Velkommen til Kids Rescue

Der er to forskellige indgange: En til e-learningsforløb som kunne være interessant for dig og en til vores klient portal.

Velkommen til Kids Rescue

Der er to forskellige indgange: En til e-learningsforløb som kunne være interessant for dig og en til vores klient portal.

null

Sådan forbereder du dig

UDARBEJDET TIL HØJKONFLIKT | PSEUDO-KONFLIKT
KOMMUNE | FAMILIERETSHUSET | FAMILIERETTEN
JEG ØNSKER HJÆLP MED DET SAMME....

SPIDSKOMPETENCER

Kids Rescue arbejder primært med de meget konfliktfyldte børnesager, der ofte kører i flere spor på en gang. Vi ser oftest, at det som myndighederne opfatter som højkonflikt, er i virkeligheden det, som vi i Kids Rescue kalder for en pseudo-konflikt. (se nedenstående illustration) 

Befinder du dig i en pseudo-konflikt, anbefaler vi dig, at du melder dig til vores e-learningsforløb sådan forbereder du dig til dit møde med myndighederne.

KOMMUNE | FAMILIERETSHUS | FAMILIERETTEN

Højkonflikt mellem to forældre

Som det Familieretslige system opfatter situationen

Pseudo konflikten

Den ene forælder har begået overgreb – enten imod den anden forælder og/eller børnene.

SPIDSKOMPETENCER

Kids Rescue arbejder primært med de meget konfliktfyldte børnesager, der ofte kører i flere spor på en gang. Vi ser oftest, at det som myndighederne opfatter som højkonflikt, er i virkeligheden det, som vi i Kids Rescue kalder for en pseudo-konflikt. (se nedenstående illustration) 

Befinder du dig i en pseudo-konflikt, anbefaler vi dig, at du melder dig til vores e-learningsforløb sådan forbereder du dig til dit møde med myndighederne.

KOMMUNE | FAMILIERETSHUS | FAMILIERETTEN

Højkonflikt mellem to forældre

Som det Familieretslige system opfatter situationen

Pseudo konflikten

Den ene forælder har begået overgreb – enten imod den anden forælder og/eller børnene.

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Vi samarbejder tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Vi samarbejder tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

SKILSMISSE, OPHØR AF SAMLIVET, ELLER PROBLEMATIKKER I FORBINDELSE MED SAMVÆR

Nedenstående er et udsnit af typiske promatikker eller vilkår der er vigtige, at forholde sig sagligt til, når du som mor eller far skal vurdere, hvad der er bedst for jeres barn.

SAMVÆR & BOPÆL:

 • Hvor er det bedst for jeres barn at have sin bopæl.
 • Hvad er den bedste samværsordning for jeres barn i forhold til alder og øvrige situation, der enten medfører muligheder eller større eller mindre begrænsninger.

DE SVÆRE SITUATIONER, DER OFTE MEDFØRER AT KONFLIKTEN TAGER OVERHÅND eller ender i HØJKONFLIKT:

 • Sammenbragt familieliv
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse
 • Stalking by proxy
 • Gaslighting
 • Tilbageholdelse af barnet for samvær
 • Kidnapning

FORÆLDREMYNDIGHED, DELT ELLER ENE-FORÆLDREMYNDIG

Der er flere af ovennævnte situationer der kan være meget alvorlige og invaliderende, således det medfører, at samarbejde om bedste løsninger for fællesbarnet er umuliggjort.

Uanset om man som mor eller far ikke har del i forældremyndigheden eller om man ønsker  eneforældremyndighed, oplever vi i Kids Rescue, at netop ovennævnte problematikker ofte svinder hen som partsindlæg, der ikke bliver tilstrækkeligt belyst af myndighederne og instanser (Kommune, Familieretshus, Familieretten mfl.)

Det er vores erfaring, at det som oftest er en stor udfordring, at få myndighederne til at tilgå sagen på en nuanceret og nysgerrig måde. Derfor er det vigtigt, at din beskrivelse af situationen er saglig og konkret, således af det fremstår som en faktuel redegørelse, frem for unødigt støj.

