VELKOMMEN

Kids Rescue arbejder primært med de mest konfliktfyldte børnesager, der ofte kører i flere spor på en gang.

Når vi siger flere spor mener vi: Familieretshus, Familieretten, Kommunen – og i overgrebssager politi og børnehus.

Vi ser oftest, at det som myndighederne opfatter som højkonflikt, er i virkeligheden det, som vi i Kids Rescue kalder for en pseudo-konflikt.

(se nedenstående illustration) 

VELKOMMEN

Kids Rescue arbejder primært med de mest konfliktfyldte børnesager, der ofte kører i flere spor på en gang.

Når vi siger flere spor mener vi: Familieretshus, Familieretten, Kommunen – og i overgrebssager politi og børnehus.

Vi ser oftest, at det som myndighederne opfatter som højkonflikt, er i virkeligheden det, som vi i Kids Rescue kalder for en pseudo-konflikt.

(se nedenstående illustration) 

null
Sådan forbereder du dig
UDARBEJDET TIL HØJKONFLIKT | PSEUDO-KONFLIKT
KOMMUNE | FAMILIERETSHUSET | FAMILIERETTEN
JEG ØNSKER HJÆLP MED DET SAMME....

HØJKONFLIKT

Illustration af en højkonflikt mellem to forældre som kommunerne og det familieretslige system opfatter situationer og handler ud fra.

Vi i Kids Rescue finder begrebet højkonflikt er en misforstået betegnelse.

HØJKONFLIKT

Illustration af en højkonflikt mellem to forældre som kommunerne og det familieretslige system opfatter situationer og handler ud fra.

Vi i Kids Rescue finder begrebet højkonflikt er en misforstået betegnelse.

PSEUDO-KONFLIKT

Illustration af en pseudo konflikt: Den ene forælder har begået overgreb – enten imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

PSEUDO-KONFLIKT

Illustration af en pseudo konflikt: Den ene forælder har begået overgreb – enten imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

SKILSMISSE, OPHØR AF SAMLIVET, ELLER PROBLEMATIKKER I FORBINDELSE MED SAMVÆR

Nedenstående er et udsnit af typiske promatikker eller vilkår der er vigtige, at forholde sig sagligt til, når du som mor eller far skal vurdere, hvad der er bedst for jeres barn.

SAMVÆR & BOPÆL

¹) Hvor er det bedst for jeres barn at have sin bopæl.

²) Hvad er den bedste samværsordning for jeres barn i forhold til alder og øvrige situation, der enten medfører muligheder eller større eller mindre begrænsninger.

Både bopæl og omfang af samvær behøver ikke, at forblive en statisk situation. Barnets behov og ønsker vil ofte for barnet, være dynamisk og ændre sig sideløbende med, at barnets situation ændre sig med tiden.

Er forældrene uenige og ser/oplever barnets trivsel, behov og ønsker forskelligt, vil dette kunne skabe en potentiel konflikt og dermed ende som en sag i det Familieretslige system.

DE SVÆRE SITUATIONER

» Sammenbragt familieliv

» Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet

» Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet

» Samværschikane og/eller sabotage

» Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder

» Psykisk og/eller fysisk overgreb

» Forældrefremmedgørelse

» Stalking by proxy

» Gaslighting

» Tilbageholdelse af barnet for samvær

» Kidnapning

SKILSMISSE, OPHØR AF SAMLIVET, ELLER PROBLEMATIKKER I FORBINDELSE MED SAMVÆR

Nedenstående er et udsnit af typiske promatikker eller vilkår der er vigtige, at forholde sig sagligt til, når du som mor eller far skal vurdere, hvad der er bedst for jeres barn.

SAMVÆR & BOPÆL

¹) Hvor er det bedst for jeres barn at have sin bopæl.

²) Hvad er den bedste samværsordning for jeres barn i forhold til alder og øvrige situation, der enten medfører muligheder eller større eller mindre begrænsninger.

Både bopæl og omfang af samvær behøver ikke, at forblive en statisk situation. Barnets behov og ønsker vil ofte for barnet, være dynamisk og ændre sig sideløbende med, at barnets situation ændre sig med tiden.

Er forældrene uenige og ser/oplever barnets trivsel, behov og ønsker forskelligt, vil dette kunne skabe en potentiel konflikt og dermed ende som en sag i det Familieretslige system.

DE SVÆRE SITUATIONER

» Sammenbragt familieliv

» Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet

» Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet

» Samværschikane og/eller sabotage

» Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder

» Psykisk og/eller fysisk overgreb

» Forældrefremmedgørelse

» Stalking by proxy

» Gaslighting

» Tilbageholdelse af barnet for samvær

» Kidnapning

FORÆLDREMYNDIGHED, DELT ELLER ENE-FORÆLDREMYNDIG

Der er flere af ovennævnte situationer der kan være meget alvorlige og invaliderende, således det medfører, at samarbejde om bedste løsninger for fællesbarnet er umuliggjort.

