Læs del 6. af barnets stemme bliver ikke hørt…

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles?

Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen som Danmark vedtog i 1991, men som det eneste land i Norden, har vi aldrig inkorporeret den. Det vil sige, at Børnekonventionen aldrig er blevet indskrevet i dansk lov.

Børn har på en måde kun en rettighed. Den rettighed findes i Forældreansvarsloven, hvis mantra er, at børn har ret til begge sine forældre. Denne ret synes generelt logisk og retfærdig for både børn og forældre. Men hvornår er det en rettighed, og hvornår er det en uønsket pligt for barnet?

Kids Rescue vil belyse et par vinkler, der burde give anledning til eftertanke og stor debat, fordi børn har relative få rettigheder Danmark.

Vi har i DEL 2 belyst dynamikken og kompleksiteten i højkonfliktsager. At være barn i disse situationer er rigtigt svært, og for mange umuligt, hvilket kan føles for børn som et mareridt, og som ofte får store konsekvenser dem.

Vi begynder med “barnets ret til begge forældre”. Hvad betyder den rettighed reelt?

Den betyder, at børn op til en vis alder ikke kan sige nej tak til denne rettighed. Det bliver en pligt, at skulle være sammen med begge sine forældre. De fleste vil måske sige, er det et problem?

Ja, det er reelt et problem! Der er nemlig de situationer, hvor der er tale om en forælder, der reelt skader barnet. Eller at kontakten sker på denne forælders præmisser og derfor bliver samværet mellem barn og forælder ikke forudsigeligt og stabilt. For dette barn vil denne pligt (rettighed) få fatale konsekvenser.

Så er der de børn, som lever med, at deres samværsforælder reelt ikke ønsker kontakt, hvor det kan få store konsekvenser for barnets øvrige trivsel, hvis dette får barnet til at føle sig nedprioriteret og fravalgt.

Det tragiske er, at et barn kan tvinges til samvær det ikke ønsker, men en samværsforælder kan ikke tvinges til samvær med sit barn, såfremt barnet ønsker samvær.

Kids Rescue mener, at barnets ret til begge forældre, burde kaldes hvad det reelt er – forældrenes ret til deres barn. Giver det mon anledning til eftertanke?

Barnets rettigheder_high

Når loven tolkes eller forvaltes uden barnets perspektiv.

I retsplejeloven står der, at fuldbyrdelse af samvær via fogedretten ikke kan ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare.

Kids Rescue undrer sig, fordi denne paragraf bruges yderst sjældent. Selv når fagpersoner der omgiver barnet udtaler, at barnets sjælelige eller legemlig sundhed er udsat for alvorlig fare, agerer myndighederne fortsat ikke. Et barn bliver derved udleveret til en overgrebsforælder. Når denne paragraf benyttes, bliver det derfor umiddelbart meget tilfældigt.

I vores undren kan vi konstatere, at tusindevis af børn lever under forhold, hvor denne del af lovgivningen ikke tolkes ud fra det som står, men i forhold til at det skal være livstruende. Blev loven derimod fortolket ud fra det som reelt står, som ville være på linje med Børnekonventionen, ville man undgå rigtig mange udekørende forgedforretninger.

Når der er en udkørende fogedforretning, er det som udgangspunkt traumatiserende for barnet at opleve. Paradokset er, at myndigheder dermed selv udsætter barnets sjælelige eller legemelige sundhed for alvorlig fare, hvilket er under al kritik og yderst grotesk.

To faktorer er gældende:

  • Selve afhentningen af barnet af politi, foged og en børnesagkyndig, samt den pågældende forælder der ønsker barnet udleveret. Dog er det ikke altid en børnesagkyndig der er med, men måske alene en pædagoguddannet etc.
  • Barnet bliver i mange af disse situationer udleveret til en overgrebsforælder.

I “DEL 2  – Barnets stemme bliver ikke hørt” beskriver vi en del af problemstillingerne, klik her for at læse mere…

Kids Rescue har sager hvor kommuner tager part og fraholder et barn kontakten til den ene forældre.

I højkonfliktsagerne florerer der en betænkelig andel af falske anmeldelser. Disse falske anmeldelser skygger ofte over de reelle anklager der indgives af den beskyttende forælder, fordi et overgreb har fundet sted.

Kids Rescue har erfaret, at kommuner kan tage part, hvor de tager udgangspunkt i den krænkende forældres situation, udlægning og version af hændelsesforløb, herunder i påstande der ikke kan underbygge med dokumentation, frem for i årsagen til højkonflikten og børnenes mistrivsel.