Læs mere om

Vilkårene for skilsmissefamilier er forskellige...

Enhver skilsmisse kan både opleves og er forskellig. Årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem.

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. Nogen gange er samarbejde umuliggjort.

I Kids Rescue arbejder vi ud fra tre forskellige scenarier - dog er vores spidskompetence højkonflikt - eller det vi oftest oplever som og derfor kalder pseudo-konflikt.

null

DEN OPTIMALE (BØRNEVENLIGE) SKILSMISSE

I den optimale skilsmisse er samarbejdet mellem mor og far altafgørende.

Søger du inspiration til opnåelse af den optimale skilsmisse, har Kids Rescue skrevet lidt om hvad i som forældre særligt skal være opmærksom på.

null

NÅR KONFLIKTEN TAGER OVERHÅND

Forældrenes valg om ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagens natur ligge en indbygget konflikt. Søger du inspiration til, hvordan I som forældre kunne lykkedes at nedtonet konflikten igen?

null

HØJKONFLIKT SKILSMISSE

En højkonfliktsag opstår som oftest på baggrund af et af tre scenarier.
Hvorvidt I som forældre kan konfliktnedtrappe, eller om højkonflikten forbliver en højkonflikt, kommer an på flere omstændigheder.

Kids Rescue anbefaler, at du kontakter os omgående!

For skilsmisseforældre kan udfordringer opstå i etaper.

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller fællesbarnet/børn, er der reelt potentiale for et nyt bump, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for fællesbarnet/børnene. Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn. Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel, og hvor der kan opstå uenigheder der skaber konflikter.

Skilsmissebarnets symptomer og reaktioner

Vi skal lytte til barnet, MEN . . .

Er det nu også nok kun at lytte til barnet?

Hvis et barn siger: “Jeg ønsker pizza og cola morgen, middag og aften”… Så ved voksne, at det netop ikke er sundt for barnet og det ender helt galt, hvis barnets ønske bliver indfriet. Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på, hvad et barn siger, men i stedet blive nysgerrig på barnets virkelighed og det som ligger bag udtalelser.

Barnet i skilsmisse er ofte i massiv klemme mellem mor og far. Derfor, hvad et barn siger højt, er ofte en spejling af hvad de tænker en mor eller far ønsker at høre. Om det er grundet loyalitetskonflikten mellem sin ene eller begge forælder, eller om det er helt andre årsager, kan vi ikke vide.

Kids Rescue prioriterer og anbefaler, at vi i stedet retter nysgerrigheden hen i mod hvad et barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler, således vi netop kommer ned i de dybere lag. Det er væsentligt ift. beslutninger der vedrører samvær, eller hvor barnet skal have sin bopæl.

Desværre arbejder systemet i Danmark primært ud fra, hvad børn fortæller i børnesamtaler og evt. ifm. børnesagkyndige undersøgelser, hvilket ofte medfører, at systemet ikke forholder sig til barnets dybere lag, hvorfor barnets reelle virkelighed sjældent belyses.

Har du behov for at få fuld fokus på dit barn, så kontakt Kids Rescue. Vi kan hjælpe dig med hvilke muligheder der er ift. jeres særlige situation.

null

Du betaler KUN for den tid der bruges...

Når din sag er slut, tilbagebetaler vi
det resterende beløb der måtte være
tilbage på dit online-klippekort

null

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

null

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første telefon eller Skype samtale identificeres problematikkerne i din sag.
Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

null

Skilsmissen kan ramme alle i dit medarbejderteam, også dine nøglemedarbejdere i ledergruppen.

Uanset hvilken medarbejder i jeres virksomhed, der pludselig bliver ramt af de ydrevilkår, en skilsmisse reelt er, kan det få indgribende konsekvenser både for medarbejderen i skilsmisse, men ofte også teamet i virksomheden.

Det kan ligeledes være svært at være personaleansvarlig, der skal håndtere medarbejderen der skal skilles, eller er skilt og har uro på hjemmefronten.

Kids Rescue kan hjælpe med, at skabe værdi for dine medarbejdere og for jeres virksomhed.