Uanset om man som mor eller far ikke har del i forældremyndigheden eller om man ønsker eneforældremyndighed, oplever vi i Kids Rescue, at netop ovennævnte problematikker ofte svinder hen som partsindlæg, der ikke bliver tilstrækkeligt belyst af myndighederne og instanser (Kommune, Familieretshus, Familieretten mfl.)

Det er vores erfaring, at det som oftest er en stor udfordring, at få myndighederne til at tilgå sagen på en nuanceret og nysgerrig måde. Derfor er det vigtigt, at din beskrivelse af situationen er saglig og konkret, således af det fremstår som en faktuel redegørelse, frem for unødigt støj.

FORÆLDREMYNDIGHED, DELT ELLER ENE-FORÆLDREMYNDIG

Der er flere af ovennævnte situationer der kan være meget alvorlige og invaliderende, således det medfører, at samarbejde om bedste løsninger for fællesbarnet er umuliggjort.

Uanset om man som mor eller far ikke har del i forældremyndigheden eller om man ønsker eneforældremyndighed, oplever vi i Kids Rescue, at netop ovennævnte problematikker ofte svinder hen som partsindlæg, der ikke bliver tilstrækkeligt belyst af myndighederne og instanser (Kommune, Familieretshus, Familieretten mfl.)

Det er vores erfaring, at det som oftest er en stor udfordring, at få myndighederne til at tilgå sagen på en nuanceret og nysgerrig måde. Derfor er det vigtigt, at din beskrivelse af situationen er saglig og konkret, således af det fremstår som en faktuel redegørelse, frem for unødigt støj.

VILKÅRERNE FOR SKILSMISSEFAMILIER ER FORSKELLIGE

Enhver skilsmisse kan både opleves og er forskellig. Årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem.

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. Nogen gange er samarbejde umuliggjort.

UDFORDRINGER OPSTÅR OFTE I ETAPER

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller fællesbarnet/børn, er der reelt potentiale for et nyt bump, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for fællesbarnet/børnene.

Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn. Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel, og hvor der kan opstå uenigheder der skaber konflikter.

VILKÅRERNE FOR SKILSMISSEFAMILIER ER FORSKELLIGE

Enhver skilsmisse kan både opleves og er forskellig. Årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem.

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. Nogen gange er samarbejde umuliggjort.

UDFORDRINGER OPSTÅR OFTE I ETAPER

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller fællesbarnet/børn, er der reelt potentiale for et nyt bump, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for fællesbarnet/børnene.

Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn. Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel, og hvor der kan opstå uenigheder der skaber konflikter.

DEN OPTIMALE SKILSMISSE

I den optimale skilsmisse (børnevenlige) er samarbejdet mellem mor og far altafgørende.

Søger du inspiration til opnåelse af den optimale skilsmisse, kan du læse mere om hvad i som forældre særligt skal være opmærksom på.

KONFLIKTEN TAGER OVERHÅND

Forældrenes valg af ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagen natur ligge en indbyrdes konflikt.

Det kan for en forælder opleves som en højkonflikt, men det er det reelt ikke. Der er i disse situationer muligheder for at nedtone konflikten igen.

HØJKONFLIKT

Når konfliktniveauet af forskellige årsager er højt, opfattes og håndteres dette både i kommunen og i det Familieretslige system som en højkonflikt.

I forhold til hvordan myndigheder ser på årsager til højkonflikter, finder vi i Kids Rescue, at begrebet højkonflikt er en misforstået betegnelse.

PSEUDO-KONFLIKT

Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

DEN OPTIMALE SKILSMISSE

KONFLIKTEN TAGER OVERHÅND

HØJKONFLIKT

PSEUDO-KONFLIKT

I den optimale skilsmisse (børnevenlige) er samarbejdet mellem mor og far altafgørende.

Søger du inspiration til opnåelse af den optimale skilsmisse, kan du læse mere om hvad i som forældre særligt skal være opmærksom på.

Forældrenes valg af ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagen natur ligge en indbyrdes konflikt.

Det kan for en forælder opleves som en højkonflikt, men det er det reelt ikke. Der er i disse situationer muligheder for at nedtone konflikten igen.

Når konfliktniveauet af forskellige årsager er højt, opfattes og håndteres dette både i kommunen og i det Familieretslige system som en højkonflikt.

I forhold til hvordan myndigheder ser på årsager til højkonflikter, finder vi i Kids Rescue, at begrebet højkonflikt er en misforstået betegnelse.

Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

DIT BEHOV FOR

• Advokat

• Privat socialrådgiver

• Psykolog eller familieterapeut

• Øvrige relevante fagkompetencer

ALLE FAGLIGE KOMPETENCER & SPECIALISTER SAMLET ET STED

Kids Rescue Danmark | NGO er et partnerskab af selvstændige specialister, der samarbejder tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

Din sagsleder i Kids Rescue vil være tovholder på det som sker i din sag. Det betyder, at du ikke selv behøver at koordinere indsatser og viden med de eventuelle øvrige kompetencer der er tilknyttet din sag.

DIT BEHOV FOR

• Advokat

• Privat socialrådgiver

• Psykolog eller familieterapeut

• Øvrige relevante fagkompetencer

ALLE FAGLIGE KOMPETENCER & SPECIALISTER SAMLET ET STED

Kids Rescue Danmark er et partnerskab af selvstændige specialister, der samarbejder tværfagligt og helhedsorienteret for at løse familiesager, hvor barnet kan blive taberen.

Din sagsleder i Kids Rescue vil være tovholder på det som sker i din sag. Det betyder, at du ikke selv behøver at koordinere indsatser og viden med de eventuelle øvrige kompetencer der er tilknyttet din sag.

BØRNESAMTALEN

I forbindelse med børnesager i både i det familieretslige system, er det nye mantra, at børn skal høres b.la. i forbindelse med skilsmisse. Det vil sige, at give barnet mulighed for at udtale sig om sine tanker, følelser og ønsker om samvær og/eller bopæl og/eller forældremyndighed.

Intervieweren kan være en socialrådgiver, specialpædagog, psykolog eller en dommer. Det vil sige, kompetencerne for intervieweren er forskellige.

Familieretshusets formål med børnesamtalen er, at give barnet mulighed for at udtale sig om sine umiddelbare her og nu tanker, følelser og ønsker om samvær og/eller bopæl og/eller forældremyndighed.

Når et barn bliver interviewet i det Familieretslige system, er der afgrænsede spørgsmål, der er vigtige, at få svar på fra barnet: Hvor meget samvær hos mor eller far, og hvor barnet ønsker at bo.

Under samtalen vil den børnesagkyndige typisk halvstruktureret spørge ind til barnets dagligdag med forældrene, eventuelle søskende, i skolen og med kammerater. Formålet er at få et indtryk af, om barnet trives, og hvad der eventuelt kan være svært.

KIDS RESCUE´s HYPOTESE DER UNDERBYGGES AF VORES ERFARINGER FRA UTALLIGE BØRNESAGER

Den samtalemetode børn oplever, tager ikke højde for alle de væsentlige faktorer, der kan spille ind i forhold til hvad et barn svarer. Derudover opnår mange børn ikke den nødvendige tillid til intervieweren, hvorfor både reliabiliteten og validiteten af samtalen er begrænset, fordi der ganske simpelt ikke opnås detaljerede og troværdige informationer fra barnet.

Faktorer der yderligere kan have betydning for værdien og troværdigheden af en børnesamtale:

• Har barnet modet til at fortælle frit om hvad barnet har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler?

• Har barnet angst for at fortælle og tale frit?

• Oplever barnet, at det som fortælles enten direkte eller indirekte, bliver hørt og forstået?

• Er barnet overhovedet i stand til, at kunne ord på de svære ting?

• Er barnet overfladisk i sine svar og sin fortælling, eller er barnet detaljeret og uddybende?

OPSUMMERING

Det vil sige, at væsentlige beslutninger for barnet, ofte bliver baseret alene på vurderinger og tolkninger af barnets udtalelser i børnesamtalen.

VI SKAL LYTTE TIL BARNET, MEN . . .

Er det nu også nok kun at lytte til barnet?

Hvis et barn siger: “Jeg ønsker pizza og cola morgen, middag og aften”… Så ved voksne, at det netop ikke er sundt for barnet og det ender helt galt, hvis barnets ønske bliver indfriet. Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på, hvad et barn siger, men i stedet blive nysgerrig på barnets virkelighed og det som ligger bag udtalelser.

BARNET BLIVER OFTE MASSIVT KLEMT

Barnet i skilsmisse er ofte i massiv klemme mellem mor og far. Derfor, hvad et barn siger højt, er ofte en spejling af hvad de tænker en mor eller far ønsker at høre. Om det er grundet loyalitetskonflikten mellem sin ene eller begge forælder, eller om det er helt andre årsager, kan vi ikke vide.

Kids Rescue prioriterer og anbefaler, at vi i stedet retter nysgerrigheden hen i mod hvad et barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler, således vi netop kommer ned i de dybere lag. Det er væsentligt ift. beslutninger der vedrører samvær, eller hvor barnet skal have sin bopæl.

