Læs del 1. af barnets stemme bliver ikke hørt…

I skilsmissedebatten bliver barnets stemme ikke hørt, hvorfor?

Når folketingets partier løbende drøfter ændringer af forældreansvarsloven og hvordan den skal praktiseres, bliver vi i Kids Rescue særdeles bekymrede.

Statsforvaltningen behandler årligt ca 32000 højkonfliktsager.

 • En højkonfliktsag tager typisk 7-8 år.
 • Forældrene hører ofte sætningen: “I er voksne mennesker der skal samarbejde”. Der er blot visse situationer som umuliggør samarbejde, derfor er myndigheder og instansers holdninger og forventninger til skilsmisseramte forældre i højkonflikt, ofte urealistiske!
 • Nogle gange på kort sigt andre gange bliver det livslangt. Hvordan disse situationer kunne og burde tackles af systemet, sker ikke…

Årsagen til at så mange højkonfliktsager florerer, skal findes på det politiske niveau.

Vi har udvalgt to citater, en fra henholdsvis rød og blå blok, men begge citater repræsenterer Folketingets fælles meninger og holdninger til børneområdet i Danmark.

Disse udtalelser viser hvordan politikerne ønsker lovgivningen administreret, ud fra mainstream holdninger, fordi politikerne nægter at diskutere og anerkende, at nogle forældre ikke er egnede som forældre.

Og dette medfører frit fald kaos for mange børn i Danmark. De bydes derved et liv hvor de tvinges til samvær med en voldelig og uegnet forælder. Fordi politikerne bevidst og med fuldt overlæg ønsker en praktisering og administrering af børneområdet, hvor forældrenes ligestilling har forrang over alt andet, også barnets ret til sikkerhed og tryghed.

Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil har udtalt: »Vi har brug for, at lovgivningen kommer up to date med samfundet derude, så mor og far kan tage lige del i barnets liv. Vi skal have afskaffet ideen om, at der er A- og B-forældre. Det er fuldstændig urimeligt, at man giver den ene part lov til at træffe alle beslutningerne for barnet« 

Den konservative politiske ordfører Mai Mercado har udtalt »Jeg synes, det er rigtig fint, hvis man kan gå ind og sidestille forældrene. Det er en kæmpe opgave at sikre, at der også er et farperspektiv, der tænkes ind. Det går bare ikke mændenes vej, og de bliver kørt over i Statsforvaltningen«

Hvorfor stemte alle partier i 2015 ja til ny skilsmisse-pakke.

Partierne stemte ja til skilsmissepakken, fordi de ikke anerkender de mange højkonfliktsager, og at der er forældre der er uegnede. I Stedet valgte de at anskue alle negative handlinger forældre udøver imod hinanden som chikane, også når en forælder forsøger at beskytte sit barn imod en uegnet forælder.

Problematikken er, at nogle forældre chikanerer med fuldt overlæg, og når det sker, kan børn blive vendt imod den anden forælder via løgne og manipulation. Men nogle forældre forsøger at beskytte deres børn imod en uegnet forælder, ved ikke at udlevere til samvær.

I folketinget valgte de kun at anerkende det første scenarie, da tesen om at der er uegnede forældre ikke politisk anerkendes, hvorfor et samlet folketing lovgav, med henblik på at straffe chikane-forælderen.

Når konflikten tager overhånd, men der var potentiale for en børnevenlig skilsmisse…

Der er situationer hvor hver forælder ser, mærker og tolker ens barns trivsel i forbindelsen med deres skilsmisse forskelligt. Det er helt normalt, at børn giver udtryk for forskellige ting hos hver af deres forældre. Når en forælder beretter om mistrivsel hos deres fællesbarn, kan det derfor høres som chikane eller kritik og ikke det billede den anden forælder har. Begge forældre ser korrekt, men på grund af at børn ikke reagerer ens begge steder, sker misforståelser. Børn reagerer og beretter om deres følelser hos den forælder de har mest tillid til, fordi de der føler de bliver hørt og forstået. Den uenighed kan derfor skabe grobund for en konflikt mellem forældrene.

