TELEFON 31 57 23 33 | Benyt gerne vores gratis chat nederst på vores hjemmeside|kontakt@kidsrescue.dk
Børn i skilsmisse2018-02-20T15:43:19+00:00

Børn i skilsmisse

Det handler om dit barn.

Velkommen til den del af Kids Rescue som ikke handler om de voksne.

Når børn oplever, at mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der for børnene kan opleves som en livskrise. Som forældre er det derfor vigtigt, at I kan bevare fokus på, at selv om I måske alle er i livskrise, så er børnene dem der resten af livet, skal leve med, at de fremadrettet har deres forældre, og deres forældres eventuelle nye familier på to forskellige adresser, og at barnets egen familie er splittet.

Børnene kan i denne situation, udvise udad agerende eller indad agerende reaktioner. Disse reaktioner kan det være svært at få øje på, hvorfor det kan være vigtigt, at institution/skole informeres om livssituationen, således at de voksne der omgiver børnene er opmærksomme på dem.

I skilsmisseprocessen er det ligeledes vigtigt, at I som forældre har fokus på, at børnene har egne ønsker, behov og følelser.

Vær opmærksom på, at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Ligeledes kan det ske, at børnene kan føle, at I som forældre ikke inddrager dem eller lytter til deres ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at I som forældre bestræber jer på, at ovenstående scenarier ikke sker.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes. Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

Yderligere belastende omstændigheder kan være:

 • Flytning af bopæl langt væk fra vante omgivelser, sociale netværk og venskaber.
 • Inddragelse af børnene i konflikten mellem mor og far.
 • At børnene forventes at tage stilling til forældrenes handlinger, og at de skal tage parti.
 • En forælder som ikke anerkender barnets evt. psykiske udfordringer og/eller særlige behov.
 • At børnene fremadrettet står alene i samværet som pårørende til en forælder, der lider af en sindslidelse eller er misbruger.
 • Børn der bliver udsat for fysisk/psykisk vold, og/eller overgreb af seksuel karakter eller lignende fra den ene forælder, og endvidere fastholdes i denne omstændighed af systemet.
 • Endvidere flere af de omstændigheder der er beskrevet på Kids Rescue´s hjemmeside.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes.

Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

På siden sorg og krise hjælp til dit barn i skilsmisse beskrives reaktioner børn kan udvise, når de er klemt i konflikten mellem mor og far.

MENU

Børn i skilsmisse

Børn i skilsmisse

Det handler om dit barn.

Velkommen til den del af Kids Rescue som ikke handler om de voksne.

Når børn oplever, at mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der for børnene kan opleves som en livskrise. Som forældre er det derfor vigtigt, at I kan bevare fokus på, at selv om I måske alle er i livskrise, så er børnene dem der resten af livet, skal leve med, at de fremadrettet har deres forældre, og deres forældres eventuelle nye familier på to forskellige adresser, og at barnets egen familie er splittet.

Børnene kan i denne situation, udvise udad agerende eller indad agerende reaktioner. Disse reaktioner kan det være svært at få øje på, hvorfor det kan være vigtigt, at institution/skole informeres om livssituationen, således at de voksne der omgiver børnene er opmærksomme på dem.

I skilsmisseprocessen er det ligeledes vigtigt, at I som forældre har fokus på, at børnene har egne ønsker, behov og følelser.

Vær opmærksom på, at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Ligeledes kan det ske, at børnene kan føle, at I som forældre ikke inddrager dem eller lytter til deres ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at I som forældre bestræber jer på, at ovenstående scenarier ikke sker.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes. Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

Yderligere belastende omstændigheder kan være:

 • Flytning af bopæl langt væk fra vante omgivelser, sociale netværk og venskaber.
 • Inddragelse af børnene i konflikten mellem mor og far.
 • At børnene forventes at tage stilling til forældrenes handlinger, og at de skal tage parti.
 • En forælder som ikke anerkender barnets evt. psykiske udfordringer og/eller særlige behov.
 • At børnene fremadrettet står alene i samværet som pårørende til en forælder, der lider af en sindslidelse eller er misbruger.
 • Børn der bliver udsat for fysisk/psykisk vold, og/eller overgreb af seksuel karakter eller lignende fra den ene forælder, og endvidere fastholdes i denne omstændighed af systemet.
 • Endvidere flere af de omstændigheder der er beskrevet på Kids Rescue´s hjemmeside.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes.

Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

På siden sorg og krise hjælp til dit barn i skilsmisse beskrives reaktioner børn kan udvise, når de er klemt i konflikten mellem mor og far.