Desværre arbejder systemet i Danmark primært ud fra, hvad børn fortæller i børnesamtaler og evt. ifm. børnesagkyndige undersøgelser, hvilket ofte medfører, at systemet ikke forholder sig til barnets dybere lag, hvorfor barnets reelle virkelighed sjældent belyses.

HAR DU BEHOV FOR FULD FOKUS PÅ DIT BARN

Kontakt Kids Rescue. Vi kan hjælpe dig med hvilke muligheder der er ift. jeres særlige situation.

BØRNESAMTALEN

I forbindelse med børnesager i både i det familieretslige system, er det nye mantra, at børn skal høres b.la. i forbindelse med skilsmisse. Det vil sige, at give barnet mulighed for at udtale sig om sine tanker, følelser og ønsker om samvær og/eller bopæl og/eller forældremyndighed.

Intervieweren kan være en socialrådgiver, specialpædagog, psykolog eller en dommer. Det vil sige, kompetencerne for intervieweren er forskellige.

Familieretshusets formål med børnesamtalen er, at give barnet mulighed for at udtale sig om sine umiddelbare her og nu tanker, følelser og ønsker om samvær og/eller bopæl og/eller forældremyndighed.

Når et barn bliver interviewet i det Familieretslige system, er der afgrænsede spørgsmål, der er vigtige, at få svar på fra barnet: Hvor meget samvær hos mor eller far, og hvor barnet ønsker at bo.

Under samtalen vil den børnesagkyndige typisk halvstruktureret spørge ind til barnets dagligdag med forældrene, eventuelle søskende, i skolen og med kammerater. Formålet er at få et indtryk af, om barnet trives, og hvad der eventuelt kan være svært.

KIDS RESCUE´s HYPOTESE DER UNDERBYGGES AF VORES ERFARINGER FRA UTALLIGE BØRNESAGER

Den samtalemetode børn oplever, tager ikke højde for alle de væsentlige faktorer, der kan spille ind i forhold til hvad et barn svarer. Derudover opnår mange børn ikke den nødvendige tillid til intervieweren, hvorfor både reliabiliteten og validiteten af samtalen er begrænset, fordi der ganske simpelt ikke opnås detaljerede og troværdige informationer fra barnet.

Faktorer der yderligere kan have betydning for værdien og troværdigheden af en børnesamtale:

• Har barnet modet til at fortælle frit om hvad barnet har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler?

• Har barnet angst for at fortælle og tale frit?

• Oplever barnet, at det som fortælles enten direkte eller indirekte, bliver hørt og forstået?

• Er barnet overhovedet i stand til, at kunne ord på de svære ting?

• Er barnet overfladisk i sine svar og sin fortælling, eller er barnet detaljeret og uddybende?

OPSUMMERING

Det vil sige, at væsentlige beslutninger for barnet, ofte bliver baseret alene på vurderinger og tolkninger af barnets udtalelser i børnesamtalen.

VI SKAL LYTTE TIL BARNET, MEN . . .

Er det nu også nok kun at lytte til barnet?

Hvis et barn siger: “Jeg ønsker pizza og cola morgen, middag og aften”… Så ved voksne, at det netop ikke er sundt for barnet og det ender helt galt, hvis barnets ønske bliver indfriet. Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på, hvad et barn siger, men i stedet blive nysgerrig på barnets virkelighed og det som ligger bag udtalelser.

BARNET BLIVER OFTE MASSIVT KLEMT

Barnet i skilsmisse er ofte i massiv klemme mellem mor og far. Derfor, hvad et barn siger højt, er ofte en spejling af hvad de tænker en mor eller far ønsker at høre. Om det er grundet loyalitetskonflikten mellem sin ene eller begge forælder, eller om det er helt andre årsager, kan vi ikke vide.

Kids Rescue prioriterer og anbefaler, at vi i stedet retter nysgerrigheden hen i mod hvad et barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler, således vi netop kommer ned i de dybere lag. Det er væsentligt ift. beslutninger der vedrører samvær, eller hvor barnet skal have sin bopæl.

Desværre arbejder systemet i Danmark primært ud fra, hvad børn fortæller i børnesamtaler og evt. ifm. børnesagkyndige undersøgelser, hvilket ofte medfører, at systemet ikke forholder sig til barnets dybere lag, hvorfor barnets reelle virkelighed sjældent belyses.

HAR DU BEHOV FOR FULD FOKUS PÅ DIT BARN

Kontakt Kids Rescue. Vi kan hjælpe dig med hvilke muligheder der er ift. jeres særlige situation.