Valg af børnenes bopæl og en god samværsordning

Vi skal skilles, hvad med børnene?

Når I som forældre bliver skilt, eller ophæver det fælles samliv, er der fælles børn, der tidligere har haft mor og far i deres liv hver dag, som nu skal have bopæl hos en af jer forælder og have samvær med den anden.

For børnene er dette en stor ændring, det er det også for jer som forældre. For jer forældre kan det variere, hvorvidt det måske bliver en lettelse at gå hver til sit, eller hvorvidt det føles som en krise. Men for børnene er det altid en livskrise.

Det er svært, at skulle undvære sine børn hver dag, fordi de nu skal skiftes til at være hos jer hver især. Og det er svært at skulle træffe de svære beslutninger, omkring hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær der skal være med den anden af jer, eller om I skal have en deleordning.

Børn er loyale overfor begge jer forældre, hvorfor I skal passe på, at I ikke i denne proces holder dem som ”gidsler” i jeres egne følelser og behov. I bør træffe beslutningen om børnenes bopæl, i respekt for jeres børn, og derfor med udgangspunkt i børnenes behov. Og har børnene en vis alder, bør I overveje, hvorledes deres stemmer reelt kan blive hørt, at I skaber et rum, hvori de tør fortælle helt ærligt, hvad deres behov og ønsker er, og vide, at I som forældre vil respektere deres ønsker, fordi I tænker på deres behov før jeres egne.

Bopælen.

Bopælen er, hvor børnene vil have deres folkeregisteradresse. I en delordning vil børnene ligeledes skulle have bopæl og dermed adresse et sted, men vil i tid være lige meget begge steder. I andre samværsordninger vil det typisk være på bopælen, at barnet opholder sig mest.

I forbindelse med det nye familieretslige system, er det under visse omstændigheder muligt, at dele bopælen mellem forældrene. Det vil sige, at barnet fortsat har adresse hos den ene forælder, men bopælen bliver delt. Det væsentlige her er, at begge forældre har lige rettigheder, og ofte vil bopælen være delt eller ned til en 8/6 samværsordning.

Delt bopæl er kun muligt, når der ikke er væsentlige uenigheder og konflikter mellem forældrene.

Typisk vil en delt bopæl komme på tale i forbindelse med den obligatoriske refleksionsperiode på 3 måneder efter ansøgning af skilsmisse. Den tidligere “direkte skilsmisse” er ikke længere muligt. Forudsætningen for delt bopæl er, at forældrene har fælles forældremyndighed, og der ikke foreligger en aftale om barnets bopæl mellem forældrene.

Der er dog situationer, hvor delt bopæl ikke er muligt: Det er alle de situationer, hvor det ikke taler for barnets bedste. Det kan være grundet barnets alder eller øvrige omstændigheder, der kan gøre sig gældende og taler imod barnets tarv.  I situationer, hvor begge forældre flytter fra tidligere fælles hjem, er det heller ikke muligt.

Ti råd
Til forældre der går efter den optimale skilsmisse
LÆS MERE | klik her...
Gode råd
Til pårørende (familie og venner) i skilsmisse
LÆS MERE | klik her...
Uenigheder
Når skilsmisse konflikten tager overhånd
LÆS MERE | klik her...

Samværsordning.

Samværet kan variere fra en deleordning på 14/14 eller 7/7 til weekendsamvær, og alt derimellem.

En deleordning vil som udgangspunkt forudsætte, at I bor tæt på hinanden, og at børnene har den mentale kapacitet der skal til, for at kunne flytte hver uge. Mange børn føler de bor i en kuffert, at de ikke hører til nogen steder, hvorfor de kan føle sig rodløse, andre føler det er rart. Undersøgelser på området viser, at forudsætningen for at en deleordning kan blive god for børnene, er, at I som forældre har et omfattende og meget loyalt samarbejde.

Er konfliktniveauet højt mellem forældrene, vil Familieretshuset under normale omstændigheder, ikke anbefale eller træffe beslutning om deleordninger.

Den forælder der har ”vagten” som bopælsforælder, har et udvidet ansvar og en særlig forpligtelse til at kunne samarbejde.  Jo større konfliktniveau, jo mindre samvær vil barnet få med samværsforælderen. Er det bopælsforælderen der konflikter eller chikanerer, er det Familieretten der skal vurdere, hvorvidt bopælen skal overdrages til samværsforælderen.

Samværet bør som udgangspunkt fastsættes, i forhold til hvad der er børnenes behov.

Her kan det være fornuftigt at tænke over børnenes alder, kammerater, fritidsaktiviteter, evt. kæreste og andre aktiviteter eller relationer børnene har i deres liv ved siden af jer som forældre. Børn i en vis alder, har behov for at kunne vedligeholde deres sociale netværk udenfor deres forældres verden. Hvor mindre børn i højere grad er mere afhængige af det konkrete samvær med jer som forældre. Vær opmærksom på, at børn har det ofte svært ved samværsskiftet mellem mor og far. Er der for hyppige skift, kan jeres barn reagere på det. Derfor pas på med samværsordninger hvor barnet har hyppige samværsskift og egenligt blot pendler mellem mor og far.

Der er intet rigtigt eller forkert i nogen ordninger, der er kun rigtig og forkert i forhold til, hvis I som forældre aftaler en ordning, der ikke er funderet i, hvad der er børnenes reelle behov.

Når mor og far ikke kan opnå enighed.

Kan forældrene ikke blive enige om bopæl og samværsordning, er det Familieretshuset der skal kontaktes/involveres | https://familieretshuset.dk/ | Kids Rescue anbefaler tidlig indsats
null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.