Børns traumer bliver overset i skilsmisser.

SE Terapi (Somatic experiencing), Skilsmisse & højkonflikter, Traumer|

Men hvad er et traume og hvad kan b.la. udløse traumer hos børn. Børn i skilsmisse er en af de grupper der er særligt udsatte og deres traumesymptomer bliver ofte overset. Læs mere om symptomer og hvordan du som forældre kan hjælpe og støtte dit barn til at finde ro og derved bearbejde deres traumer og stoppe deres symptomer.