Kontakt Kids Rescue på telefon: 31572333|kontakt@kidsrescue.dk
Helhedsorienteret skilsmisserådgivning hos Kids Rescue 2017-12-12T10:15:32+00:00

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning hos Kids rescue

Fremgangsmåden hvorved vi kan hjælpe dig.

– Helhedorienteret rådgivning og støtte, men vi sagsbehandler for dig.

– Der er ALTID to kompetencer på, når vi sagsbehandler. En rådgiver og en jurist med speciale i familieret.

Kids Rescue er “altid på barnets side”. Eller sagt på en anden måde, så går vi ikke efter at vinde sager for vores klienter, men efter at finde den for alle parter og først og fremmest for børnene bedste løsning.

1.) Samtale med forældrene

Ved første samtale ønsker vi at opnå et overblik over hele sagen.

Vi ønsker derfor at du beskriver hele situationen og sagens forløb hidtil. Ofte bliver det en samtale i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål, at guide dig i forbindelse med dine forberedelser.

Forældre oplever skilsmissekonflikter som en livskrise. Men husk på, at når mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der ligeledes for børnene opleves som en livskrise.

Derfor handler det om, at I bliver bevidste om egen forældrekonflikt og hvordan I midt i kaos sikre, at I får set og lyttet til jeres barns situation.

I skilsmisseprocessen er det derfor vigtigt, at I som forældre, har fokus på, at børn har egne ønsker, behov og følelser, men at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker. Kids Rescue kan rådgive, således at fokus går fra selve forældrekonflikten, til fokus på fællesbarnet.

For langt de fleste forældre, bliver det begyndelsen på en længere proces, en proces hvor sorgen og tabet skal bearbejdes, samtidig med at fællesbørnenes trivsel bør være i fokus. I denne proces handler det om, at blive så kloge som muligt på jeres fællesbørns verden, således at I bedst muligt opnår, at deres trivsel hele tiden er i fokus. Dette sker typisk gennem en forståelse for deres adfærd, denne forståelse er vigtig, da den har afgørende betydning for, at I som forældre bliver i stand til at sætte jeres fællesbørns behov først, og dermed hjælpe dem bedst muligt igennem processen.

Forvent at det er et hårdt arbejde, og at det er en proces der ofte strækker sig over flere måneder, nogen gange år, såfremt sagen skal rundt i flere instanser og evt. ender i retten.

Kids Rescue kan støtte og guide dig igennem forløbet.

2.) Aktinsigt i din sag hos myndigheder og instanser. (dokumentation)

Ligger der dokumenter der er relevante er vigtigt at du får aktindsigt heri.

Når denne foreligger, kan vi via denne samt dine beskrivelser, ”kortlægge” hele situationen.

3.) Barnets behov forsøger vi sammen at finde overblik over

Hvordan har barnet det lige nu?

Hvad er barnets behov?

Hvordan sikrer vi, at vi forstår barnets symptomer, reaktioner og behov?

4.) Vi har endvidere en palette af fagpersoner, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt.

Vi vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendighed.

Undgå misforstået STØJ i Statsforvaltningen !

Den første fejl der som oftes begås er, at man begynder at skrive mange følelsesladede breve til forskellige instanser. Dette kan medføre, at fokus flyttes fra det objektive i sagen, til dine subjektive følelser, hvorved de instanser der involveres i din sag, i henhold til vores erfaring får svært ved at gennemskue fakta.

Det vigtigste i enhver sag er, at du undgår at lave de fatale fejl, der ofte medvirker til en yderligere konfliktoptrapning, eller at Statsforvaltningen og øvrige myndigheder misforstår dine hensigter.

Kids Rescue tilbyder helhedsorienteret rådgivning og støtte, men vi sagsbehandler også for dig.

Tidlig indsats betaler sig!

Både menneskeligt og økonomisk.

Jo før du søger hjælp og støtte jo bedre!

Helst inden konflikten bliver omfattende og uoverskuelig og ender i højkonflikt, og Statsforvaltningen oplever det som Støj.

Vi oplever, at mange søger hjælp og støtte for sent, når sagen er højkonflikt, og de er misforstået STØJ i Statsforvaltningen.

Kids Rescue rådgiver og støtter, men vi sagsbehandler også!

Vi oplever dog, at rådgivning fra os alene, ofte ikke er nok, hvor parten så sagsbehandler egen sag, det ender oftest som STØJ.

Der er ALTID to kompetencer på, når vi sagsbehandler. En rådgiver og en jurist med speciale i familieret.

Hvad sker der med et menneske, der befinder sig i højkonflikt?

Det kan være svært og for nogen umuligt at kunne passe på sig selv.

Når forældre befinder sig i en skilsmisse, kan tankerne og følelserne være i oprør. Dette kan føre til stress og udbrændthed.

Såfremt skilsmissen ender i en højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det udover stress og udbrændthed føre til depression, som igen kan lede til PTSD symptomer.

Det typiske mønster er, at man bliver fastholdt i livskrisen !

Vores kompetencer som rådgivere

Alle rådgivere i Kids Rescue har selv oplevet at være forældre i en højkonflikt.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med forståelse for den særlige dynamik der er, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

I forbindelse med rådgivning hos Kids Rescue, er der altid to kompetencer på en sag. En rådgiver og en jurist. Dette for at sikre kvaliteten og giver forælderen en tryghed i, at det der kommunikeres og sendes ud af huset, er gennemtænkt og helt i orden.