De myndigheder og instanser der omgiver børnene og forældrene, kunne blive meget bedre til at forstå, de dynamikker der er i skilsmisse konflikter. Konfliktmægling er ofte ikke den rette løsning, da de fortsat vil forblive uenige om barnets trivsel. Løsningen findes i sorg og krise hjælp med fokus på barnet og ikke forældrene. Ville myndigheder og instanser fokusere på den slags indsatser, ville forældrene hurtigere komme til enighed om hvad der sker med deres barn og hvorfor? Forældrene ville kunne få redskaber via familieterapien til hvordan de bedst hjælper og støtter deres barn, der reagerer fordi barnet også befinder sig i en sorg og krise situation.

Det sker blot ikke i rette omfang i dag. Konflikter får lov at tage overhånd, hvor sagen ellers kunne være endt som en børnevenlig skilsmisse. Istedet resikerer de at ende i en højkonflikt og kampe der ender i Statsforvaltningen, fogedretten eller i retssystemet.

Skilsmissepakken indeholder:

 • Mødepligt i Statsforvaltningen.
 • Hurtigere midlertidige afgørelser om kontaktbevarende samvær.
 • Automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.
 • Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

Disse blandt flere, giver Statsforvaltningen flere ”straf” muligheder.

Kids Rescue stiller spørgsmål ?

Allerførst vil vi i Kids Rescue tilkendegive, at vi er helt med på, at i “rene” chikane-sager er skilsmissepakke 1 fornuftig til at hjælpe de børn, der befinder sig i de situationer.

MEN…

Hvordan mon lovgivningen virker i praksis når…

Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder? Eller når det gælder samme handlinger imod barnet, som seksuelle overgreb, fysisk og/eller psykisk vold eller grænseoverskridende adfærd som stalking. Disse overgreb begås typisk af personer med personlighedsforstyrrelser som psykopati, narcissisme, borderline og/eller pædofili samt personer der lider af en sindslidelse eller misbrug.

Kids Rescue har den ene sag efter den anden, hvor konsekvensen af skilsmissepakke 1 er omfatttende for både den beskyttende forælder og barnet. Den almindelige borger, der aldrig har været tæt på situationer som disse, er helt sikkert af den overbevisning, at når sådanne skrækkelige ting sker, så er der hjælp at hente fra myndighederne!

Det er der IKKE, og vi beskriver bedst disse situationer ved at benytte begrebet “frit-fald-kaos”. 

Barnets rettigheder_edited-1

[layerslider id=”17″]

Læs del 1. af barnets stemme bliver ikke hørt…

I skilsmissedebatten bliver barnets stemme ikke hørt, hvorfor?

Når folketingets partier løbende drøfter ændringer af forældreansvarsloven og hvordan den skal praktiseres, bliver vi i Kids Rescue særdeles bekymrede.

Statsforvaltningen behandler årligt ca 32000 højkonfliktsager.

 • En højkonfliktsag tager typisk 7-8 år.
 • Forældrene hører ofte sætningen: “I er voksne mennesker der skal samarbejde”. Der er blot visse situationer som umuliggør samarbejde, derfor er myndigheder og instansers holdninger og forventninger til skilsmisseramte forældre i højkonflikt, ofte urealistiske!
 • Nogle gange på kort sigt andre gange bliver det livslangt. Hvordan disse situationer kunne og burde tackles af systemet, sker ikke…

Årsagen til at så mange højkonfliktsager florerer, skal findes på det politiske niveau.

Vi har udvalgt to citater, en fra henholdsvis rød og blå blok, men begge citater repræsenterer Folketingets fælles meninger og holdninger til børneområdet i Danmark.

Disse udtalelser viser hvordan politikerne ønsker lovgivningen administreret, ud fra mainstream holdninger, fordi politikerne nægter at diskutere og anerkende, at nogle forældre ikke er egnede som forældre.

Og dette medfører frit fald kaos for mange børn i Danmark. De bydes derved et liv hvor de tvinges til samvær med en voldelig og uegnet forælder. Fordi politikerne bevidst og med fuldt overlæg ønsker en praktisering og administrering af børneområdet, hvor forældrenes ligestilling har forrang over alt andet, også barnets ret til sikkerhed og tryghed.

Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil har udtalt: »Vi har brug for, at lovgivningen kommer up to date med samfundet derude, så mor og far kan tage lige del i barnets liv. Vi skal have afskaffet ideen om, at der er A- og B-forældre. Det er fuldstændig urimeligt, at man giver den ene part lov til at træffe alle beslutningerne for barnet« 

Den konservative politiske ordfører Mai Mercado har udtalt »Jeg synes, det er rigtig fint, hvis man kan gå ind og sidestille forældrene. Det er en kæmpe opgave at sikre, at der også er et farperspektiv, der tænkes ind. Det går bare ikke mændenes vej, og de bliver kørt over i Statsforvaltningen«

Hvorfor stemte alle partier i 2015 ja til ny skilsmisse-pakke.

