Ti råd til forældre der går efter den optimale skilsmisse

De 10 råd

  1. Fortæl sammen jeres børn, at I skal skilles, og forsøg at være enige om hvad I siger.
  1. Fortæl jeres børn, at det ikke er deres skyld, at I skal skilles.
  1. Fortæl jeres børn, hvilke ændringer skilsmissen vil medføre, før I flytter fra hinanden.
  1. Vær fleksibel, så børnenes behov for samvær med begge forældre tilgodeses.
  1. Hvis det er muligt, så lad børnene blive i deres miljø, så de ikke skal skifte skole og institution. Børnenes netværk er den genkendelige base, hvor de kan finde stabilitet tryghed og ro i en konfliktfyldt tid.
  1. Tildel ikke jeres børn en voksenrolle, involver dem ikke i jeres problemer.
  1. Beskyt barnet for jeres indbyrdes konflikter, tal ikke dårligt om hinanden.
  1. Forsøg i videst muligt omfang, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældres familier. Bedsteforældrene kan være en stabilitetsbase i en konfliktfyldt tid.
  1. Lad bedsteforældrene vide, at de skal holde sig neutrale af hensyn til barnet.
  1. Tænk over, hvornår det er hensigtsmæssigt at præsentere en eventuel ny partner for børnene. Og hvornår barnet er fortrolig med denne eventuelle nye partner.
null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.