Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister.

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor børn kan blive taberen.

advokater, jurister, privat socialrådgivere, psykologer, familieterapeuter & øvrige relevante fagkompetencer

SKILSMISSE - OPBRUD / OPHØR AF SAMLIVET ELLER PROBLEMATIKKER IFM. SAMVÆR

UDSNIT AF TYPISKE PROBLEMATIKKER I FORBINDELSE MED

 • Småbørn og samvær
 • Store børn og samvær
 • Sammenbragt familieliv
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) til fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane eller kidnapning
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse
 • Stalking by proxy
 • Gaslightning

Kids Rescue anbefaler tidlig indsats – inden din første kontakt med systemet og undgå misforstået støj.

Læs mere om tidlig indsats betaler sig!

DU OVERVEJER ÆNDRINGER AF FORÆLDREMYNDIGHEDEN

Kids Rescue mener som udgangspunkt, at begge forældre bør have del i forældremyndigheden. Der er dog situationer, hvor chikanen har taget overhånd og derved manglende muligheder for at kunne samarbejde om bedste løsninger om fællesbarnet, er umuliggjort. Flere af ovennævnte situationer kan være meget alvorlige og invaliderende, hvorfor bedste løsninger for barnet kan være fuld forældremyndighed til den beskyttende forælder.

Det er normen, at systemet ser chikanen som konflikt mellem mor og far og øvrige nævnte problematikker ofte svinder hen som et partsindlæg. Det er som oftest et stort og udfordrendende arbejde, at få motiveret myndighederne til at få et detektiv mæssig tilgang og undersøge dybdegående.

Derfor er tidlig indsats afgørende for din sag – du bør søge professionel hjælp helt fra start.

Der er utallige af forældre, der uskyldigt anklages af den anden forældre for i øvrigt ovennævnte problematikker. Kids Rescue anbefaler på det kraftigste, at du søger professionel hjælp og inden dit første skriv eller møde med systemet.

Læs mere om

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første samtale identificeres problematikkerne i din sag.

Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

KUN ET KLIK VÆK...

Vi er tilgængelige i alle ugens dage… find det tidspunkt der passer dig bedst.

BOOK EN GRATIS SAMTALE

I familier i skilsmisse har tidlig indsats afgørende betydning både menneskeligt og økonomisk.

Derfor jo tidligere der søges professionel hjælp og støtte, jo bedre! Helst inden konflikten tager overhånd og ender i højkonflikt.

For mange forældre søger desværre hjælp og støtte for sent. Derfor anbefaler Kids Rescue, at vores GRATIS rådgivning benyttes til at få “taget temperaturen” i skilsmissen

BEHOV FOR EN ADVOKAT

Mange forældre kontakter en advokat som det allerførste. Det anbefaler vi ikke af flere årsager. Hos Kids Rescue Danmark finder du bredden af fagkompetencer, der alle arbejder tværfagligt på din sag. Du får en rådgiver, der styrer og koordinerer den samlede indsats. Vi rådgiver dig til, hvilke kompetencer der giver bedst mening i jeres unikke situation.

Advokaten er fagpersonen der i forbindelse med familieretten skal varetage dine interesser. Det er vigtigt, at advokaten har erfaringer med lige netop den type og karakter af sag du befinder dig i. Det er som sagt advokaten der står på “scenen” og dygtigt skal levere. Advokaten kan dog ikke varetage din sag bedre, end de informationer han modtager og bruger dem aktivt og klogt.

Kids Rescue Danmarks team klæder advokaten på til mødet i familieretten. På den måde udnyttes ressourcerne og kvaliteten af de samlede indsatser optimeres.

MYNDIGHEDER & INSTANSER

En børnesag kan gå mange retninger og ofte bliver flere myndigheder og instanser involveret.

Statsforvaltningen har pr. 1. januar 2019 skiftet navn til Familieretshuset og bliver en del af det nye familieretlige system, hvor fogedretten, by- og landsretten pr. 1 april 2019 bliver slået sammen til Familieretten. I forbindelse med det nye samlede familieretlige system bliver der ligeledes en særlig Børneenhed, som skal tage hånd om barnets trivsel.

Læs mere om det regerings aftale om èt samlet familieretligt system, klik her…

Derudover kan der i din sag være følgende myndighed eller instanser, der ofte bliver involveret i forhold til at udtale sig om i din sag:

Kommune | daginstitution | skole | AKT lærer | sundhedsplejersker | skolepsykolog | læge | hospital | psykiatrien | politi m.fl.

Bekendtskabet med disse kan blive positivt for din sag. Det kan ligeledes skabe nye eller andre udfordringer, der ofte har stor betydning for din sag i det familieretlige system.

