Kontakt Kids Rescue på telefon: 31572333|kontakt@kidsrescue.dk

About admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogen detaljer.
So far admin has created 11 blog entries.

oktober 2017

november 2016

Alle for en mod mobning

2018-01-25T08:12:25+00:00 Alle for en mod mobning|

Alliancen mod mobning er bestemt et længe ventet og positivt tiltag, og udgangspunktet er dele af hvad forskningen siger. Det bliver så udgangspunktet i historiefortællingen om mobning. Kids Rescue oplever, at debatten om emnet mobning i skolen, at det som siges højt og skrives, risikerer mange at tro på ureflekteret, hvilket i [...]

september 2016

Forældreansvarsloven er børnenes mareridt.

2016-09-25T22:15:09+00:00 Uncategorized|

[layerslider id="55"] - fordi barnets stemme ikke bliver hørt… I ord udtrykker loven, at hver sag skal behandles individuelt, fordi hvert barn er unikt. I ord udtrykker loven, at det Statsforvaltningen skal afdække, er hvad der netop er det bedste for det enkelte barn. I praksis er det ligestilling mellem forældrene som er [...]

Børns traumer bliver overset i skilsmisser.

2018-01-26T10:28:36+00:00 Uncategorized|

Men hvad er et traume og hvad kan b.la. udløse traumer hos børn. Børn i skilsmisse er en af de grupper der er særligt udsatte og deres traumesymptomer bliver ofte overset. Læs mere om symptomer og hvordan du som forældre kan hjælpe og støtte dit barn til at finde ro og derved bearbejde deres traumer og stoppe deres symptomer.

juni 2016

DEL 6 – Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-10-25T09:20:44+00:00 Uncategorized|

Hvad er et barns rettigheder når deres forældre skal skilles? Barnets rettigheder burde være en spejling af FN Børnekonventionen, som Danmark aldrig har inkorporeret. Det mener vi er en af årsagerne til, at barnets stemme ikke bliver hørt af myndigheder og instanser? En anden årsag til at barnets stemme ikke bliver hørt, er når myndigheder og instanser opfatter den beskyttende forældre som støj. Vi beskriver problematikker og stiller spørgsmål...

DEL 5. Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-07-10T10:35:05+00:00 Uncategorized|

Børn er udsatte, sårbare og sarte skæbner i højkonflikt skilsmisser. Fagpersonerne der omgiver børnene i en skilsmisse har ofte ikke uddannelsen til at spotte disse udsatte børn, hvorved de svigter dem. Forældre der møder systemet første gang tror, at de blot skal i dialog med rette instans og forklare... De tror desværre fejlagtigt, at børn der har behov for hjælp, får hjælp... Det sker i de fleste tilfælde ikke... Kids Rescue belyser problematikkerne.

DEL 3. Barnets stemme bliver ikke hørt

2016-07-09T13:00:19+00:00 Uncategorized|

Nogle mødre og fædre bekriger hinanden – men hvem er de? Det er typisk forældre, der i årevis har skullet gennemlevet eller fortsat gennemlever en højkonflikt sag, fordi systemet svigter dem og deres børn. Det er typisk sager, hvor der er psykisk/fysisk vold og/eller seksuelle overgreb involveret, begået typisk af en forældre der lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller er misbruger. Børnene ender ofte med traumereaktioner som systemet ikke ønsker at se eller anerkende. Hvor er bagstopperen når forældresamarbejdet om barnets bedste er ikke eksisterende?

DEL 2. Barnets stemme bliver ikke hørt.

2016-07-09T12:32:21+00:00 Uncategorized|

Den politiske inkompetence er årsagen til at børn befinder sig i frit-fald-kaos. Imens der debatteres og kæmpes om ligestilling og forældrerettigheder, er der tusindevis af børn der befinder sig i en stor klemme mellem mor, far og systemet. Dette ser vi endnu engang bekræftet i det seneste interview med formanden for socialudvalget og socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Ingen politikere kan tillade sig at sige, at de har fokus på, at kommende lovgivninger bliver set med barnet perspektiv, såfremt de vedbliver med at tale ligestilling og forældrerettigheder!

Load More Posts