomme, både i forhold til mulige reaktioner, men ligeledes hvis børnene ikke synes at reagere.

Er børnene decideret klemt imellem forældrenes konflikt, og udvikler denne konflikt sig til en højkonflikt, hvor mulige anmeldelser og underretninger florerer forældrene imellem, kan det blive enormt vanskeligt at navigere i dette spændingsfelt for alle involverede. Og børnene er dem som er mest sårbare og udsatte i dette spændingsfelt.

Børn som befinder sig i kaos kan

 • Få udfordringer i skolen i forhold til indlæring.
 • Få en indad eller udad reagerende adfærd – hjemme og/eller i skolen.
 • Udvikle sig til mobbere eller blive ofre for mobning.
 • Få etiketten ”dårligt opdraget”.
 • Risikere at få en diagnose (eks ADHD etc.) de reelt ikke har.

Problematikker børnene kan stå i/med

En udfordring kan være forældrene:

Det kan hænde, at forældrene har så meget fokus på deres egne problemer og konflikter, at de glemmer at mærke, se, lytte og forstå børnenes reaktioner og adfærd. Det kan være, at forældrene træffer beslutninger, der imødekommer deres behov mere end deres børns.

Den anden udfordring kan være fagpersonerne der omgiver barnet:

 • Måske opdager fagpersoner ikke, at børnene er udfordret udover, hvad deres personlige grænser kan holde til, hvorved handlinger der kan støtte børnene, måske ikke iværksættes.
 • Måske fortolker fagpersonerne børnenes reaktioner forkert. Hvilket måske kan medføre, at handlinger iværksættes, men disse kun gør det værre.
 • Måske er forældrenes højkonflikt så voldsom, at fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, og måske medfører det, at kernen i børnenes problematikker bliver uklare.

Brug gerne Kids Rescue som sparringspartner

I Kids Rescue er vi optaget af, at så få børn som muligt skal opleve at blive og være klemt i forældrenes konflikt. Vi er optaget af at kunne vejlede, støtte og hjælpe så mange forældre og børn som muligt, når de skal navigere igennem den livskrise en skilsmisse kan være.

Samtidig er vi opmærksomme på, at en skilsmisseproces kan foregå respektfuldt, men også kan ende i en højkonflikt. Og herunder er vi opmærksomme på, hvorvidt en sådan højkonflikt kan skyldes en forælder med en alvorlig personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller anden sindslidelse mm.

Der er derfor ikke en skilsmisse, der er ens, og børnene i skilsmissen er ligeledes unikke. Og de mange nuancer og vinkler der kan forekomme undervejs i en skilsmisse grundet forældrenes følelser, kan placere børnene i en udsat og sårbar situation.

Denne udsatte og sårbare situation, som børn kan risikere at havne i, ønsker vi i Kids Rescue at gøre opmærksom på, og vi ønsker ligeledes at være sparringspartner til de fagpersoner, der føler de kunne have glæde af vores viden og erfaring.

Kontakt derfor gerne Kids Rescue såfremt I skulle ønske sparring og viden om det omfattende system, der omgiver forældre og børn i en skilsmisse.

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Fagpersonerne der omgiver børn i skilsmisse

Fagpersonerne der omgiver børn i skilsmisse

er typisk sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen (AKT pædagoger & lærere) og/eller PPR.

De er ofte en vigtig del i mange børns liv, men for børn der er i en sårbar og udsat situation, kan deres handlinger eller mangel på handlinger få store konsekvenser.

Skilsmissebørn er sårbare og udsatte børn

Hvor sårbare og udsatte disse børn er, eller bliver, afhænger dels af børnenes egen personlighed, men hovedsageligt af hvordan forældrenes skilsmisse forløber. Om den forløber respektfuldt, eller om der er fysisk og/eller psykisk vold involveret, og/eller en af forældrene lider af en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller anden sindslidelse.

Disse børn vil have behov for, at alle voksne der omgiver dem, er ekstra opmærksomme, både i forhold til mulige reaktioner, men ligeledes hvis børnene ikke synes at reagere.

Er børnene decideret klemt imellem forældrenes konflikt, og udvikler denne konflikt sig til en højkonflikt, hvor mulige anmeldelser og underretninger florerer forældrene imellem, kan det blive enormt vanskeligt at navigere i dette spændingsfelt for alle involverede. Og børnene er dem som er mest sårbare og udsatte i dette spændingsfelt.

Børn som befinder sig i kaos kan

 • Få udfordringer i skolen i forhold til indlæring.
 • Få en indad eller udad reagerende adfærd – hjemme og/eller i skolen.
 • Udvikle sig til mobbere eller blive ofre for mobning.
 • Få etiketten ”dårligt opdraget”.
 • Risikere at få en diagnose (eks ADHD etc.) de reelt ikke har.

Problematikker børnene kan stå i/med

En udfordring kan være forældrene:

Det kan hænde, at forældrene har så meget fokus på deres egne problemer og konflikter, at de glemmer at mærke, se, lytte og forstå børnenes reaktioner og adfærd. Det kan være, at forældrene træffer beslutninger, der imødekommer deres behov mere end deres børns.

Den anden udfordring kan være fagpersonerne der omgiver barnet:

 • Måske opdager fagpersoner ikke, at børnene er udfordret udover, hvad deres personlige grænser kan holde til, hvorved handlinger der kan støtte børnene, måske ikke iværksættes.
 • Måske fortolker fagpersonerne børnenes reaktioner forkert. Hvilket måske kan medføre, at handlinger iværksættes, men disse kun gør det værre.
 • Måske er forældrenes højkonflikt så voldsom, at fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, og måske medfører det, at kernen i børnenes problematikker bliver uklare.

Brug gerne Kids Rescue som sparringspartner

I Kids Rescue er vi optaget af, at så få børn som muligt skal opleve at blive og være klemt i forældrenes konflikt. Vi er optaget af at kunne vejlede, støtte og hjælpe så mange forældre og børn som muligt, når de skal navigere igennem den livskrise en skilsmisse kan være.

Samtidig er vi opmærksomme på, at en skilsmisseproces kan foregå respektfuldt, men også kan ende i en højkonflikt. Og herunder er vi opmærksomme på, hvorvidt en sådan højkonflikt kan skyldes en forælder med en alvorlig personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller anden sindslidelse mm.

Der er derfor ikke en skilsmisse, der er ens, og børnene i skilsmissen er ligeledes unikke. Og de mange nuancer og vinkler der kan forekomme undervejs i en skilsmisse grundet forældrenes følelser, kan placere børnene i en udsat og sårbar situation.

Denne udsatte og sårbare situation, som børn kan risikere at havne i, ønsker vi i Kids Rescue at gøre opmærksom på, og vi ønsker ligeledes at være sparringspartner til de fagpersoner, der føler de kunne have glæde af vores viden og erfaring.

Kontakt derfor gerne Kids Rescue såfremt I skulle ønske sparring og viden om det omfattende system, der omgiver forældre og børn i en skilsmisse.

Skilsmisserådgivning og procesforløb