Det vil sige, at fagpersonernes (der omgiver barnet) holdninger og syn bliver en spejling af den krænkende forælder. Det betyder, at myndighederne ikke forholder sig nysgerrigt og undersøgende, i forhold til hvorfor et barn mistrives, og har en bekymrende adfærd. Når det sker, hjælper en kommune reelt en chikane og overgrebsforældre til at fastholde sin chikane, men nu med loven i hånden. Kendt som stalking by proxy.

I DEL 4 beskrives, at i højkonfliktsagerne florerer der både reelle og falske anmeldelser, klik her for at læse mere…

Alt for ofte bliver vi tilskuere, til det som sker, eller burde ske i børnesager. Tilbage kan vi blot spørge os selv, har børn virkelig ikke flere rettigheder?

Giver det mon anledning til eftertanke og debat?

Kids Rescue anbefaler TIDLIG INDSATS.

Mange forældre oplever, at den hjælp og støtte de forventede at få fra myndigheder og instanser, ikke blev leveret. De havde en forventning om, en faglig og saglig indlevelse i deres barns behov, men oplevede istedet at blive mødt med en lov, der er vigtigere end deres barns behov. Det er vores erfaring, at næsten alle forældre går dybt frustreret fra deres første møde i Statsforvaltningen, hvor de reelt ikke forstod hvad det var der lige skete.

I Kids Rescue anbefaler vi derfor, at du aktivt søger hjælp og støtte andre steder, og for din og dit barns skyld inden første møde. Jo før du handler, jo bedre!

Vi oplever, at alt for mange forældre søger hjælp og støtte for sent.

Den største fejl der ofte begås er, at du som forælder begynder at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

I Kids Rescue har vi fokus på, hvorledes vi optimalt kan støtte, rådgive og hjælpe. Vi hjælper forældre, således kræfterne bruges på en konstruktiv fokusering på, hvorledes du og dit barn efter skilsmissen eller ophævelse af samlivet, kan få så tryg og forudsigelig en hverdag som muligt.

Vi samarbejder med forskellige fagpersoner og paletten af muligheder og geografiske tilstedeværelse udvides løbende. Det betyder vi kan sammensætte og koordinere et helhedsorienteret og dedikeret team, der besidder forskellige spidskompetencer, således tilbydes den mest optimale støtte, hjælp og rådgivning indenfor netop de områder du har behov for. Vil du vide mere om hvordan vi kan rådgive og støtte, kan du klikke her for at læse mere…

Udfordringen er, at du ikke bliver til negativ støj.

Støj er, når du enten mundtligt eller skriftligt fremlægger din sag med en masse følelser og/eller beskyldninger mod den anden part. I myndighedernes øjne skaber du derved ikke den rette fokus.

I Kids Rescue kan vi hjælpe dig med at undgå unødig støj, og med at holde fokus på de rigtige ting.

Støj

[layerslider id=”22″]

Læs del 6. af barnets stemme bliver ikke hørt…

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles?

Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen som Danmark vedtog i 1991, men som det eneste land i Norden, har vi aldrig inkorporeret den. Det vil sige, at Børnekonventionen aldrig er blevet indskrevet i dansk lov.

Børn har på en måde kun en rettighed. Den rettighed findes i Forældreansvarsloven, hvis mantra er, at børn har ret til begge sine forældre. Denne ret synes generelt logisk og retfærdig for både børn og forældre. Men hvornår er det en rettighed, og hvornår er det en uønsket pligt for barnet?

Kids Rescue vil belyse et par vinkler, der burde give anledning til eftertanke og stor debat, fordi børn har relative få rettigheder Danmark.

Vi har i DEL 2 belyst dynamikken og kompleksiteten i højkonfliktsager. At være barn i disse situationer er rigtigt svært, og for mange umuligt, hvilket kan føles for børn som et mareridt, og som ofte får store konsekvenser dem.

Vi begynder med “barnets ret til begge forældre”. Hvad betyder den rettighed reelt?

Den betyder, at børn op til en vis alder ikke kan sige nej tak til denne rettighed. Det bliver en pligt, at skulle være sammen med begge sine forældre. De fleste vil måske sige, er det et problem?

Ja, det er reelt et problem! Der er nemlig de situationer, hvor der er tale om en forælder, der reelt skader barnet. Eller at kontakten sker på denne forælders præmisser og derfor bliver samværet mellem barn og forælder ikke forudsigeligt og stabilt. For dette barn vil denne pligt (rettighed) få fatale konsekvenser.

