Valg af børnenes bopæl og en god samværsordning

Vi skal skilles, hvad med børnene?

Når I som forældre bliver skilt, eller ophæver det fælles samliv, er der fælles børn, der tidligere har haft mor og far i deres liv hver dag, som nu skal have bopæl hos en af jer forælder og have samvær med den anden.

For børnene er dette en stor ændring, det er det også for jer som forældre. For jer forældre kan det variere, hvorvidt det måske bliver en lettelse at gå hver til sit, eller hvorvidt det føles som en krise. Men for børnene er det altid en livskrise.

Det er svært, at skulle undvære sine børn hver dag, fordi de nu skal skiftes til at være hos jer hver især. Og det er svært at skulle træffe de svære beslutninger, omkring hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær der skal være med den anden af jer, eller om I skal have en deleordning.

Børn er loyale overfor begge jer forældre, hvorfor I skal passe på, at I ikke i denne proces holder dem som ”gidsler” i jeres egne følelser og behov. I bør træffe beslutningen om børnenes bopæl, i respekt for jeres børn, og derfor med udgangspunkt i børnenes behov. Og har børnene en vis alder, bør I overveje, hvorledes deres stemmer reelt kan blive hørt, at I skaber et rum, hvori de tør fortælle helt ærligt, hvad deres behov og ønsker er, og vide, at I som forældre vil respektere deres ønsker, fordi I tænker på deres behov før jeres egne.

Samværsordning

Samværet kan variere fra en deleordning på 14/14 eller 7/7 til weekendsamvær, og alt derimellem.

En deleordning vil som udgangspunkt forudsætte, at I bor tæt på hinanden, og at børnene har den mentale kapacitet der skal til, for at kunne flytte hver uge. Nogle børn føler de bor i en kuffert, at de ikke hører til nogen steder, hvorfor de kan føle sig rodløse, andre føler det er rart. Undersøgelser på området viser, at forudsætningen for at en deleordning kan blive god for børnene, er, at I som forældre har et omfattende og meget loyalt samarbejde.

Samværet bør som udgangspunkt fastsættes, i forhold til hvad der er børnenes behov.

Her kan det være fornuftigt at tænke over børnenes alder, kammerater, fritidsaktiviteter, evt. kæreste og andre aktiviteter eller relationer børnene har i deres liv ved siden af jer som forældre. Børn i en vis alder, har behov for at kunne vedligeholde deres sociale netværk udenfor deres forældres verden. Hvor mindre børn i højere grad er mere afhængige af det konkrete samvær med jer som forældre. Vær opmærksom på, at børn har det ofte svært ved samværsskiftet mellem mor og far. Er der for hyppige skift, kan jeres barn reagere på det. Derfor pas på med samværsordninger hvor barnet har hyppige samværsskift og egenligt blot pendler mellem mor og far.

Der er intet rigtigt eller forkert i nogen ordninger, der er kun rigtig og forkert i forhold til, hvis I som forældre aftaler en ordning, der ikke er funderet i, hvad der er børnenes reelle behov.

Bopælen

Bopælen er, hvor børnene vil have deres folkeregisteradresse. I en delordning vil børnene ligeledes skulle have bopæl og dermed adresse et sted, men vil i tid være lige meget begge steder. I andre samværsordninger vil det typisk være på bopælen, at barnet opholder sig mest.

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Valg af børnenes bopæl og en god samværsordning

Vi skal skilles, hvad med børnene?

Når I som forældre bliver skilt, eller ophæver det fælles samliv, er der fælles børn, der tidligere har haft mor og far i deres liv hver dag, som nu skal have bopæl hos en af jer forælder og have samvær med den anden.

For børnene er dette en stor ændring, det er det også for jer som forældre. For jer forældre kan det variere, hvorvidt det måske bliver en lettelse at gå hver til sit, eller hvorvidt det føles som en krise. Men for børnene er det altid en livskrise.

Det er svært, at skulle undvære sine børn hver dag, fordi de nu skal skiftes til at være hos jer hver især. Og det er svært at skulle træffe de svære beslutninger, omkring hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær der skal være med den anden af jer, eller om I skal have en deleordning.

Børn er loyale overfor begge jer forældre, hvorfor I skal passe på, at I ikke i denne proces holder dem som ”gidsler” i jeres egne følelser og behov. I bør træffe beslutningen om børnenes bopæl, i respekt for jeres børn, og derfor med udgangspunkt i børnenes behov. Og har børnene en vis alder, bør I overveje, hvorledes deres stemmer reelt kan blive hørt, at I skaber et rum, hvori de tør fortælle helt ærligt, hvad deres behov og ønsker er, og vide, at I som forældre vil respektere deres ønsker, fordi I tænker på deres behov før jeres egne.

Samværsordning

Samværet kan variere fra en deleordning på 14/14 eller 7/7 til weekendsamvær, og alt derimellem.

En deleordning vil som udgangspunkt forudsætte, at I bor tæt på hinanden, og at børnene har den mentale kapacitet der skal til, for at kunne flytte hver uge. Nogle børn føler de bor i en kuffert, at de ikke hører til nogen steder, hvorfor de kan føle sig rodløse, andre føler det er rart. Undersøgelser på området viser, at forudsætningen for at en deleordning kan blive god for børnene, er, at I som forældre har et omfattende og meget loyalt samarbejde.

Samværet bør som udgangspunkt fastsættes, i forhold til hvad der er børnenes behov.

Her kan det være fornuftigt at tænke over børnenes alder, kammerater, fritidsaktiviteter, evt. kæreste og andre aktiviteter eller relationer børnene har i deres liv ved siden af jer som forældre. Børn i en vis alder, har behov for at kunne vedligeholde deres sociale netværk udenfor deres forældres verden. Hvor mindre børn i højere grad er mere afhængige af det konkrete samvær med jer som forældre. Vær opmærksom på, at børn har det ofte svært ved samværsskiftet mellem mor og far. Er der for hyppige skift, kan jeres barn reagere på det. Derfor pas på med samværsordninger hvor barnet har hyppige samværsskift og egenligt blot pendler mellem mor og far.

Der er intet rigtigt eller forkert i nogen ordninger, der er kun rigtig og forkert i forhold til, hvis I som forældre aftaler en ordning, der ikke er funderet i, hvad der er børnenes reelle behov.

Bopælen

Bopælen er, hvor børnene vil have deres folkeregisteradresse. I en delordning vil børnene ligeledes skulle have bopæl og dermed adresse et sted, men vil i tid være lige meget begge steder. I andre samværsordninger vil det typisk være på bopælen, at barnet opholder sig mest.

Skilsmisserådgivning og procesforløb