Partierne stemte ja til skilsmissepakken, fordi de ikke anerkender de mange højkonfliktsager, og at der er forældre der er uegnede. I Stedet valgte de at anskue alle negative handlinger forældre udøver imod hinanden som chikane, også når en forælder forsøger at beskytte sit barn imod en uegnet forælder.

Problematikken er, at nogle forældre chikanerer med fuldt overlæg, og når det sker, kan børn blive vendt imod den anden forælder via løgne og manipulation. Men nogle forældre forsøger at beskytte deres børn imod en uegnet forælder, ved ikke at udlevere til samvær.

I folketinget valgte de kun at anerkende det første scenarie, da tesen om at der er uegnede forældre ikke politisk anerkendes, hvorfor et samlet folketing lovgav, med henblik på at straffe chikane-forælderen.

Når konflikten tager overhånd, men der var potentiale for en børnevenlig skilsmisse…

Der er situationer hvor hver forælder ser, mærker og tolker ens barns trivsel i forbindelsen med deres skilsmisse forskelligt. Det er helt normalt, at børn giver udtryk for forskellige ting hos hver af deres forældre. Når en forælder beretter om mistrivsel hos deres fællesbarn, kan det derfor høres som chikane eller kritik og ikke det billede den anden forælder har. Begge forældre ser korrekt, men på grund af at børn ikke reagerer ens begge steder, sker misforståelser. Børn reagerer og beretter om deres følelser hos den forælder de har mest tillid til, fordi de der føler de bliver hørt og forstået. Den uenighed kan derfor skabe grobund for en konflikt mellem forældrene.

De myndigheder og instanser der omgiver børnene og forældrene, kunne blive meget bedre til at forstå, de dynamikker der er i skilsmisse konflikter. Konfliktmægling er ofte ikke den rette løsning, da de fortsat vil forblive uenige om barnets trivsel. Løsningen findes i sorg og krise hjælp med fokus på barnet og ikke forældrene. Ville myndigheder og instanser fokusere på den slags indsatser, ville forældrene hurtigere komme til enighed om hvad der sker med deres barn og hvorfor? Forældrene ville kunne få redskaber via familieterapien til hvordan de bedst hjælper og støtter deres barn, der reagerer fordi barnet også befinder sig i en sorg og krise situation.

Det sker blot ikke i rette omfang i dag. Konflikter får lov at tage overhånd, hvor sagen ellers kunne være endt som en børnevenlig skilsmisse. Istedet resikerer de at ende i en højkonflikt og kampe der ender i Statsforvaltningen, fogedretten eller i retssystemet.

Skilsmissepakken indeholder:

 • Mødepligt i Statsforvaltningen.
 • Hurtigere midlertidige afgørelser om kontaktbevarende samvær.
 • Automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.
 • Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

Disse blandt flere, giver Statsforvaltningen flere ”straf” muligheder.

Kids Rescue stiller spørgsmål ?

Allerførst vil vi i Kids Rescue tilkendegive, at vi er helt med på, at i “rene” chikane-sager er skilsmissepakke 1 fornuftig til at hjælpe de børn, der befinder sig i de situationer.

MEN…

Hvordan mon lovgivningen virker i praksis når…

Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder? Eller når det gælder samme handlinger imod barnet, som seksuelle overgreb, fysisk og/eller psykisk vold eller grænseoverskridende adfærd som stalking. Disse overgreb begås typisk af personer med personlighedsforstyrrelser som psykopati, narcissisme, borderline og/eller pædofili samt personer der lider af en sindslidelse eller misbrug.

Kids Rescue har den ene sag efter den anden, hvor konsekvensen af skilsmissepakke 1 er omfatttende for både den beskyttende forælder og barnet. Den almindelige borger, der aldrig har været tæt på situationer som disse, er helt sikkert af den overbevisning, at når sådanne skrækkelige ting sker, så er der hjælp at hente fra myndighederne!

Det er der IKKE, og vi beskriver bedst disse situationer ved at benytte begrebet “frit-fald-kaos”. 

Barnets rettigheder_edited-1