Så er der de børn, som lever med, at deres samværsforælder reelt ikke ønsker kontakt, hvor det kan få store konsekvenser for barnets øvrige trivsel, hvis dette får barnet til at føle sig nedprioriteret og fravalgt.

Det tragiske er, at et barn kan tvinges til samvær det ikke ønsker, men en samværsforælder kan ikke tvinges til samvær med sit barn, såfremt barnet ønsker samvær.

Kids Rescue mener, at barnets ret til begge forældre, burde kaldes hvad det reelt er – forældrenes ret til deres barn. Giver det mon anledning til eftertanke?

Barnets rettigheder_high

Når loven tolkes eller forvaltes uden barnets perspektiv.

I retsplejeloven står der, at fuldbyrdelse af samvær via fogedretten ikke kan ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare.

Kids Rescue undrer sig, fordi denne paragraf bruges yderst sjældent. Selv når fagpersoner der omgiver barnet udtaler, at barnets sjælelige eller legemlig sundhed er udsat for alvorlig fare, agerer myndighederne fortsat ikke. Et barn bliver derved udleveret til en overgrebsforælder. Når denne paragraf benyttes, bliver det derfor umiddelbart meget tilfældigt.

I vores undren kan vi konstatere, at tusindevis af børn lever under forhold, hvor denne del af lovgivningen ikke tolkes ud fra det som står, men i forhold til at det skal være livstruende. Blev loven derimod fortolket ud fra det som reelt står, som ville være på linje med Børnekonventionen, ville man undgå rigtig mange udekørende forgedforretninger.

Når der er en udkørende fogedforretning, er det som udgangspunkt traumatiserende for barnet at opleve. Paradokset er, at myndigheder dermed selv udsætter barnets sjælelige eller legemelige sundhed for alvorlig fare, hvilket er under al kritik og yderst grotesk.

To faktorer er gældende:

  • Selve afhentningen af barnet af politi, foged og en børnesagkyndig, samt den pågældende forælder der ønsker barnet udleveret. Dog er det ikke altid en børnesagkyndig der er med, men måske alene en pædagoguddannet etc.
  • Barnet bliver i mange af disse situationer udleveret til en overgrebsforælder.

I “DEL 2  – Barnets stemme bliver ikke hørt” beskriver vi en del af problemstillingerne, klik her for at læse mere…

Kids Rescue har sager hvor kommuner tager part og fraholder et barn kontakten til den ene forældre.

I højkonfliktsagerne florerer der en betænkelig andel af falske anmeldelser. Disse falske anmeldelser skygger ofte over de reelle anklager der indgives af den beskyttende forælder, fordi et overgreb har fundet sted.

Kids Rescue har erfaret, at kommuner kan tage part, hvor de tager udgangspunkt i den krænkende forældres situation, udlægning og version af hændelsesforløb, herunder i påstande der ikke kan underbygge med dokumentation, frem for i årsagen til højkonflikten og børnenes mistrivsel.

Det vil sige, at fagpersonernes (der omgiver barnet) holdninger og syn bliver en spejling af den krænkende forælder. Det betyder, at myndighederne ikke forholder sig nysgerrigt og undersøgende, i forhold til hvorfor et barn mistrives, og har en bekymrende adfærd. Når det sker, hjælper en kommune reelt en chikane og overgrebsforældre til at fastholde sin chikane, men nu med loven i hånden. Kendt som stalking by proxy.

I DEL 4 beskrives, at i højkonfliktsagerne florerer der både reelle og falske anmeldelser, klik her for at læse mere…

Alt for ofte bliver vi tilskuere, til det som sker, eller burde ske i børnesager. Tilbage kan vi blot spørge os selv, har børn virkelig ikke flere rettigheder?

Giver det mon anledning til eftertanke og debat?

Kids Rescue anbefaler TIDLIG INDSATS.

Mange forældre oplever, at den hjælp og støtte de forventede at få fra myndigheder og instanser, ikke blev leveret. De havde en forventning om, en faglig og saglig indlevelse i deres barns behov, men oplevede istedet at blive mødt med en lov, der er vigtigere end deres barns behov. Det er vores erfaring, at næsten alle forældre går dybt frustreret fra deres første møde i Statsforvaltningen, hvor de reelt ikke forstod hvad det var der lige skete.

I Kids Rescue anbefaler vi derfor, at du aktivt søger hjælp og støtte andre steder, og for din og dit barns skyld inden første møde. Jo før du handler, jo bedre!

Vi oplever, at alt for mange forældre søger hjælp og støtte for sent.