Læs mere om udtalelserne reelle indflydelse i samværs- og forældremyndighedssager, klik her…

I børnesager er det forudsigelige . . .

at måden familie retssystemet behandler din sag på, er UFORUDSIGELIGT . . .

Skilsmisse - opbrud / ophør af samlivet opleves forskelligt

Enhver skilsmisse kan både opleves og er forskellig. Årsagen til skilsmisse eller ophørelse af samlivet er unikt for enhver familie. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan har fællesbørnene det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem.

I Kids Rescue arbejder vi ud fra tre forskellige scenarier

Med det kommende familieretlige system regeringen implementerer i 2019, inddeles disse skilsmisser i grøn, gul og rød.

Læs om regerings aftale “om ét samlet familieretsligt system”.

Den optimale skilsmisse

Når konflikterne tager overhånd

Højkonflikt skilsmisse

For skilsmisseforældre kommer udfordringer i etaper.

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller fællesbarnet/børn, er der reelt potentiale for et nyt bomb, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for fællesbarnet/børn. Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn. Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel. Det er ligeledes i disse situationer, hvor mor og far kan være uenige og dette skaber konflikter.
Skilsmissebarnets symptomer og reaktioner

Vi skal lytte til barnet, MEN . . .

Er det nu også nok kun at lytte til barnet?

I Kids Rescue er vores prioritet, at komme ned i de dybere lag, således hvad et barn har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler kommer i fokus.

Hvis et barn siger “jeg ønsker pizza og cola morgen, middag og aften”… Så ved voksne, at det netop ikke er sundt for et barn og ender helt galt, hvis barnets ønske blev indfriet. Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på hvad et barn siger, men blive nysgerrig på hvad barnet siger og stille spørgsmål til hvorfor barnet siger hvad barnet siger.

Barnet i skilsmisse er ofte i massiv klemme mellem mor og far. Derfor, hvad et barn siger højt, er ofte en spejling af hvad de tænker en mor eller far ønsker at høre. Om det er grundet loyalitetskonflikten mellem sin ene eller begge forælder, eller om det er helt andre årsager, kan vi ikke vide.

Kids Rescue anbefaler, at vi i stedet skal rette nysgerrigheden hen i mod hvad et barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler… Det er væsentligt ift. beslutninger der vedrører samvær eller hvor barnet skal have sin bopæl.

Desværre arbejder systemet i Danmark primært ud fra hvad børn fortæller i børnesamtaler og forholder sig ikke til barnet i de dybere lag, hvorfor barnets virkelighed sjældent belyses.

Har du behov for at få fuld fokus på dit barn, så kontakt Kids Rescue. Vi kan hjælpe dig med hvilke muligheder der er ift. jeres særlige situation.

Viden . . .

Kids Rescue rådgiver altid med udgangspunkt i at børnenes følelser og behov sættes i centrum, så de bedst muligt kan komme igennem den svære tid, deres forældres skilsmisse medfører for dem.
Her er et udpluk, det kunne interessere dig at læse mere om…

På hjemmesiden i menuen “VIDEN” finder du materiale, der kunne være til god inspiration og støtte til rette hjælp-til-selv-hjælp.

Vi forstår dig...

Langt de fleste forældre oplever allerede ved første samtale, at vi lytter, og kan sætte os ind i deres unikke problematikker. Det opleves for mange som en stor lettelse, når der endeligt opnås forståelse for deres situation og at der findes løsninger til at komme videre.

Derfor, er samtalen og kommunikationen kørt fast i jeres familie, eller med myndigheder og instanser...

-så står Kids Rescue klar til at hjælpe jer.
 • Jo før du søger hjælp og støtte, jo bedre!
 • Helst inden konflikten bliver omfattende og uoverskuelig og ender i højkonflikt.
 • For mange forældre søger hjælp og støtte for sent! Derfor er det rigtigt godt, at benytte muligheden for gratis rådgivning til at få “taget temperaturen” på netop din situation.

I samtalen med dig, vil vi kunne danne os en fornemmelse af din/jeres situation og give dig et overblik over omfanget af eventuelle nødvendlige tiltag for dig. Din helhedsorienterede skilsmisserådgivningstime vil danne grundlaget for, om du efterfølgede ser behov for yderligere rådgivning fra Kids Rescue.

Bliver din skilsmisse til en sag i kommunen, Statsforvaltningen eller i retten:

Mange går med spørgsmålet, er der behov for en advokat, jurist, socialrådgiver eller en dygtig børnepsykolog eller terapeut?

Kids Rescue har bredden af kompetencer og kan rådgive dig til, hvilke kompetencer der giver bedst mening i jeres unikke situation.

Køb klippekort


Skilsmisserådgivning og procesforløb

Tidlig indsats betaler sig!

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af specialister.

