Den børnevenlige ( optimale ) skilsmisse

Ingen skilsmisse er børnevenlig.

Hvad der siges højt og skrives, risikerer forældre at tro på ureflekteret.

Begrebet den “børnevenlige skilsmisse” mener Kids Rescue er et misvisende begreb, når vi og øvrige foreninger og organisationer benytter det i kommunikationen. Vi var selv med i allerførste bølge, da ordet blev præsenteret.

Men efter at have reflekteret over begrebet, er det vores vurdering og erfaring, at begrebet kan vildlede de voksne til at tro på, at noget som den børnevenlige skilsmisse eksisterer.

Ingen skilsmisse er børnevenlig. Men en skilsmisse kan gøres så optimal som overhovedet mulig for børnene. Derfor finder Kids Rescue det rigtigst, at benytte udtrykket den optimale skilsmisse.

Børnevenlig skilsmisse rådgivning

Det siges ofte, at børn er seje og dygtige til at tilpasse sig nye situationer og forudsætninger.

Det er tvivlsomt hvorvidt det overhovedet er sandt!

Vi finder, at børn er seje og dygtige, men at de også er skrøbelige og følsomme sjæle, især når familien opløses. Og vi ser, at hvis barnet i denne situation ikke kan tale med jer som forældre, fordi I er fanget i jeres egne behov og konflikter, er årsagen til, at alt for mange børn går rundt med deres tanker og følelser alene. Vi finder det derfor vigtigt, at I som forældre anerkender og erkender, at børn føler tab, og elsker jer begge som forældre lige meget.

Vi finder også, at det er vigtigt, at I som forældre er bevidst om, at børn oftest er særdeles loyale overfor begge sine forældre. Det betyder derfor ofte, at hvad de siger/giver udtryk for verbalt, kan være en spejling af et barn, der blot vil gøre sine forældre glade.

Ti råd
Til forældre der går efter den optimale skilsmisse
LÆS MERE | klik her...
Bopæl
Valg af børnenes bopæl og en god samværsordning
LÆS MERE | klik her...
Uenigheder
Når skilsmisse konflikten tager overhånd
LÆS MERE | klik her...

I skilsmisseprocessen er det ligeledes vigtigt, at I som forældre har fokus på, at børnene har egne ønsker, behov og følelser.

Vær opmærksom på, at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Ligeledes kan det ske, at børnene kan føle, at I som forældre ikke inddrager dem eller lytter til deres ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at I som forældre bestræber jer på, at ovenstående scenarier ikke sker.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes. Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

Yderligere belastende omstændigheder kan være:

  • Flytning af bopæl langt væk fra vante omgivelser, sociale netværk og venskaber.
  • Inddragelse af børnene i konflikten mellem mor og far.
  • At børnene forventes at tage stilling til forældrenes handlinger, og at de skal tage parti.
  • En forælder som ikke anerkender barnets evt. psykiske udfordringer og/eller særlige behov.
  • At børnene fremadrettet står alene i samværet som pårørende til en forælder, der lider af en sindslidelse eller er misbruger.
  • Børn der bliver udsat for fysisk/psykisk vold, og/eller overgreb af seksuel karakter eller lignende fra den ene forælder, og endvidere fastholdes i denne omstændighed af systemet.
  • Endvidere flere af de omstændigheder der er beskrevet på Kids Rescue´s hjemmeside.

I den optimale skilsmisse er samarbejdet altafgørende.

For at opnå de mest optimale betingelser for jeres børn, må I sikre, at de netop får den rette støtte.

Når I som forældre bliver skilt, eller ophæver det fælles samliv, er der fælles børn, der tidligere har haft mor og far i deres liv hver dag, som nu skal have bopæl hos en af jer forælder og have samvær med den anden. For børnene er dette en stor ændring, det er det også for jer som forældre. For jer forældre kan det dog variere hvorvidt det bliver en lettelse eller en krise at gå hver til sit. Men for børnene er det altid en livskrise

Dette betyder, at det er vigtigt at børnene føler sig hørt og forstået korrekt. Med udgangspunkt heri, og i at jeres børn er unikke individer med egne tanker, følelser og behov, kan I som mor og far påbegynde dialogen: Hvor skal børnene bo? Hvilken samværsløsning?

Er der for store uenigheder imellem jer som forældre omkring disse spørgsmål, påfører I typisk børnene psykiske belastninger der kan blive traumatiske, såfremt uenigheden bliver til en højkonflikt.

Vores forslag til opnåelse af den optimale skilsmisse.

Når I som forældre skal skilles, har børnene fortsat brug for tilknytningen til jer begge som forældre, og at der hurtigst muligt skabes en struktur, der sikrer barnet dette, samt at barnets almindelige hverdag kan fortsætte mindst muligt uændret.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt, hvis I som forældre prioriterer at ville samarbejde, hvilket kan betyde, at I skal tilsidesætte egne behov, for at den optimale proces kan ske for barnet/børnene.

Det kan være svært at være forældre i skilsmisse, og udelukkende at skulle fokusere på børnene og deres behov, således de får en forudsigelig og afbalanceret hverdag. Og det kan være svært ikke at involvere børnene i jeres egne konflikter. Vi vil dog foreslå, at I nøje overvejer, hvor meget I skal involvere børnene, og at I helst aftaler og bliver enige herom, da børn ikke har behov for at være en for stor del af jeres konflikter. Deres behov er blot at få lov til at være børn, uden at skulle tage hensyn til jeres behov og problemer.

Selv i den optimale skilsmisse skal der ”sluges mange kameler”.

Det er vigtigt, at I som forældre ikke har et udgangspunkt, hvor I forventer, at tiden med børnene og økonomien vil kunne deles i to lige store portioner. Men at jeres målsætning er, at der kun er en ting der tæller: Jeres børns trivsel, behov og muligheder for at komme videre efter skilsmissen uden unødige bekymringer.

Børn i den optimale skilsmisse, burde ligeledes modtage sorg og krise hjælp.

Børn reagerer forskelligt når deres forældre skal skilles. Nogle gange kan det være svært for de voksne at forstå, hvilke tanker og følelser børnene går med. Vi anbefaler, at forældre søger hjælp og støtte hos en psykolog eller familieterapeut, således at de ting der måske er små for de voksne, men store for børnene, håndteres i tide.

Læs mere om sorg og krise hjælp til børnene her, klik her…

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.