admin

Information om forfatteren
Fornavn Jacob
Efternavn Birkebæk
Oprettelsesdato 2012-12-12 09:51:00
E-mail jab@kidsrescue.dk
Hjemmeside

Indlæg af admin.

Jura er bekymrende dominerende i det Familieretslige system

Jura er bekymrende dominerende i det Familieretslige system. Advokater repræsenterer deres klient (mor som far) og skal forsvare deres klients [...] Fortsæt med at læse

Pseudo-konflikt (højkonflikt)

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.
Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

Fortsæt med at læse

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse.

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse. Kids Rescue finder det væsentligt, at forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Fortsæt med at læse

Det kollapsede myndighedssystem

Kids Rescue erfarer, at nødvendige initiativer ikke iværksættes af myndighederne. Vi erfarer, at vigtige tiltag ikke sker, fordi både kommunen, Familieretshuset, Familieretten, politiet m.v. afventer hinandens initiativer. De har ganske simpelt ikke styr på opgavefordelingen. Altså, hvilken myndighed har ansvaret for hvad.

Fortsæt med at læse

Flere tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner.

Mette Frederiksen, Børnenes Statsminister, det er en titel du kan gøre dig fortjent til, og som du kan få tildelt, den dag du viser rette handlinger på hele børneområdet i Danmark. Du har åbnet op for Pandoras æske, sådan opfatter mange det, og det vil vælte ud nu.

Fortsæt med at læse

Politiet efterforsker hvorvidt der er udøvet vold mod 11-årigt barn.

Fogedretten vurderede ``barnets sjælelige sundhed i alvorlig fare``.1 år efter ”Det vurderes af retten, at det vil bringe barnets sjælelige [...] Fortsæt med at læse

Det danske familieretslige system er kollapset.

Det danske familieretslige system er kollapset – Danske børn bliver udsat for offentligt omsorgssvigt. Læs historien om to børn der ofres.

Fortsæt med at læse

Dommer i Familieretten udøver psykisk overgreb på 11-årigt barn

Dommer i Familieretten (tidligere fogedret) udøver psykisk vold mod 11-årigt barn Den 9. oktober 2019 BaggrundBørnesamtalen blev foretaget af dommeren [...] Fortsæt med at læse

Når samarbejdet mellem bopæls- og samværsforælderen saboteres…

Når samarbejdet mellem bopæls- og samværsforælderen saboteres.Forestil dig, at blive mødt af en svingende lussing, en mavepumper og en psykisk [...] Fortsæt med at læse

Det Familieretslige system tager udgangspunkt i barnets bedste – MEN, hvorfor oplever barnet offentligt omsorgssvigt!

Det ”nye” system, hvor der tages udgangspunkt i barnets bedste, i barnets trivsel og hensynet til barnet før hensynet til [...] Fortsæt med at læse

Lad tvivlen komme barnet til gode!

Lad tvivlen komme barnet til gode!Efter at have fulgt med i debatten omkring dokumentarprogrammerne ”Daginstitutioner bag facaden” på TV2 og [...] Fortsæt med at læse

Menneskerettighederne SKAL være børns retssikkerhed

Menneskerettighederne SKAL være børns retssikkerhed2019/09/07 13:30:00 Baggrund Lørdag den 7 september demonstreres der i over 40 byer over hele verden [...] Fortsæt med at læse

Seminar til mor og far i skilsmisse | fokus på barnet |

Meld dig til seminaret fordi: Du står midt i skilsmisse eller er skilt og gerne vil undgå store konflikter mellem jer forældre, så jeres barn stadig trives og udvikler sig, trods jeres kærlighed til hinanden ikke hold hele livet.

Fortsæt med at læse

“Snak om det” – børn af en psykisk syg forælder…

Børn af en psykisk syg forælderSnak om det ... med alle børn Landsforeningen ``SNAK OM DET``Har sat sig for at [...] Fortsæt med at læse

Alle for en mod mobning

Alle for en mod mobning Mobbedebatten og regeringens aktionsplan i samarbejde med Alliancen mod mobning og Børnerådet, undrer og bekymrer [...] Fortsæt med at læse

Forældreansvarsloven er børnenes mareridt.