Der samarbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor børn kan blive taberen.

advokater, jurister, privat socialrådgivere, psykologer, familieterapeuter & øvrige relevante fagkompetencer

SKILSMISSE - OPBRUD / OPHØR AF SAMLIVET ELLER PROBLEMATIKKER IFM. SAMVÆR

UDSNIT AF TYPISKE PROBLEMATIKKER I FORBINDELSE MED

 • Småbørn og samvær
 • Store børn og samvær
 • Sammenbragt familieliv
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) til fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane eller kidnapning
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse
 • Stalking by proxy
 • Gaslightning

Kids Rescue anbefaler tidlig indsats – inden din første kontakt med systemet og undgå misforstået støj.

Læs mere om tidlig indsats betaler sig!

DU OVERVEJER ÆNDRINGER AF FORÆLDREMYNDIGHEDEN

Kids Rescue mener som udgangspunkt, at begge forældre bør have del i forældremyndigheden. Der er dog situationer, hvor chikanen har taget overhånd og derved manglende muligheder for at kunne samarbejde om bedste løsninger om fællesbarnet, er umuliggjort. Flere af ovennævnte situationer kan være meget alvorlige og invaliderende, hvorfor bedste løsninger for barnet kan være fuld forældremyndighed til den beskyttende forælder.

Det er normen, at systemet ser chikanen som konflikt mellem mor og far og øvrige nævnte problematikker ofte svinder hen som et partsindlæg. Det er som oftest et stort og udfordrendende arbejde, at få motiveret myndighederne til at få et detektiv mæssig tilgang og undersøge dybdegående.

Derfor er tidlig indsats afgørende for din sag – du bør søge professionel hjælp helt fra start.

Der er utallige af forældre, der uskyldigt anklages af den anden forældre for i øvrigt ovennævnte problematikker. Kids Rescue anbefaler på det kraftigste, at du søger professionel hjælp og inden dit første skriv eller møde med systemet.

Læs mere om

BEHOV FOR EN ADVOKAT

Mange forældre kontakter en advokat som det allerførste. Det anbefaler vi ikke af flere årsager. Hos Kids Rescue Danmark finder du bredden af fagkompetencer, der alle arbejder tværfagligt på din sag. Du får en rådgiver, der styrer og koordinerer den samlede indsats. Vi rådgiver dig til, hvilke kompetencer der giver bedst mening i jeres unikke situation.

Advokaten er fagpersonen der i forbindelse med familieretten skal varetage dine interesser. Det er vigtigt, at advokaten har erfaringer med lige netop den type og karakter af sag du befinder dig i. Det er som sagt advokaten der står på “scenen” og dygtigt skal levere. Advokaten kan dog ikke varetage din sag bedre, end de informationer han modtager og bruger dem aktivt og klogt.

Kids Rescue Danmarks team klæder advokaten på til mødet i familieretten. På den måde udnyttes ressourcerne og kvaliteten af de samlede indsatser optimeres.

MYNDIGHEDER & INSTANSER

En børnesag kan gå mange retninger og ofte bliver flere myndigheder og instanser involveret.

Statsforvaltningen har pr. 1. januar 2019 skiftet navn til Familieretshuset og bliver en del af det nye familieretlige system, hvor fogedretten, by- og landsretten pr. 1 april 2019 bliver slået sammen til Familieretten. I forbindelse med det nye samlede familieretlige system bliver der ligeledes en særlig Børneenhed, som skal tage hånd om barnets trivsel.

Læs mere om det regerings aftale om èt samlet familieretligt system, klik her…

Derudover kan der i din sag være følgende myndighed eller instanser, der ofte bliver involveret i forhold til at udtale sig om i din sag:

Kommune | daginstitution | skole | AKT lærer | sundhedsplejersker | skolepsykolog | læge | hospital | psykiatrien | politi m.fl.

Bekendtskabet med disse kan blive positivt for din sag. Det kan ligeledes skabe nye eller andre udfordringer, der ofte har stor betydning for din sag i det familieretlige system.

Læs mere om udtalelserne reelle indflydelse i samværs- og forældremyndighedssager, klik her…

FØRSTE SAMTALE GRATIS

Ved første samtale identificeres problematikkerne i din sag.

Du vil få råd og vejledning til, hvordan du bedst komme videre med din sag og hvilke ressourcer og omkostninger der vil være forbundet med det.

BOOK EN GRATIS SAMTALE

I familier i skilsmisse har tidlig indsats afgørende betydning både menneskeligt og økonomisk.

Derfor jo tidligere der søges professionel hjælp og støtte, jo bedre! Helst inden konflikten tager overhånd og ender i højkonflikt.

For mange forældre søger desværre hjælp og støtte for sent. Derfor anbefaler Kids Rescue, at vores GRATIS rådgivning benyttes til at få “taget temperaturen” i skilsmissen

KUN ET KLIK VÆK...

Vi er tilgængelige i alle ugens dage… find det tidspunkt der passer dig bedst.