Vi holder os ajour med givne lovændringer og tilføjelser til Forældreansvarsloven. I situationer hvor vi som rådgivere har behov for sparring på vores klienter, har vi paletten af kompetencer til at rådføre os med. I forbindelse med juridiske spørgsmål, kan vi yderligere trække på advokater og socialrådgivere, eller når det gælder børn der er i sorg og krise, kan vi som rådgivere benytte vores psykologer og familieterapeuter som sparring. Paletten er bred og disse er blot eksempler. Der er situationer hvor vores kompetence partnere indgår som en direkte ressource på vores klienter (forælderen og barnet).

Læs om stifteren af Kids Rescue og hvorfor jeg har valgt at stifte Kids Rescue, klik her…

Hvordan håndterer Kids Rescue dine oplysninger

Hvis du som forælder kontakter os for rådgivning og støtte, er det vigtigt at du kan føle dig tryg. Alle oplysninger som du videregiver til vores rådgivere, vil være fortrolige, og alle oplysninger vil blive håndteret i henhold til persondatalovens bestemmelser. Din sag vil derfor blive makuleret, når sagen enten er afsluttet, eller såfremt du ønsker det af andre årsager.

Fuldstændigt overblik - 24/7

Over indsatser, ressourcer, deadlines og de økonomiske forhold.

Hvad siger vores klienter om os...

Pris og procesforløb

Kontakt Kids Rescue

Helhedsorienteret skilsmisserådgivning hos Kids rescue

Fremgangsmåden hvorved vi kan hjælpe dig.

  • Helhedorienteret rådgivning og støtte, men vi sagsbehandler for dig.
  • Der er ALTID to kompetencer på, når vi sagsbehandler. En rådgiver og en jurist med speciale i familieret.

Kids Rescue er “altid på barnets side”.

… eller sagt på en anden måde, så går vi ikke efter at vinde sager for vores klienter, men efter at finde den for alle parter og først og fremmest for børnene bedste løsning.

barnets-stemme-single

1.) Samtale med forældrene

Ved første samtale ønsker vi at opnå et overblik over hele sagen.

Vi ønsker derfor at du beskriver hele situationen og sagens forløb hidtil. Ofte bliver det en samtale i overskrifter, hvorfor vi har forberedt en e-bog med dybdegående spørgsmål, hvilket har til formål, at guide dig i forbindelse med dine forberedelser.

Forældre oplever skilsmissekonflikter som en livskrise. Men husk på, at når mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der ligeledes for børnene opleves som en livskrise.

Derfor handler det om, at I bliver bevidste om egen forældrekonflikt og hvordan I midt i kaos sikre, at I får set og lyttet til jeres barns situation.

I skilsmisseprocessen er det derfor vigtigt, at I som forældre, har fokus på, at børn har egne ønsker, behov og følelser, men at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker. Kids Rescue kan rådgive, således at fokus går fra selve forældrekonflikten, til fokus på fællesbarnet.

For langt de fleste forældre, bliver det begyndelsen på en længere proces, en proces hvor sorgen og tabet skal bearbejdes, samtidig med at fællesbørnenes trivsel bør være i fokus. I denne proces handler det om, at blive så kloge som muligt på jeres fællesbørns verden, således at I bedst muligt opnår, at deres trivsel hele tiden er i fokus. Dette sker typisk gennem en forståelse for deres adfærd, denne forståelse er vigtig, da den har afgørende betydning for, at I som forældre bliver i stand til at sætte jeres fællesbørns behov først, og dermed hjælpe dem bedst muligt igennem processen.

Forvent at det er et hårdt arbejde, og at det er en proces der ofte strækker sig over flere måneder, nogen gange år, såfremt sagen skal rundt i flere instanser og evt. ender i retten.

Kids Rescue kan støtte og guide dig igennem forløbet.

2.) Aktindsigt i din sag hos myndigheder og instanser. (dokumentation)

Ligger der dokumenter der er relevante er vigtigt at du får aktindsigt heri.

Når denne foreligger, kan vi via denne samt dine beskrivelser, ”kortlægge” hele situationen.

3.) Barnets behov forsøger vi sammen at finde overblik over

Hvordan har barnet det lige nu?

Hvad er barnets behov?

Hvordan sikrer vi, at vi forstår barnets symptomer, reaktioner og behov?

4.) Vi har endvidere en palette af fagpersoner, der kan tilknyttes din sag hvis relevant.

Det er dig som beslutter, om der skal sammensættes et TEAM, bestående af forskellige kompetencer der arbejder tværfagligt.

Vi vejleder dig heri, såfremt du ønsker det.

Dette er et eksempel på fagkompetencer du kunne håndplukke alt efter nødvendighed.

KR koordinering af team

Fuldstændigt overblik - 24/7

Over indsatser, ressourcer og de økonomiske forhold.

For at gøre din sag og det som skal ske så overskueligt som over hovedet muligt, har vi en klientportal, hvor alt i din sag er samlet.

  • Beskrivelse af det som skal ske.
  • Opgavefordelingen i Kids Rescue (altid parløb mellem din rådgiver og vores jurist) og dig som vores klient.
  • Overblik over tidsforbrug, opgaver, ressourcer og økonomiske forhold.
  • Eventuelle øvrige kompetencer der kan inddrages i din sag, vil også kunne fremgå (advokat, socialrådgiver etc.), i givet fald dette bliver relevant, vil de kunne få tildelt et login til din klient portal.

Hvad siger vores klienter om os...

Kontakt Kids Rescue