Den største fejl der ofte begås er, at du som forælder begynder at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

I Kids Rescue har vi fokus på, hvorledes vi optimalt kan støtte, rådgive og hjælpe. Vi hjælper forældre, således kræfterne bruges på en konstruktiv fokusering på, hvorledes du og dit barn efter skilsmissen eller ophævelse af samlivet, kan få så tryg og forudsigelig en hverdag som muligt.

Vi samarbejder med forskellige fagpersoner og paletten af muligheder og geografiske tilstedeværelse udvides løbende. Det betyder vi kan sammensætte og koordinere et helhedsorienteret og dedikeret team, der besidder forskellige spidskompetencer, således tilbydes den mest optimale støtte, hjælp og rådgivning indenfor netop de områder du har behov for. Vil du vide mere om hvordan vi kan rådgive og støtte, kan du klikke her for at læse mere…

Udfordringen er, at du ikke bliver til negativ støj.

Støj er, når du enten mundtligt eller skriftligt fremlægger din sag med en masse følelser og/eller beskyldninger mod den anden part. I myndighedernes øjne skaber du derved ikke den rette fokus.

I Kids Rescue kan vi hjælpe dig med at undgå unødig støj, og med at holde fokus på de rigtige ting.

Støj

Læs tidligere blog i serien >>Barnets stemme bliver ikke hørt<<

Kids Rescue håber det har givet dig et indblik i dynamikken og hvorfor vi som samfund har svært ved at se de komplekse problematikker, der medfører svigt af børn.

DEL 1

Når folketingets partier drøfter og lægger an til ændring af forældreansvarsloven og hvordan den skal praktiseres, bliver vi i Kids Rescue særdeles bekymrede.

Vi har udvalgt to citater, en fra henholdsvis rød og blå blok, men begge citater repræsenterer Folketingets fælles meninger og holdninger til børneområdet i Danmark. Hvorfor stemte alle partier i 2015 ja til ny skilsmisse-pakke.

Vi belyser konsekvenserne.

Læs DEL 1, klik her…

DEL 4

I højkonfliktsagerne florerer der både reelle og falske anmeldelser. Måden myndigheder og instanser (Kommune, Statsforvaltning, børnehus & politi m.v.) håndterer de reelle anmeldelser på, er under al kritik. Kids Rescue belyser problematikkerne. Læs DEL 4, klik her…
Barnet_SAD

DEL 2

Den politiske inkompetence er årsagen til at børn befinder sig i frit-fald-kaos. Imens der debatteres og kæmpes om ligestilling og forældrerettigheder, er der tusindevis af børn der befinder sig i en stor klemme mellem mor, far og systemet. Dette ser vi endnu engang bekræftet i det seneste interview med formanden for socialudvalget og socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Ingen politikere kan tillade sig at sige, at de har fokus på, at kommende lovgivninger bliver set med barnet perspektiv, såfremt de vedbliver med at tale ligestilling og forældrerettigheder! Læs DEL 2, klik her…

DEL 5

Børn er udsatte, sårbare og sarte skæbner i højkonflikt skilsmisser.

Fagpersonerne der omgiver børnene i en skilsmisse har ofte ikke uddannelsen til at spotte disse udsatte børn, hvorved de svigter dem.

Forældre der møder systemet første gang tror, at de blot skal i dialog med rette instans og forklare… De tror desværre fejlagtigt, at børn der har behov for hjælp, får hjælp… Det sker i de fleste tilfælde ikke…

Kids Rescue belyser problematikkerne.

Læs DEL 5, klik her…

DEL 3

Nogle mødre og fædre bekriger hinanden – men hvem er de?

Det er typisk forældre, der i årevis har skullet gennemlevet eller fortsat gennemlever en højkonflikt sag, fordi systemet svigter dem og deres børn.

Det er typisk sager, hvor der er psykisk/fysisk vold og/eller seksuelle overgreb involveret, begået typisk af en forældre der lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller er misbruger. Børnene ender ofte med traumereaktioner som systemet ikke ønsker at se eller anerkende.

Hvor er bagstopperen når forældresamarbejdet om barnets bedste er ikke eksisterende?

Læs DEL 3, klik her…

Højkonflikt_tegning

DEL 6

Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen, som Danmark aldrig har inkorporeret.

Det mener vi er en af årsagerne til, at barnets stemmer ikke bliver hørt af myndigheder og instanser? En anden årsag til at barnets stemme ikke bliver hørt, er når myndigheder og instanser opfatter den beskyttende forældre som støj.

Vi beskriver problematikker og stiller spørgsmål…

Støj