I børnesager er det forudsigelige . . .

at måden familie retssystemet behandler din sag på, er UFORUDSIGELIGT . . .

Skilsmisse - opbrud / ophør af samlivet opleves forskelligt

Enhver skilsmisse kan både opleves og er forskellig. Årsagen til skilsmisse eller ophørelse af samlivet er unikt for enhver familie. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan har fællesbørnene det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem.

I Kids Rescue arbejder vi ud fra tre forskellige scenarier

Med det kommende familieretlige system regeringen implementerer i 2019, inddeles disse skilsmisser i grøn, gul og rød.

Læs om regerings aftale “om ét samlet familieretsligt system”.

Den optimale skilsmisse

(børnevenlige)

Når konflikterne tager overhånd

Højkonflikt

For skilsmisseforældre kan udfordringer opstå i etaper.

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller fællesbarnet/børn, er der reelt potentiale for et nyt bomb, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for fællesbarnet/børn. Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn. Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel. Det er ligeledes i disse situationer, hvor mor og far kan være uenige og dette skaber konflikter.
Skilsmissebarnets symptomer og reaktioner

Vi skal lytte til barnet, MEN . . .

Er det nu også nok kun at lytte til barnet?

I Kids Rescue er vores prioritet, at komme ned i de dybere lag, således hvad et barn har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler kommer i fokus.

Hvis et barn siger “jeg ønsker pizza og cola morgen, middag og aften”… Så ved voksne, at det netop ikke er sundt for et barn og ender helt galt, hvis barnets ønske blev indfriet. Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på hvad et barn siger, men blive nysgerrig på hvad barnet siger og stille spørgsmål til hvorfor barnet siger hvad barnet siger.

Barnet i skilsmisse er ofte i massiv klemme mellem mor og far. Derfor, hvad et barn siger højt, er ofte en spejling af hvad de tænker en mor eller far ønsker at høre. Om det er grundet loyalitetskonflikten mellem sin ene eller begge forælder, eller om det er helt andre årsager, kan vi ikke vide.

Kids Rescue anbefaler, at vi i stedet skal rette nysgerrigheden hen i mod hvad et barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler… Det er væsentligt ift. beslutninger der vedrører samvær eller hvor barnet skal have sin bopæl.

Desværre arbejder systemet i Danmark primært ud fra hvad børn fortæller i børnesamtaler og forholder sig ikke til barnet i de dybere lag, hvorfor barnets virkelighed sjældent belyses.

Har du behov for at få fuld fokus på dit barn, så kontakt Kids Rescue. Vi kan hjælpe dig med hvilke muligheder der er ift. jeres særlige situation.

Viden . . .

Kids Rescue rådgiver altid med udgangspunkt i at børnenes følelser og behov sættes i centrum, så de bedst muligt kan komme igennem den svære tid, deres forældres skilsmisse medfører for dem.
Her er et udpluk, det kunne interessere dig at læse mere om…

På hjemmesiden i menuen “VIDEN” finder du materiale, der kunne være til god inspiration og støtte til rette hjælp-til-selv-hjælp.

Vi forstår dig...

Langt de fleste forældre oplever allerede ved første samtale, at vi lytter, og kan sætte os ind i deres unikke problematikker. Det opleves for mange som en stor lettelse, når der endeligt opnås forståelse for deres situation og at der findes løsninger til at komme videre.

Derfor, er samtalen og kommunikationen kørt fast i jeres familie, eller med myndigheder og instanser...

-så står Kids Rescue klar til at hjælpe jer.
 • Jo før du søger hjælp og støtte, jo bedre!
 • Helst inden konflikten bliver omfattende og uoverskuelig og ender i højkonflikt.
 • For mange forældre søger hjælp og støtte for sent! Derfor er det rigtigt godt, at benytte muligheden for gratis rådgivning til at få “taget temperaturen” på netop din situation.

I samtalen med dig, vil vi kunne danne os en fornemmelse af din/jeres situation og give dig et overblik over omfanget af eventuelle nødvendlige tiltag for dig. Din helhedsorienterede skilsmisserådgivningstime vil danne grundlaget for, om du efterfølgede ser behov for yderligere rådgivning fra Kids Rescue.

Bliver din skilsmisse til en sag i kommunen, Statsforvaltningen eller i retten:

Mange går med spørgsmålet, er der behov for en advokat, jurist, socialrådgiver eller en dygtig børnepsykolog eller terapeut?

Kids Rescue Danmark har bredden af kompetencer og kan rådgive dig til, hvilke kompetencer der giver bedst mening i jeres unikke situation.

Vi er eksperter...

Vi har paletten af kompetencer...

Vi forstår dig...

Køb klippekort

Skilsmisserådgivning og procesforløb

Tidlig indsats betaler sig!