[layerslider id="55"] Forældreansvarsloven er børnenes mareridt,- fordi barnets stemme ikke bliver hørt… I ord udtrykker loven, at hver sag skal behandles individuelt, [...] Fortsæt med at læse

Børns traumer bliver overset i skilsmisser.

Men hvad er et traume og hvad kan b.la. udløse traumer hos børn. Børn i skilsmisse er en af de grupper der er særligt udsatte og deres traumesymptomer bliver ofte overset. Læs mere om symptomer og hvordan du som forældre kan hjælpe og støtte dit barn til at finde ro og derved bearbejde deres traumer og stoppe deres symptomer.

Fortsæt med at læse

DEL 6 – Barnets stemme bliver ikke hørt

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles? Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen, som Danmark aldrig har inkorporeret. Det mener vi er en af årsagerne til, at barnets stemme ikke bliver hørt af myndigheder og instanser? En anden årsag til at barnets stemme ikke bliver hørt, er når myndigheder og instanser opfatter den beskyttende forældre som støj. Vi beskriver problematikker og stiller spørgsmål…

Fortsæt med at læse

DEL 5. Barnets stemme bliver ikke hørt

Børn er udsatte, sårbare og sarte skæbner i højkonflikt skilsmisser. Fagpersonerne der omgiver børnene i en skilsmisse har ofte ikke uddannelsen til at spotte disse udsatte børn, hvorved de svigter dem. Forældre der møder systemet første gang tror, at de blot skal i dialog med rette instans og forklare… De tror desværre fejlagtigt, at børn der har behov for hjælp, får hjælp… Det sker i de fleste tilfælde ikke… Kids Rescue belyser problematikkerne.

Fortsæt med at læse

DEL 4 – Barnets stemme bliver ikke hørt

I højkonfliktsagerne florerer der både reelle og falske anmeldelser. Måden myndigheder og instanser (Kommune, Statsforvaltning, børnehus & politi m.v.) håndterer de reelle anmeldelser på, er under al kritik. Kids Rescue belyser problematikkerne.

Fortsæt med at læse

DEL 3. Barnets stemme bliver ikke hørt

Nogle mødre og fædre bekriger hinanden – men hvem er de? Det er typisk forældre, der i årevis har skullet gennemlevet eller fortsat gennemlever en højkonflikt sag, fordi systemet svigter dem og deres børn. Det er typisk sager, hvor der er psykisk/fysisk vold og/eller seksuelle overgreb involveret, begået typisk af en forældre der lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller er misbruger. Børnene ender ofte med traumereaktioner som systemet ikke ønsker at se eller anerkende. Hvor er bagstopperen når forældresamarbejdet om barnets bedste er ikke eksisterende?

Fortsæt med at læse

DEL 2. Barnets stemme bliver ikke hørt.

Den politiske inkompetence er årsagen til at børn befinder sig i frit-fald-kaos. Imens der debatteres og kæmpes om ligestilling og forældrerettigheder, er der tusindevis af børn der befinder sig i en stor klemme mellem mor, far og systemet. Dette ser vi endnu engang bekræftet i det seneste interview med formanden for socialudvalget og socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Ingen politikere kan tillade sig at sige, at de har fokus på, at kommende lovgivninger bliver set med barnet perspektiv, såfremt de vedbliver med at tale ligestilling og forældrerettigheder!

Fortsæt med at læse

DEL 1. Barnets stemme bliver ikke hørt.

Når folketingets partier drøfter og lægger an til ændring af forældreansvarsloven og hvordan den skal praktiseres, bliver vi i Kids Rescue særdeles bekymrede.

Vi har udvalgt to citater, en fra henholdsvis rød og blå blok, men begge citater repræsenterer Folketingets fælles meninger og holdninger til børneområdet i Danmark.

Hvorfor stemte alle partier i 2015 ja til ny skilsmisse-pakke. Vi belyser konsekvenserne. Læs mere klik på overskriften…

Fortsæt med at læse