Barnets rettigheder i (højkonflikt) skilsmisse

Barnets rettigheder_tegning_edited-1

Har du tænkt over hvad dit barns rettigheder i (højkonflikt) skilsmissen er og bør være?

Forældreansvarslovens mantra er, at børn har ret til begge sine forældre. Denne ret synes generelt logisk og retfærdig for både børn og forældre. Dog har børn op til en vis alder generelt ingen ret til at sige nej tak til denne rettighed. I situationer, hvor børn således ikke ønsker at se den ene forælder, bliver børnenes ret til begge forældre derfor reelt børnenes pligt.

Generelt er det kun i særlige alvorlige situationer, at der gives afslag på samvær til den forælder, børnene ikke bor hos, eller et igangværende samvær stoppes. Medmindre børnene er en vis alder, og selv kan sige fra, hvis de ikke ønsker samværet. En samværsforælder kan dog godt frasige sig samvær, og derved kontakten til sine børn.

Dit barn har selv ret til at kontakte Statsforvaltningen når…

Er dine børn over 10 år, har de ifølge Forældreansvarsloven initiativret. Dette betyder, at børnene egenhændigt kan starte en sag i Statsforvaltningen. Sagen kan omhandle børnenes ønske om mere eller mindre samvær, at se en forælder de ikke ser, eller stoppe med at se en forælder børnene ser.

Dine børn kan også selv ringe til Statsforvaltningens

BØRNETELEFON20 600 550.

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Barnets rettigheder i (højkonflikt) skilsmisse

Barnets rettigheder_tegning_edited-1

Har du tænkt over hvad dit barns rettigheder i (højkonflikt) skilsmissen er og bør være?

Forældreansvarslovens mantra er, at børn har ret til begge sine forældre. Denne ret synes generelt logisk og retfærdig for både børn og forældre. Dog har børn op til en vis alder generelt ingen ret til at sige nej tak til denne rettighed. I situationer, hvor børn således ikke ønsker at se den ene forælder, bliver børnenes ret til begge forældre derfor reelt børnenes pligt.

Generelt er det kun i særlige alvorlige situationer, at der gives afslag på samvær til den forælder, børnene ikke bor hos, eller et igangværende samvær stoppes. Medmindre børnene er en vis alder, og selv kan sige fra, hvis de ikke ønsker samværet. En samværsforælder kan dog godt frasige sig samvær, og derved kontakten til sine børn.

Dit barn har selv ret til at kontakte Statsforvaltningen når…

Er dine børn over 10 år, har de ifølge Forældreansvarsloven initiativret. Dette betyder, at børnene egenhændigt kan starte en sag i Statsforvaltningen. Sagen kan omhandle børnenes ønske om mere eller mindre samvær, at se en forælder de ikke ser, eller stoppe med at se en forælder børnene ser.

Dine børn kan også selv ringe til Statsforvaltningens BØRNETELEFON20 600 550.

Skilsmisserådgivning og procesforløb